luni, 20 octombrie 2014

ANI amenință din nou cu amenzi pentru că ilegalul Mora nu zboară din parlament. Lipsă de Mora(v)!ANI amenință din nou cu amenzi pentru că ilegalul Mora nu zboară din parlament. Lipsă de Mora(v)!
Ilegalul Mora - un jumi-juma cu sentință definitivă - e ascuns în parlament de bandiții pe care îi numiți …aleșii poporului. Desigur, ANI nu s-a prins că păcăliciul acesta ilegal a primit pomana porcului pedelist, Florea ajutându-l pe ilegal pe motiv de iubire de partid, alianță cretin-liberală! Bandiții din parlament nu au binevoit nici să îi dea sancțiune ilegalului care s-a folosit de calitatea sa de parlamentar în festivaluri organizate cu bani publici și pe firma lui!

Agenția Națională de Integritate s-a adresat conducerii celor două camere ale Parlamentului cu privire la punerea în aplicare a deciziilor Înaltei Curți de Casație și Justiție în cazul senatorului Mora Akos Daniel și a deputatului Stoica Ștefan Bucur. În situația în care deciziile Î.C.C.J. nu vor fi aplicate cu celeritate, în sensul dispunerii sancțiunilor disciplinare de revocare din funcție, Agenția va proceda la aplicarea de sancțiuni contravenționale persoanelor care au în atribuții ducerea la îndeplinire a sentinței judecătorești, precum și la sesizarea organelor de cercetare penală pentru nerespectarea hotărârilor judecătorești, în conformitate cu dispozițiile art. 287 din Codul Penal.

Menționăm faptul că, de la momentul rămânerii definitive a raportului de evaluare emis de A.N.I. prin care s-a constatat starea de incompatibilitate a celor doi membri ai Parlamentului și până în prezent, toate drepturile salariale încasate de Mora Akos Daniel, respectiv de Stoica Ștefan Bucur, pot constitui prejudiciu în sensul legii penale.

Referitor la dispozițiile art. 72, alin. (1) din Constituția României republicată, potrivit căruia ”deputații și senatorii nu pot fi trași la răspundere juridică pentru voturile sau opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului”, menționăm faptul că acest text constituțional nu exonerează de răspundere administrativă și penală privind neaplicarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 20 octombrie 2014Festivalul ilegalului Mora, pe firma lui Mora și prin banii dedicați de Florea! PDL plus PNL egal love, când e vorba de banii publici de la prostimea târgumureșeană!
La fel de întâmplător cum ziariștii care prestau la organul PDL, Știi TV-ul lui Cătană, primeau afaceri cu primăria pedelistă Târgu-Mureș (gășcarii Roman, Chiorean, Blăjuț, Suciu, Manoilă și alții), la fel de întâmplător Mora, penelistul e servit de Florea, pe motiv de amiciție politică PNL plus PDL. Voi plătiți impozitele local, găinarii PDL vă duc banii în altă localitate, pentru afacerile politice. DNA și ANI, vă simțiți? Dar angajații primăriei care au legea avertizorului public care permite demascarea angajărilor de porci PDL Mureș, folosirea instituției pentru propaganda retardatului PDL Mureș, șparlirea casetelor primăriei pentru televiziunea porcului pedelist, angajarea rudelor proaste de pedelist, angajarea borfașilor PDL pe PFA și pe alte chestii imaginare și fără calificare, nu se simt sau e frica de mafiotul PDL Mureș prea mare?!
Atenție, târgumureșeni, banii voștri se duc și pe un ilegal dovedit prin sentință definitivă, dar ascuns de sentință în parlament, cu imunitatea, Mora face și afacerea pe Moragroindul care a primit 4 milioane de euro când gagiul era consilier județean și a încălcat legea, gășcarul lui Florea se folosește de calitatea de parlamentar în mod ilegal și contra regulamentului Senatului (atenție, prostovanii de la Senat nici măcar nu au fost în stare să răspundă la sesizare în două luni!), iar deținătorul a 80 la sută din hameiul României își face un festival de proslăvire folosindu-se de calitatea ilegală a lui! Așadar, bani pentru ilegal de la rahatul portocaliu! Aici sunt banii dumneavoastră și interesele bandiților de partid! Să ghicim, PDL primește afacerea cu avocați în chestiunea contractului reziliat de Dobre pentru o anumită pistă, la fel de întâmplător și la fel de pe partid?! Sau retardatul ilegal al lui Florea îi cedează ceva afaceri PNL, tot pe partid?


Akos Mora încalcă cu nesimțire regulamentul Senatului. Ce riscă penelistul? O glumă proastă!Akos Mora încalcă cu nesimțire regulamentul Senatului. Ce riscă penelistul? O glumă proastă!
http://www.senat.ro/pagini/reg_sen/reg_senat.htm
Art.185.-(1) Se interzice folosirea de către senatori în interes privat a simbolurilor care au legătură cu exerciţiul demnităţii sau funcţiei acestora.
                     (2) Se interzice folosirea sau permisiunea de a folosi numele însoţit de calitatea de senator, în orice formă de publicitate a unui agent economic român sau străin, precum şi a vreunui produs comercial, naţional sau străin.
                     (3) Se interzice folosirea sau permisiunea de a folosi imaginea publică, numele, semnătura senatorului pentru orice formă de publicitate privitoare la o activitate care aduce profit, cu excepţia publicităţii gratuite pentru scopuri caritabile.
                     (4) Se interzice senatorilor folosirea sau exploatarea directă sau indirectă a informaţiilor care nu sunt publice, obţinute în legătură cu exercitarea atribuţiilor, în scopul obţinerii de avantaje pentru ei sau pentru alţii.
                     (5) Senatorii au obligaţia să-şi declare averea, în termen de 15 zile, potrivit legii.
Ce riscă Mora, care aduce atingere senatului folosindu-se de numele și calitatea sa de senator în afaceri cu primării PNL, cu firme private, cu propria firmă sau pe afacerile lui cu  hamei? Mai nimic, pedepsele fiind o glumă proastă!
   Art.195.-Constituie abateri disciplinare săvârşite de senatori următoarele fapte, dacă, potrivit legii, nu constituie infracţiune:
                     a)    încălcarea dispoziţiilor privind îndatoririle senatorului prevăzute de Constituţia României, republicată, şi de legea statutului deputaţilor şi al senatorilor;
                     b)    încălcarea jurământului de credinţă;
                     c)    nerespectarea prevederilor regulamentului Senatului;
                     d)    exercitarea abuzivă a mandatului de senator;
                     e)    comportamentul injurios sau calomniator la adresa unui parlamentar ori a altui demnitar în şedinţele de plen, de comisii sau de birou ori în afara acestora, dar cu privire la exercitarea mandatului de senator;
                     f)     absentarea, nemotivată şi în mod repetat, de la lucrările Senatului.
      Art.196.-Abaterile de la deontologia parlamentară se sancţionează cu:
                     a)    atenţionare;
                     b)    chemarea la ordine;
                     c)    retragerea cuvântului;
                     d)    îndepărtarea din sală pe durata şedinţei;
                     e)    avertisment public – scris.
      Art.197.-(1) Abaterile şi sancţiunile prevăzute la art.195, respectiv la art.196 lit.a) - d), se constată şi se aplică de către preşedintele de şedinţă sau, după caz, de preşedintele comisiei senatoriale.
                     (2) Sancţiunile prevăzute la art.196 nu pot împiedica exercitarea dreptului la vot.
      Art.198.-(1) Preşedintele Senatului poate, înainte de a chema la ordine un senator, să-l invite să-şi retragă sau să explice cuvântul care a generat incidente şi care ar atrage aplicarea măsurii.
                     (2) Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă sau regretată ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de preşedinte sau de senatorul vizat ca satisfăcătoare, măsura nu se mai aplică.
                     (3) În cazul în care, după chemarea la ordine, senatorul continuă să se abată de la prezentul regulament, preşedintele Senatului îi va putea retrage cuvântul, iar dacă persistă, îl va îndepărta din sală.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu