miercuri, 30 noiembrie 2016

De pe vreme când scursurile inepte ale lui Florea urmăreau distrugerea sistemului de termoficare și cumpărarea de către borfaș a 2000 de centrale din banii publici prin gunoiul Lasprom. Hoții români mereu cu furt etnic sub nasul vigilent și etnic al SRI local, DNA nu a înCurcat borfașii români!De pe vreme când scursurile inepte ale lui Florea urmăreau distrugerea sistemului de termoficare și cumpărarea de către borfaș a 2000 de centrale din banii publici prin gunoiul Lasprom. Hoții români  mereu cu furt  etnic sub nasul vigilent și etnic al SRI local, DNA nu a înCurcat  borfașii români!
Nr. 5441/ 11.06.2010


Către populaţie, în special consumatorii din cartierul Unirii

În Tîrgu Mureş, preţul energei termice produsă de S.C. Energomur S.A. este de 327 lei / Gcal cu TVA inclus. În prezent populaţia plăteşte energia termică consumată la preţul de facturare de 193.48 lei/Gcal cu TVA inclus. Diferenţa de preţ rezultă din cei 30,96 % alocaţi de la bugetul de stat pentru compensarea creşterii neprevizuite a preţului la combustibilul utilizat pentru producerea energiei termice livrate populaţiei şi 10% subveţii acordate de la bugetul local.

Preţul de facturare către populaţie a energiei termice poate creşte dacă guvernul nu va acorda cei 30,96 % şi dacă Consiliul Local nu va dori să subvenţioneze energia termică consumată de cei care i-au votat să le reprezinte interesele. Asfel poate avea loc o creştere de cel mult 40,96 % a preţului de facturare.

Faţă de cele de mai sus, considerăm tendenţioase predicţiile d-lui viceprimar Claudiu Maior referitoare la creşterea facturilor cu încălzirea pentru un apartament, acestea ajungând la valori de 1500 lei pe lună, conform calculelor efectuate de dl.Ioan Chiorean fără a fi un specialist în domeniu.

În cartierul Unirii, pe str. Decebal la întâlnirea cu cetăţenii din data de 10.06.2010 ora 17 30 , acestor predicţii s-au adăugat şi îndemnuri de genul „Trebuie să vă debranşaţi...”. Pe bună dreptate ne îngrijorează forţarea consumatorilor în direcţia renunţării la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, pe de o parte din responsabilitate faţă de investiţia realizată în acest cartier, iar pe de altă parte pentru cetăţenii care se vor îndatora montând microcentrale de apartament.


Dacă îndemnul „Trebuie să vă debranşaţi...” se bazează pe argumente inventate pe principiul „scopul scuză mijloacele”, ne întrebăm dacă mai există voinţă din partea executivului pentru a onora angajamentele faţă de EnergiComfort Viena, executantul lucrărilor la centrala termică din cartierul Unirii,  în condiţiile în care Primăria a acumulat deja o restanţă de peste 12 luni la plata ratelor investiţiei realizate.


S.C. Energomur S.A.
Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
18.143.462 RON

Castigatorul Licitatiei: SC LASPROM SRL ( LIDER AL ASOCIERII DINTRE SC LASPROM SRL SI SC LOIAL IMPEX SRL)
Anunt de atribuire numarul 106009/20.11.2010
Informatii anunt de participare asociat 95385
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa postala:  Piata Victoriei nr.3, Localitatea:  Targu Mures, Cod postal:  540026, Romania, Punct(e) de contact:  Maria-Magdalena Grama, Tel. 0265-268330, Email:  licitatie@tirgumures.ro, Fax:  0365-801856, Adresa internet (URL):  www.tirgumures.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
"Achizitionarea de centrale termice de apartamente siexecutia lucrarilor de instalare a acestora , pentru asigurarea energiei termice si a apei calde"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Muncipiul Tirgu Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea si executia lucrarilor de instalare a unui numar de maxim 2000 de echipamente de incalzire centrala, (centrale de apartament) cod C.P.V45331100-7 lucrari de instalare de echipamente de incalzire centralasi lucrari de constructii de conducte de incalzire urbana, cod C.P.V. 45232140-5.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45331100-7 - Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala (Rev.2)
45232140-5-Lucrari de constructii de conducte de incalzire urbana (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
18, 143, 462RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S159-245720din18.08.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 282 Denumirea: Furnizare si executie a lucrarilor de instalare a unui nr. de max. 2.000 de centrale
V.1) Data atribuirii contractului 10/7/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC LASPROM SRL ( LIDER AL ASOCIERII DINTRE SC LASPROM SRL SI SC LOIAL IMPEX SRL)
Adresa postala:  str. Cuza Voda nr. 35, Localitatea:  Tirgu-Mures, Cod postal:  540027, Romania, Tel. 0265-264436, Fax:  0265-264436
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 20626410.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18143462.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Documentatia de atribuire este atasata anuntului de participare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Tirgu-Mures
Adresa postala:  str.Justitiei nr.1, Localitatea:  Tirgu-Mures, Cod postal:  540069, Romania, Tel. 0265-263694, Email:  catgmures@just.ro, Fax:  0265-269199
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic si Contencios Administrativ
Adresa postala:  P-ta Victoriei nr. 3, Localitatea:  Tirgu-Mures, Cod postal:  540026, Romania, Tel. 0265-268330, Fax:  0265- 260.813
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.11.2010 15:57

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu