marți, 2 decembrie 2014

PNL care se pupă azi pe gură cu hoitul PDL Mureș și cu hoții etniciPNL care se pupă azi pe gură cu hoitul PDL Mureș și cu hoții etnici
Dacă ați uitat, PNL Mureș de acum 2 ani nu e PNL-ul în care bandiții etnici din Primăria Târgu-Mureș și scursurile din PDL Mureș au ajuns și existau oameni curajoși și care nu se pupau în fund cu bandiții lui Florea.
Dacă gagiul mare de la PNL Mureș - care are în declarație de avere 4 afaceri de avocatură PNL pe cabinetul lui, a nevastei și a asociatului care i-a cumpărat apartamentul de 100.000 de euro - nu mai ține minte. Desigur, afacerile ochite de Pui sunt cele făcute de banditul PDL pe Maior, ilegalul porcului jegos și etnic, cele dedicate lui Bența, Borșan și toate scursurile PDL sau de camarilă a porcului mare PDL. Oraș etnic, hoți doar români!
http://www.pnlmures.ro/news/transparenta-din-secretul-primariei-tirgu-mures/
Aș dori să  aduc la cunoștință opiniei publice câteva aspecte referitoare la modul în care conducerea Primăriei Tîrgu Mureș înțelege să NU respecte principiul legal al transparenței actului administrativ, precum și dreptul cetățenilor municipiului la informare în probleme de interes public.

Prin adresa nr. 9986 din data de 06.03.2012 am înaintat Primăriei Tîrgu Mureș o solicitare conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public prin care am cerut o situație completă și actuală privind:

    plăţile efectuate de către Primăria Tîrgu Mureş firmelor care au executat, începând cu anul 2007 şi până în prezent, lucrări de anvelopare termică/reabilitare termică/îmbunătăţirea performanţelor energetice la unele imobile de pe raza municipiului (pentru fiecare contract în parte să rezulte: numărul, obiectul şi valoarea acestuia, situaţiile de lucrări în copie xerox, numărul/seria/valoarea facturilor emise de către executanţi, numărul/seria/valoarea ordinelor de plată prin care s-au efectuat plăţile);
    cuantumul sumelor (defalcate pe ani) alocate de la bugetul local susţinerii activităţii echipei de fotbal FCM Tîrgu Mureş, precum şi modul concret de utilizare al acestor sume (cu evidenţierea clară a scopurilor în care au fost utilizate şi a plăţilor efectuate din aceste sume);
    cuantumul sumelor alocate de la bugetul local în perioada 2008 până în prezent, defalcat pe luni şi pe categorii de beneficiari (cu menţionarea numărului acestora), pentru subvenţionarea activităţii de transport public de persoane pe raza municipiului Tîrgu Mureş.

Mi-am manifestat disponibilitatea în scris, de a plăti taxele aferente serviciilor de copiere ale documentelor solicitate și de a pune la dispoziție un suport de memorie externă pentru stocarea (furnizarea) datelor.

Întrucât nu mi s-a răspuns în termenul legal, am formulat o reclamație administartivă nr. 16122 din data de 11.04.2012, conform aceluiași act normativ (Legea nr. 544/2001), adresată conducătorului instituției, în care am arătat că documentele solicitate se încadrează în categoria informațiilor de interes public, din următoarele considerente:

    privesc activitățile sau rezultă din activitățile autorității publice (conform art. 2, lit. b din Legea 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public);
    sunt parte a unor contracte de achiziție publică pe care orice autoritate contractantă, astfel cum este definită prin lege, are obligația să le pună la dispoziția persoanei fizice/juridice interesate (conform art. 11 indice 1, din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public).

Ulterior, la data de 2 iulie, bazându-mă pe promisiunea verbală a domnului Belean Dorin şeful Serviciului Juridic, Logistic, Licitaţii şi Asociaţii de Proprietari din cadrul Primăriei Târgu-Mureş că îmi va pune la dispoziție documentele solicitate, am reluat demersul, prin adresa nr. 28545 din data de 06.07.2012, fără să primesc până în prezent vreun răspuns legal (până la proba contrarie), însă apreciez că refuzul constant al conducerii primăriei de a pune la dispoziție oricărui cetățean și cu atât mai mult a unui consilier local, informații de interes public, poate puțin complexe și incomode, ne poate ridica anumite semne de întrebare cu privire la motivul pentru care se procedează în acest fel la Primăria Tîrgu Mureș.

Cer Primariei Tirgu Mures desecretizarea informațiilor pe care le-am solicitat pentru a mă convinge, atât eu personal, cât și pe cetățenii care m-au ales să le reprezint interesele, că activitatea Primăriei este una strict orientată către binele locuitorilor acestui oraș.

Sebastian Pui
Consilier Local – PNL Tîrgu Mureş

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu