joi, 13 decembrie 2018

Inculpatul Florea mai aruncă cu sutele de mii de euro în abonatul Pușcaș Andrei Constantin, băiatul cu balonul de 200.000 de euro pe firmă înființată când trebuie

Inculpatul Florea mai aruncă cu sutele de mii de euro în abonatul Pușcaș Andrei Constantin, băiatul cu balonul de 200.000 de euro pe firmă înființată când trebuie
Când nu se joacă de -a Asociația Protecting People pentru balonul de 200.000 de euro la bazinul cu cântec și nu face... parcări, gagiul Pușcaș ia bănuții publici prin abonament și așa, prin tăieri arbori. Așteptăm sponsorizarea tipului la vreun concert al primăriei, iglesias sau alte cele?! Asta în timp ce atârnătorii de la spații verzi externalizează activitatea pe abonații la primăria șefului și nimeni nu-i zboară pe incapabili și inutili.

http://www.omnibus.ro/index.php/ro/katalogus/14396-atlantis-com-srl/
ATLANTIS COM SRL
        
Inapoi la listare    
Adresa: 540242, Târgu Mureş, str. Mureşeni, 11
Aministrator: Puscas Andrei Constantin
Mobil:          0724-009080
Cuvinte cheie: COMERŢ,
CUI: 15473350
Msnews zicere:
SUPLIMENT LA… TĂIERI. De regulă, în Târgu Mureș contractul anual pentru așa-numita toaletare a arborilor era până acum de aproximativ o jumătate de milion de lei. În acest an, generozitatea administrației publice locale a dat pe din afară, contractul cu sereleul local Atlantis Com fiind de peste 640.000 de lei. Cei care au crezut că acesta este pragul maxim s-au înșelat.Anul viitor, cuantumul contractului pentru tăieri de arbori în municipiu va fi semnificativ mai mare (de altfel, cam toate contractele aferente anului 2019 pe care le semnează în acest final de an primarul Dorin Florea în numele administrației locale sunt mai mari decât cele precedente, probabil are informații că urmează un an bun, în care peste bugetul local se va revărsa numai lapte, miere și bani, mulți bani).În fine, informația-i asta: contractul pentru toaletări de arbori pe care Primăria Târgu Mureș l-a semnat în 6 decembrie 2018 cu firma locală Atlantis Com SRL, specializată în întreținere peisagistică este în cuantum de 153.183 de euro + TVA (respectiv, 713.837 de lei + TVA). La sfârșitul anului trecut, firma care va tăia arbori pe parcursul anului 2019 în Târgu Mureș nu avea niciun angajat.Sereleul Atlantis Com a mai prestat lucrări publice pentru Primăria Târgu Mureș, fiind o abonată fidelă pentru lucrările de toaletare a arborilor – în 2012 (în asociere cu alt sereleu local, VerdiInvest), a prestat în cuantum de peste 316.000 de lei, în 2013 a executat un contract în valoare de aproape 560.000 de lei (pentru servicii de întreținere a zonelor verzi din cartierele de locuit), iar anul acesta, doar în 8 martie, 11 aprilie și 25 mai, a fost plătită pentru servicii de întreținere și amenajare spații verzi în baza a cinci facturi care însumează 640.066,43 lei.Ideea de bază a scrierii e că s-a livrat și acest serviciu public, pe bani mai mulți decât în anii precedenți, deci copacii o să fie tunși mai mult, mai frumos, cu freze moderne…Cătălin VISCHI

Atlantis Com pupă peste 100.000 de euro de la Primăria Târgu-Mureș pentru ceea ce șmecherii numesc Servicii de întreținere a zonelor verzi din cartierele de locuit


Atlantis Com pupă peste 100.000 de euro de la Primăria Târgu-Mureș pentru ceea ce șmecherii numesc Servicii de întreținere a zonelor verzi din cartierele de locuit
Până când cineva va verifica afacerile găștii din Primăria Târgu-Mureș pe firme de pedeliști, de camarilă sau de alți borfași, cu sau fără pușcărie sau cu sau fără dosare la DNA, târgumureșenii trebuie să știe că șmecherașii au pus la cale o altă afacere de peste 100.000 de euro. Beneficiară e o firmă, Atlantis Com, din Mureșeni. Poate așa târgumureșenii vor fi cu ochii ca pe butelie pe afacerile cu zonele verzi și vor chema din nou poliția când bandiții de șefi de asociație taie copaci și gard viu pentru că îi roagă nu știu ce prostălău, Claudiu sau așa ceva și nu au autorizații și când porcii de subordonați ai lui Florea fură domeniul public sau privat și își fac ferme de câini, parcări, puncte de…alimentare. Și ca poantă, cu ce se mai ocupă serviciul primăriei dacă bandiții externalizează serviciile? Să vă mai reamintim că bandiții plătesc și persoană fizică care să răspundă la telefon?! Ce alte afaceri mai au bandiții de partid din primărie?!
P.S. Parcă anul trecut afacerea de gen era dată de șmecherași pentru Verdi Invest. Acum s-a schimbat schimbarea?!
Anunt de atribuire numarul 133276/28.01.2013

Tip legislatie: OUG nr.34/2006


Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: NICOLETA ALINA DAMIAN , Tel. +40 0265268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: +04 0365801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro


I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu


Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de intretinere a zonelor verzi din cartierele de locuit
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: MUNICIPIUL TG MURES
Codul NUTS: RO125 - Mures

In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt? Da
II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de intretinere a zonelor verzi din cartierele de locuit
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
77310000-6 - Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)
77210000-5 - Servicii de transport de busteni (Rev.2)
77211300-5 - Servicii de defrisare (Rev.2)
77211400-6 - Servicii de taiere a arborilor (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
559,361 RONSECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut


IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu


SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI


Contract nr: 399 Denumirea: Servicii de intretinere a zonelor verzi din cartierele de locuit
V.1) Data atribuirii contractului 20.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ATLANTIS COM S.R.L.
Adresa postala: str.Mureseni, nr.11 , Localitatea: Tg.Mures , Cod postal: 540242 , Romania , Tel. +4075263054 , Fax: +40265-252102


V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 560199.24 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 559361.00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. +40 265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: +40 265-311827

Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. +40 265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: +40 265-311827

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios administrativ
Adresa postala: P-ta Victoriei nr.3 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. +40 265-268330 , Fax: +40 265-260813

VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.01.2013 13:02

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu