luni, 1 decembrie 2014

Dacă tot îi mânca pe bandiții PDL Mureș să aibă afacerile cu cinematografie, să ne amintim arta de a da Arta reparației lui Borșan! Ca de la pedelist la întreținut de partid!Dacă tot îi mânca pe bandiții PDL Mureș să aibă afacerile cu cinematografie, să ne amintim arta de a da Arta reparației lui Borșan! Ca de la pedelist la întreținut de partid!
Cum tot a fost recent o ședință de consiliu local cu proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asociere pentru activităţi de cinematografie, să ne amintim cum bandiții PDL Mureș fac afaceri exact pe pedeliști.  Arta de a umfla banii de la primărie, pe subordonați, găinărie etnică specifică de când e banditul etnic cunoscut .Arta de a da afaceri lui Energoplus plus Borşan
Vestea că cinematograful Arta va ajunge pe mâinile celor din administraţia publică, după ce a fost pe mâna meseriaşilor de la o regie de stat, nu a putut bucura decât pe unii ziarişti cu 12 clase şi băieţii cu ochi albaştri, sub acoperire,  care lucrează pentru partidul de la putere. Să iei un cinematograf şi să îl dai unor conţopişti din primărie este o afacere doar pentru inşii din primărie şi pentru camarila lor. Şi ca un făcut, reparaţiile, recompartimentarea şi dotarea cinematografului Arta, care costă peste 400.000 de euro, s-a făcut pe o firmă cunoscută pentru că acolo este director Borşan, ins din PDL şi subordonat al lui Florea. Omul a renunţat să fie insul partidului lui Florea la Direcţia de sport, alegând afacerile cu instituţia la care lucrează şeful de partid. Cinema Arta nu e, însă, singura afacere cu Energoplus plus primăria, doar în ultimele 3-4 luni numărând afaceri la Weekend, reparaţii creşe, reabilitări termice şi aşa mai departe. O adevărată… artă de a face afaceri cu inşii din partid din partea primăriei lui Florea! Asta în timp ce un mall va deschide un cinematograf 3D, ca să vedeţi inutilitatea investiţiei în cinematograful Arta, cel care prezintă pentru unii şi un interes imobiliar, care poate fi acoperit de o găselniţă cu păstrarea obiectului de activitate timp de doar un număr de ani, ca să nu aplecăm şi urechea la bârfele cu servirea cinematografului respectiv în schimbul unui alt cinematograf pentru şeful Radef!  
Anunt de atribuire numarul 116222/13.10.2011

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 123183 / 09.06.2011
Denumire contract: Reparatii, recompartimentari si dotari in vederea refunctionalizarii Cinematografului Arta din Mun. Tirgu MuresSectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: Maria-Magdalena Grama , Tel. 0265-268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: 0365-801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro


I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu


Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reparatii, recompartimentari si dotari in vederea refunctionalizarii Cinematografului Arta din Mun. Tirgu Mures
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Tirgu Mures, Cinematograful Arta, P-ta Trandafirilor
Codul NUTS: RO125 - Mures

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de renovare, recompartimentari si reparatii in vederea refunctionalizarii salii de spectacole a Cinematografului Arta din Tirgu Mures si dotarea acestuia cu doua sisteme digitale cinema 2D/3D dp 12 m si un sistem digital 2D/3D DP 14 m.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453100-8 - Lucrari de renovare (Rev.2)
32321100-0 - Aparatura video si cinematografica (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1,977,032 RONSECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii Pondere
1. Pretul ofertei 75 %
Descriere:
2. Propunerea tehnica 25 %
Descriere:


IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S112-184638 din 11.06.2011SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI


Contract nr: 262 Denumirea: Reparatii,recompartimentari si dotari in vederea refunctionalizarii cinematografului Arta
V.1) Data atribuirii contractului 7/20/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC COMSIS SERVICE SRL lider al asocierii dintre SC ENERGOPLUS SRL,SC COMSIS SERVICE SRL si SC AVITECH CO SRL
Adresa postala: Calea Turzii, nr.295 , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400562 , Romania , Tel. 0264-598777 , Fax: 0264-598777


V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1979612.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1977032.00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Documentatia de atribuire este atasata prezentului anunt.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: 0265-311827

Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: 0265-311827

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic si Contencios Administrativ
Adresa postala: Adresa: P-ta Victoriei nr. 3, , Localitatea: Tirgu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. 0265-268330, , Fax: 0265-260813

VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.10.2011 14:17« Aceasta licitatie a fost vizualizata de 1 ori »
 Puterea dixit:
Firma unui consilier judeţean PDL din Mureş, prosper om de afaceri pe plan local, derulează contracte pe bani grei cu Primăria din Târgu-Mureş, condusă de vicepreşedintele PDL Dorin Florea.

Consilierul judeţean Doru Borşan, vicepreşedinte al PDL Mureş, este asociat, potrivit Registrului Comerţului, dar şi ultimei sale declaraţii de avere, în firma Energoplus, alături de preşedintele FCM Târgu-Mureş, Ioan Nucu Man. Societatea a avut, în ultimii doi ani, cel puţin cinci contracte încheiate cu Primăria Târgu-Mureş, din care două numai pentru lucrări executate la sediul acestei instituţii. Valoarea totală a acestor contracte, potrivit Sistemului Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), este de peste 5,5 milioane de lei (aproximativ 1,3 milioane de euro) fără TVA. Ultima lucrare efectuată de Energoplus, în asociere cu Senin Prodexp şi Lavitex Prod, a fost atribuită pe 5 august şi priveşte furnizarea şi montarea de echipamente de joacă, mobilier urban tip bănci şi alte echipamente destinate activităţilor sportive, precum şi lucrări de amenajare a unor parcuri şi spaţii de joacă din Târgu-Mureş. Toate licitaţiile organizate de primăria condusă de Dorin Florea nu au fost electronice şi au avut doar un singur ofertant – Energoplus, uneori în asociere cu alte firme.

Doru Borşan a fost, până în 2007, după cum el însuşi ne-a declarat, liderul filialei mureşene a PNG, condus de Gigi Becali. Acestuia i-a vândut, în 2008, Rolls-Royce-ul cumpărat de la un cetăţean german. În toamna aceluiaşi an, Borşan era deja în structurile PDL. Consilierul judeţean democrat-liberal mai este asociat, potrivit Registrului Comerţului, şi în firmele Irokar Company, Mulazzani Construzioni, Royal Energy Invest şi Andaluzia Transilvania Construcţii. Firma Irokar Company a încheiat, pe 12 octombrie 2009, cu Societatea Naţională de Gaze Romgaz un contract de spălare a maşinilor în valoare de 200.000 de lei. Energoplus a efectuat lucrări şi la Complexul de Agrement şi Sport Mureş, alături de firma Conimur, la care asociat este un inspector din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii, Cornel Lungu. Cu aceeaşi firmă, şi tot în beneficiul primăriei, Energoplus a modernizat căminul pentru vârstinici pentru 2,2 milioane de lei.

Primarul Dorin Florea, vicepreşedinte al PDL, nu a ştiut să spună nimic despre contractele derulate de firma colegului său de partid. „Nu ştiu, nu mă întrebaţi pe mine de astfel de chestiuni, întrebaţi-i pe directorii din primărie”.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu