miercuri, 22 iulie 2015

De pe vremea când Ciotlăuș se juca de-a demisia și oferea bandiților PDL Mureș cale liberă ungerii ilegalului și insului cu dosare Clodu Maior și de pe vremea când madam Ciobanu nu era urmărită penal pentru golănia bandiților PDL Mureș pe fotbalul retardatului din partid. Ce faună, ce specimene, ce caractere la gașcă!De pe vremea când Ciotlăuș se juca de-a demisia și oferea bandiților PDL Mureș cale liberă ungerii ilegalului și  insului cu dosare  Clodu Maior și de pe vremea când madam Ciobanu nu era urmărită penal pentru golănia bandiților PDL Mureș pe fotbalul retardatului din partid. Ce faună, ce specimene, ce caractere la gașcă!
Respectiva a ajuns în instanță, pe afacerea cu duhoare penelistă cu Virgil Mailat și acesta demisionar din PNL!
Rtm zicere: 28 ianuarie 2009
Cunoscutul om de afaceri Virgil Mailat, membru în Biroul Permanent Judeţean şi unul dintre principalii finanţatori ai PNL Mureş, şi-a dat demisia din partid, din motive personale, la începutul aceastei sãptãmâni.
Demisia lui Virgil Mailat vine la doar câteva zile de la plecarea din PNL a fostului viceprimar Marius Ichim, în urma demisie, şi a doctorului Constantin Florea, care a fost exclus din aceaşi formaţiune.
Deşi, iniţial, Virgil Mailat nu a dorit sã vorbeascã despre demisia sa, acesta a decis sã declare cã numai motive personale l-au determinat sã plece din partid şi nu altceva sau altcineva. „Nu existã nici o legãturã între demisia mea şi a lui Marius Ichim sau a altcuiva. Nu vreau sã încurc treburile tinerilor în politicã.”, a spus Virgil Mailat, care a punctat motivel personale.
Dupã plecarea din politicã, Virgil Mailat, va oferi mai multã atenţie domeniului medical. El a decis sã-şi canalizeze energia înspre centrul medical „Nova Vita”, al cãrui proprietar este.
În ceea ce priveşte situaţia din PNL Mureş, potrivit unor surse din interiorul partidului, valul demisiilor ar putea continua…
Adela Moldovan


E X P U N E R E    D E  M O T I V E  

privind încetarea de drept a mandatului de consilier local
a d-nei Ciotlăuş Ionela Claudia şi declararea ca vacant  a unui loc de consilier local în Consiliul local municipal Tîrgu MureşPotrivit  art. 9 alin. (2) lit. h11 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, calitatea de consilier local încetează de drept înainte de expirarea duratei  normale a mandatului, în cazul pierderii calităţii de membru al partidului politic pe a cărui listă a fost ales.
Doamna Ciotlăuş Ionela Claudia a fost aleasă consilier local municipal, în calitate de membru al Partidului Naţional Liberal, aşa după cum rezultă din evidenţele alegerilor locale din anul 2012.

H o t ă r ă ş t e :

Art. 1. Se ia act de adresa nr. 345/28.07.2014 a Partidului Naţional Liberal – Filiala Teritorială Mureş, respectiv de demisia d-nei Ciotlăuş Ionela Claudia  din calitatea de membru al Partidului Naţional Liberal şi se declară vacant locul acesteia în Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, pe listele Alianţei de Centru – Dreapta – U.S.L.

Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată de d-na consilier local Ciotlăuş Ionela Claudia, la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicarea acesteia.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică d-nei Ciotlăuş Ionela Claudia, direcţiilor şi serviciilor de specialitate, Partidului Naţional Liberal – Filiala Teritorială Mureş, Partidului Social Democrat – Organizaţia judeţeană Mureş şi Instituţiei Prefectului - Judeţului Mureş.        Viză de legalitate,
        Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş
                           Maria CiobanNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu