miercuri, 9 noiembrie 2016

Bandiții lui Florea au validat post de consilier și l-au acoperit la un minut cu gagiul care știe să voteze cum vor ei. Mafioții etnici lovesc din nou! Abuz în serviciu pentru bastardul cu mită și 3 dosare?Bandiții lui Florea au validat post de consilier și l-au acoperit la un minut cu gagiul care știe să voteze cum vor ei. Mafioții etnici lovesc din nou! Abuz în serviciu pentru bastardul cu mită și 3 dosare?

Ce spune statutul CL? Întrebați bandiții lui Florea unde e referatul și atacați interesele mafiei românești, cu votul scursurilor aferente.
Art. 109. (1) În toate situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului sau a oricărui consilier, o hotărâre prin care se ia act de situa ţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză.
 31
 (2) Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar şi de secretarul municipiului, iar referatul va fi însoţit de actele justificative. Referatul constatator şi actele justificative însoţitoare vor fi înaintate Consiliului local la şedinţa imediat următoare care urmează datei de realizare a uneia dintre cazurile de încetare de drept a mandatului de consilier local, în caz contrar suportând toate consecinţele legale care decurg din fapta lor de abuz în serviciu.   Art. 110. Schimbările survenite în activitatea consiliului, în timpul exercitării mandatului se aduc la cunoştinţa consiliului, în prima şedinţă ordinară după data producerii acestora.  


Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului  FĂRCAŞ IOAN şi declararea ca vacant a unui loc de consilier în Consiliul local municipal Tîrgu Mureş: Dl. consilier Papuc:  - supun la vot proiectul de hotărâre Cine este pentru? - 22 voturi  Cine este împotrivă? –  Cine se abţine? – 
 2
Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi pentru. Punctul nr. 2 – regim de urgenţă Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local municipal din partea Partidului Naţional Liberal – Filiala Mureş: Dl. consilier Papuc: - să validăm mandatul dl. Moldovan Călin, după ce am declarat vacant locul fostului consilier Fărcaş Ioan, raportat la solicitarea pe care a adresat-o P.N.L. ca dânsul să ocupe, fiind următorul pe listă, în ordine, în urma alegerilor local din 2016. Supun la vot validarea noului consilier. Cine este pentru? - 22 voturi  Cine este împotrivă? –  Cine se abţine? –  Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi pentru. Vă invit, domnule Moldovan Călin, să depuneţi Jurământul. Dl. secretar Mureşan: - „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea, pentru binele locuitorilor Municipiului Tîrgu Mureş. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!” Dl. Moldovan Călin: - Jur. Dl. consilier Papuc: - raportat la faptul că avem un număr foarte mare de sportivi prezenţi în sală, de la cluburile sportive profesioniste din Tîrgu Mureş, aş solicita acordul să dezbatem prima dată punctul nr. 5 în regim de urgenţă, respectiv  Proiect de hotărâre cu privire la asigurarea sumelor pentru asocierile cu structurile sportive pentru sezonul competiţional 2016-2017. Pe acest subiect sunt mai multe persoane care doresc să ia cuvântul, reprezentanţi ai cluburilor, dar vă rog să vă rezumaţi la intervenţii scurte, deoarece va dura extrem de mult dacă ne vom lungi cu discuţiile.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu