sâmbătă, 26 noiembrie 2016

Liceenii față cu interesele hoților care vor să pună mâna pe spațiile cinematografelorLiceenii față cu interesele hoților care vor să pună mâna pe spațiile cinematografelor
Poate verifică DNA Târgu-Mureș cum banditul etnic a pus mâna pe Cinema Arta prin scursura ineptă de senator, cum gunoiul cu 3 dosare penale și mită a decontat peste 500.000 de  euro cu scuza recompartimentări și dotare pe gunoiul PDL, cum bastardul etnic care se dă mare român a decontat acces pietonal tot  pentru hoția Arta prin pungașul sectant, cum hoțul român cumpără firme de la unguroaica bună, de la  Radef și cum hoții lui Florea nu plătesc chirii pentru spații folosite de jegurile PNL și alte lepădături de hoți majoritari.
One World România zicere:

Susținem cinematografele!
Liceenii coordonatori de Cluburi de film documentar One World Romania la Şcoală au iniţiat o campanie de susţinere pentru cinematografele închise şi cele în pericol. Prin fotografii și mesaje, zeci de elevi din țară și-au exprimat solidaritatea cu Constantin Curelea, directorul (fostului) cinematograf Sebastian Papaiani. Ei cer revizuirea deciziei de închidere a cinematografelor. Printre mesajele lor se regăsesc: ”STOP falimentului culturii!” și ”Filmele ne deschid mintea. Voi închideți cinematografele.”

Săptămâna trecută au fost închise 5 cinematografe din ţară: Sebastian Papaiani  (Pitești), Modern (Craiova), Republica (Iași), Dacia (Baia Mare și Central (Brăila), iar angajații au intrat în șomaj tehnic. Din cele peste 400 de cinematografe active în 1990, astăzi mai funcţionează doar 8, fiind subordonate RADEF Romania Film.

Roxana Caia, elevă din București spune: ”Mă număr printre coordonatorii de cluburi One World Romania la Școală și asta mă face fericită din mai multe motive, printre care și faptul că se lasă cu manifest. Vrem să fie revizuită decizia de închidere a cinematografelor independente. Vrem să se investească în dezvoltarea lor, în readucerea la viață a cinematografelor din afara mall-urilor.”

Câteva sute de kilometri mai la nord, Diana Smeu are altă perspectivă: ”Adolescenții de astăzi din Bacău nu au crescut cu cinematograf în oraș. Mi se pare că li s-a făcut o mare nedreptate, fiind absolut bombardați de mainstream-ul hollywoodian și neavând cum să crească alternativ, cu filme pe care le-am numi bune, care din păcate, dar și din fericire, se văd numai la cinematografe. Important este ca fiecare dintre noi să luam atitudine și să contribuim la mișcarea care vrea să schimbe multa nedreptate care ni se face în fiecare zi și pe care nu mai suportăm să o simțim prin preajmă. Întrebarea rămâne: Unde vrem să respirăm? În sau la porțile cinematografului?”.

În timpul festivalului de documentar și drepturile omului organizat în martie anul acesta, Asociația One World Romania a atras atenția asupra dispariției rapide a spațiilor culurale, printr-un protest simbolic. Invitați și membri ai echipei au proiectat filme pe prosoape, cearșafuri și pe propriile haine, pentru a semnala lipsa cinamtografelor, chiar și la nivelul capitalei.

Alexandru Solomon, directorul festivalului One World Romania, spune, din experiența organizării de proiecte cu filme documentare: ”Ne confruntăm de mult timp cu lipsa cinematografelor și a spațiilor culturale în general. Din păcate, situația nu se schimbă în bine. Proiectele noastre, care activează în afara Bucureștiului, dar și în capitală, au problema permanentă de a găsi spații potrivite proiecțiilor de film. Cu toate astea, mai ales publicul tânăr este dornic și interesant de evenimentele care aduc o altă experiență decât cea petrecută individual în fața televizorului. Mă bucur de initiațiva elevilor, care dă de înțeles că se dorește o schimbare.”

Toate imaginile trimise de elevi până acum pot fi vizualizate aici. Pentru mai multe informații ne puteți contacta pe e-mail la adresele petra@oneworld.ro sau ioana@oneworld.ro.


Arta de a da afaceri lui Energoplus plus Borşan
Vestea că cinematograful Arta va ajunge pe mâinile celor din administraţia publică, după ce a fost pe mâna meseriaşilor de la o regie de stat, nu a putut bucura decât pe unii ziarişti cu 12 clase şi băieţii cu ochi albaştri, sub acoperire,  care lucrează pentru partidul de la putere. Să iei un cinematograf şi să îl dai unor conţopişti din primărie este o afacere doar pentru inşii din primărie şi pentru camarila lor. Şi ca un făcut, reparaţiile, recompartimentarea şi dotarea cinematografului Arta, care costă peste 400.000 de euro, s-a făcut pe o firmă cunoscută pentru că acolo este director Borşan, ins din PDL şi subordonat al lui Florea. Omul a renunţat să fie insul partidului lui Florea la Direcţia de sport, alegând afacerile cu instituţia la care lucrează şeful de partid. Cinema Arta nu e, însă, singura afacere cu Energoplus plus primăria, doar în ultimele 3-4 luni numărând afaceri la Weekend, reparaţii creşe, reabilitări termice şi aşa mai departe. O adevărată… artă de a face afaceri cu inşii din partid din partea primăriei lui Florea! Asta în timp ce un mall va deschide un cinematograf 3D, ca să vedeţi inutilitatea investiţiei în cinematograful Arta, cel care prezintă pentru unii şi un interes imobiliar, care poate fi acoperit de o găselniţă cu păstrarea obiectului de activitate timp de doar un număr de ani, ca să nu aplecăm şi urechea la bârfele cu servirea cinematografului respectiv în schimbul unui alt cinematograf pentru şeful Radef!  
Anunt de atribuire numarul 116222/13.10.2011
Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 123183 / 09.06.2011
Denumire contract: Reparatii, recompartimentari si dotari in vederea refunctionalizarii Cinematografului Arta din Mun. Tirgu Mures
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: Maria-Magdalena Grama , Tel. 0265-268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: 0365-801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reparatii, recompartimentari si dotari in vederea refunctionalizarii Cinematografului Arta din Mun. Tirgu Mures
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Tirgu Mures, Cinematograful Arta, P-ta Trandafirilor
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de renovare, recompartimentari si reparatii in vederea refunctionalizarii salii de spectacole a Cinematografului Arta din Tirgu Mures si dotarea acestuia cu doua sisteme digitale cinema 2D/3D dp 12 m si un sistem digital 2D/3D DP 14 m.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453100-8 - Lucrari de renovare (Rev.2)
32321100-0 - Aparatura video si cinematografica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1,977,032 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii Pondere
1. Pretul ofertei 75 %
Descriere:
2. Propunerea tehnica 25 %
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S112-184638 din 11.06.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 262 Denumirea: Reparatii,recompartimentari si dotari in vederea refunctionalizarii cinematografului Arta
V.1) Data atribuirii contractului 7/20/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC COMSIS SERVICE SRL lider al asocierii dintre SC ENERGOPLUS SRL,SC COMSIS SERVICE SRL si SC AVITECH CO SRL
Adresa postala: Calea Turzii, nr.295 , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400562 , Romania , Tel. 0264-598777 , Fax: 0264-598777
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1979612.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1977032.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Documentatia de atribuire este atasata prezentului anunt.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: 0265-311827
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: 0265-311827
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic si Contencios Administrativ
Adresa postala: Adresa: P-ta Victoriei nr. 3, , Localitatea: Tirgu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. 0265-268330, , Fax: 0265-260813
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.10.2011 14:17

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu