marți, 12 martie 2019

Mergeți la DNA și la denunțat pe legea avertizorului public inculpații români din Primăria Târgu-Mureș?!

Mergeți  la DNA și la denunțat pe legea avertizorului public inculpații români din Primăria Târgu-Mureș?!
Faptele sunt prezentate aici:http://www.msnews.ro/abuz-in-functie-factor-postal-electoral-sub-sigla-primariei-maior-consilier-personal-si-abuzator-al-cutiilor-postale-ale-cetatenilor/
Nici o cerere pentru bani pentru escrocul cu cartelul taxi de la Siletina, amendă de vreo 180.000 de euro, plătită jumătate, ilegal, din banii Transport local, pe motiv de banditism românesc?!
Iar legea avertizorului public îi prinde pe inculpați aici:

Semnalarea unor fapte de încălcare a legii de către persoanele menționate la art. 1 și 2, prevăzute de lege ca fiind abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, constituie avertizare în interes public și privește:
a) infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals și infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul;
b) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene;
c) practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor unităților prevăzute la art. 2;
d) încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;
e) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;
f) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepția persoanelor alese sau numite politic;
g) încălcări ale legii în privința accesului la informații și a transparenței decizionale;
h) încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice și finanțările nerambursabile;
i) incompetența sau neglijența în serviciu;

j) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare și eliberare din funcție;
k) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
l) emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare;
m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public și privat al autorităților publice, instituțiilor publice și al celorlalte unități prevăzute la art. 2;
n) încălcarea altor dispoziții legale care impun respectarea principiului bunei administrări și cel al ocrotirii interesului public.

Hoția Siletinei aici, cartel taxi de la escroc:

Hoția din banii Transport local aici:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu