luni, 3 decembrie 2018

După 25 de ani s-a realizat și minunea, â devine literă în compunerea denumirii localității!


După 25 de ani s-a realizat și minunea, â devine literă în compunerea denumirii localității!
OFICIAL. Președintele Iohannis a promulgat legea în urma căreia toate localitățile vor folosi în denumirea lor litera „â” în locul literii „î”, conform regulilor stabilite prin Hotărârea Adunării Generale a Academiei Române, din 17 februarie 1993. Msnews zicere.
Adică, am avut nevoie doar de jumătate de centenar ca să normalizăm și să eliminăm stupizenia folosirii unor denumiri, gen Tîrgu Mureș, valabil la bolovanii din primărie cu alergie la â.

Cum suna normativul amintit:
Adunarea generală a Academiei Române, întrunită în ziua de 17 februarie 1993, în conformitate cu art. 4 din Statutul Academiei Române, h o t ă r ă ș t e:

1. Se va reveni în grafia limbii române la utilizarea lui â în interiorul cuvintelor și a formei sunt (suntem, sunteți), în conformitate cu hotărârile adoptate de Academia Română înainte de 1948, consecință a unui îndelungat proces istoric.

2. Modul de aplicare a hotărârii de la pct. 1 va fi stabilit de Prezidiul Academiei Române.

3. Pentru celelalte reguli ortografice se cere Comisiei de cultivare a limbii române, institutelor de lingvistică ale Academiei Române să facă acele propuneri pe care le consideră necesare ca urmare a dezbaterilor și propunerilor care au avut loc în Adunarea generală a Academiei, la întrunirile lingviștilor și în presă. Aceste propuneri vor fi supuse Secției de filologie și literatură a Academiei, care le va înainta, cu eventuale amendamente, Adunării generale a Academiei Române, spre dezbatere și aprobare.
        
         Președintele Academiei Române,
         academician Mihai Drăgănescu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu