vineri, 4 mai 2018

Raport Freex sau cum e să te cheme Poliția Târgu-Mureș la audiere imediat după ce a primit 26.000 de lei pentru reparații mașini de la atinșii din primărie!


Raport Freex sau cum e să te cheme Poliția Târgu-Mureș la audiere imediat după ce a primit 26.000 de lei pentru reparații mașini de la atinșii din primărie!

Primăria Târgu Mureș a făcut plângeri la Poliție pentru „adresarea de cuvinte jignitoare”
În iulie 2017, Primăria Târgu Mureș a făcut plângeri la Poliție, în care reclama folosirea de „cuvinte jignitoare” la adresa unor angajați din primărie. Afirmațiile ar fi fost vehiculate în spațiul public de bloggerul local Florentin Deac, fost jurnalist, și de președintele Partidului Oamenilor Liberi din Târgu Mureș, Dan Masca.
În urma acestor plângeri, bloggerul Florentin Deac a fost amendat de Poliție cu 200 de lei, pe motiv că l-a jignit pe consilierul pentru Primărie Claudiu Maior, declarat de două ori incompatibil de către ANI , iar Dan Masca a primit avertisment și a fost chemat la Poliție pentru audieri după plângerea făcută împotriva sa de Primărie pentru „adresarea de cuvinte jicnitoare” (sic!) .
Florentin Deac și Dan Masca au contestat plângerile.
P.S.Consilierii locali votează mai nou și combustibil din banii târgumureșenilor pentru mașinile poliției (atenție DNA!), la propunerea inculpaților români! Să te ții acum contraservicii de la poliția Târgu-Mureș?! Așteptăm și implicarea poliției locale, care primește prin mila inculpaților români din primărie 15.000 de lei pentru tabere de pictură pe asociația Vulturul albastru a bretfeleanului ex-sereist, 20.000 de lei pentru fotbal poliție locală, 45.000 de lei pentru așa-zisul sport sindicalist, excursii în delegații folclorice sau nu ale primăriei. Așteptăm răspunsul DNA!
Raportul complet e aici: http://www.activewatch.ro/ro/freeex/publicatii/lansarea-raportul-freeex-2017-2018-libertatea-presei-in-romania/

 << H O T Ă R Â R E A nr. _______
din ___________ 2017
privind aprobarea încheieri unui protocol de colaborare pentru
PROIECTUL DE INTERES PUBLIC
„OPERATIVITATE IN INTERVENŢIE PENTRU SIGURANTA COMUNITATII”
Consiliul Local al Municipiului Tîrgu-Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu-Mures nr. 34859 din 22.06.2017, privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare pentru aplicarea PROIECTULUI DE INTERES PUBLIC
„OPERATIVITATE IN INTERVENŢIE PENTRU SIGURANŢA COMUNITĂŢII”
În temeiul Legii 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice modificările şi completările ulterioare , a art. 36 alin. 2 lit. şi alin. 7 si a art. 45 alin.1, art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
H o t a r a s t e :
Art. 1. Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Tîrgu Mureş şi Inspectoratul Judeţean Mureş pentru aplicarea PROIECTULUI DE INTERES PUBLIC „OPERATIVITATE IN INTERVENŢIE PENTRU SIGURANŢA COMUNITĂŢII
Art. 2. Protocolul de colaborare între Municipiul Tîrgu Mureş şi Inspectoratul Judeţean Mureş pentru aplicarea PROIECTULUI DE INTERES PUBLIC „OPERATIVITATE IN INTERVENŢIE PENTRU SIGURANŢA COMUNITĂŢII se constituie anexă a prezentei hotărâri.
Art. 3. Se împuterniceşte Primarul municipiului Tîrgu Mures – dr. Dorin Florea să semneze protocolul de colaborare cu Inspectoratul de Poliţie al judeţului Mureş.
*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R
Art. 4. Se aprobă alocarea sumei de 25.950,00 lei din bugetul local al Municipiul Tîrgu Mureş reprezentând reparaţii (revizii tehnice, distribuţii, direcţii) ale autovehiculelor care sunt alocate subunităţii Municipiul Tîrgu-Mureş.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu