luni, 19 ianuarie 2015

Până când ANI ne scapă de bandiții etnici și ilegali din Primăria Târgu-Mureș, să ne bucurăm de succesul cu alt șmecheraș mureșean al banului publicPână când ANI ne scapă de bandiții etnici și ilegali din Primăria Târgu-Mureș, să ne bucurăm de succesul cu alt șmecheraș mureșean al banului public

Agenția Națională de Integritate a constatat existența conflictului de interese de natură administrativă în cazul lui POȘTEUCĂ CONSTANTIN SORIN, fost Șef al Serviciului Urbanism, Administrarea Domeniului Public din cadrul Primăriei Municipiului Reghin, Jud. Mureș, întrucât, în perioada exercitării funcției publice de conducere, a semnat certificatul de urbanism nr. 615/06.12.2013, aferent Proiectului „Amenajare acces principal și secundar” – faza studiu de fezabilitate (proiect implementat de societatea comercială în cadrul căreia deține atât calitatea de asociat, cât și funcția de administrator), precum și studiul de fezabilitate aferent acestui proiect.

Astfel, POȘTEUCĂ CONSTANTIN SORIN a încălcat dispozițiile art. 79, alin. (1), lit. a) și c) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţionarul public este în conflict de interese dacă: este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial […] interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice. În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct […]”.

POȘTEUCĂ CONSTANTIN SORIN a deținut funcția publică de conducere în perioada 01 august 2013 - 25 august 2014.

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. POȘTEUCĂ CONSTANTIN SORIN a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

 „Persoana […] față de care s-a constatat existenţa conflictului de interese […] este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică  […]  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu