marți, 9 decembrie 2014

O altă mansardare pentru jegurile etnice ale PDL Mureș, după afacerea pe Izorep, de 1,6 milioane lei!O altă mansardare pentru jegurile etnice ale PDL Mureș, după afacerea pe Izorep, de 1,6 milioane lei!

În caz că ați uitat, jegurile etnice ale PDL Mureș au avut mansardare din banii publici pe Izorepul șef cu  nevastă la IȘJ Mureș. Acum, jegurile PDL Mureș se mai laudă cu o mansardare la instituție, dar din banii europeni! Desigur,  pe vreo firmă de bandit PDL Mureș, cum e obiceiul la hoții etnici  sau pe o firmă de maghiar bun. Nici un cuvânt despre afacere de la banditul mare PDL și de la retardatul lui din primărie, acuzat de mită luată de la Coral?!


Valoarea Contractului:
1.631.631 RON

Castigatorul Licitatiei: SC IZOREP SRL
Anunt de atribuire numarul 5923/17.07.2007
Informatii anunt de participare asociat 5993
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540026, Romania, Punct(e) de contact: Maria-Magdalena Grama, Tel.0265-268330, Email: licitatie@tirgumures.ro, Fax: 0365-801856, Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Mansardare Colegiul National Al. Papiu Ilarian
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Colegiul National Al. Papiu Ilarian
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de mansardare si compartimentare a podului existent al cladirii si dotare cu utililitatile necesare (incalzire, instalaltii sanitare, instalatii electrice)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45422000-1 - Lucrari de dulgherie (Rev.1)
20300000-9-Dulgherie si tamplarie din lemn pentru constructii (Rev.1)
45300000-0-Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.1)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.1)
45315000-8-Lucrari de instalare de echipamente de incalzire si de alte echipamente electrice pentru cladiri (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 631, 631RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 240 Denumirea: Mansardare si reamenajare la Colegiul National Al. Papiu Ilarian
V.1) Data atribuirii contractului 6/21/2007
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC IZOREP SRL
Adresa postala: str. Gheorghe Doja nr. 76, Localitatea: Tg. Mures, Cod postal: 540232, Romania, Tel.0265-260278
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1631631.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr.38, et 4 , sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021-3199538/123.211, Fax: 021-3118095
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiul Tirgu-Mures, Serviciul juridic si contencios administrativ
Adresa postala: P-ta Victoriei nr. 3, Localitatea: Tirgu-Mures, Cod postal: 540026, Romania, Tel.0265-268330
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.07.2007 15:24


La începutul acestei luni, Municipiul Tîrgu Mureş, reprezentat prin primarul dr. Dorin Florea, a semnat contractul privind realizarea proiectului „Mansardare şi reamenajare la Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian”, contract în valoare de 2.285.141, 54 de lei. Suma este asigurată în proporţie de 98% din Fondul European de Dezvoltare şi Bugetul de Stat, iar 2% reprezintă contribuţia Municipiului Tîrgu Mureş.

Proiectul este cuprins în Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

„Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie şi dotarea corespunzătoare a prestigioasei instituţii de învăţământ târgumureşene pentru asigurarea accesului la un proces educaţional la standarde europene şi a creşterii participării populaţiei şcolare la procesul de învăţământ în condiţii optime,” a precizat primarul Dorin Florea.

„Realizarea proiectului presupune: amenajarea a 16 săli de curs, două magazii, două spaţii tehnice pentru tablou general, două grupuri sanitare, realizarea lucrărilor de intervenţie la pereţii de compartimentare, izolarea termică a acoperişului cu vată minerală pe porţiunea mansardată, asigurarea iluminării naturale a spaţiilor de la mansardă prin decuparea învelitorii şi montarea unor ferestre, racordarea instalaţiilor termice şi electrice de la mansardă la instalaţiile existente în clădire, placarea grupurilor sanitare cu faianţă şi gresie pe pardoseală, montarea de parchet laminat în sălile de curs”, a detaliat, la rândul său, viceprimarul Claudiu Maior.

          Perioada de implementare a proiectului este de 10 luni, respectiv 4 decembrie 2014 – 4 octombrie 2015.Biroul de presă al primăriei

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu