duminică, 24 februarie 2019

Pomană etnică pentru Siletina cu cartelul taxi, ca să nu se mai plimbe subvenționați doar 40.000 de târgumureșeni!


Pomană etnică pentru Siletina cu cartelul taxi, ca să nu se mai plimbe subvenționați doar 40.000 de târgumureșeni!
Siletina, dacă ați uitat, era cu cartel taxi, prins de Consiliul Concurenței și firmă prinsă de Curtea de conturi pentru că a plătit jumătate din amendă din banii Transport local. Fără pușcărie pentru escroci! Așadar, rahatul Siletinei, amendă pentru cartel taxi, transport interjudețean pe trasee foarte scurte, transport subvenționat 100 la sută, sute de mii de euro anual pe așa-zise transporturi terestre ocazionale ale primăriei Târgu-Mureș, bani sparți pe plimbări gratis galerie FCM, pensionari, elevi, cărat elevi de la bazine, pensionari de la golăniile numite revelioanele pe bani publici și privați ale pensionarilor, iar acum pomana supremă, să se deconteze banii la românașii din cultul banului public.
P.S. PNL face exact ca PRM, câtă vreme a stat întreținutul lui Florea în partid le-a plăcut pentru că au așteptat să sară cu banii, după au zis că e un nașpet! DNA, dacă înțelegi, se estimează la 8 și se câștigă cu mai puțin de 4, în condițile în care întreținutul nu avea concurență. Dovadă că banii sunt puși din burtă și să evite un concurent serios, pe motiv că întreținutul să dea prețul cel mai mic. Ceea ce e în antiteză cu pomenile făcute pe alți români și bisericoși de peste ocean, care esctimează la penultimul leu suma la servicii prin licitație, în condițiile în care caietul de sarcini le pute doar românilor respectivi bine. De asta trebuie să existe tensiuni etnice la Târgu-Mureș, ca să se justifice pomeni pe români și UDMR să stea în banca ei și să voteze retardat sau pentru concerte, festivaluri secuiești, triști maghiari și unguri de la Știi TV, busturi, îngrijire spații verzi, demolări și reparații pe firmele câtorva maghiari verificați de români și de încreder pentru ei.
Hoția din banii Transport local aici:
1. Afacerea de 537.000, transporturile terestru ocazional de pasageri!
Anunt de atribuire numarul 152434/21.05.2012

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Adresa: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Mures , Romania , Email: licitatie@tirgumures.ro , Tel.: +40 0265268330 , Fax: +04 0365801856

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

II.1) Denumire contract Servicii de transport terestru ocazional de pasageri

II.2) Obiectul contractului Servicii de transport terestru ocazional de pasageri

II.3) Tip contract Servicii

II.4) CPV 60112000-6 – Servicii de transport rutier public (Rev.2)

II.5) Criteriu de atribuire Pretul cel mai scazut

II.6) Invitatie de participare 321636/12.03.2012 12:11

Sectiunea III: ATRIBUIRE

III.1) Numar de oferte primite 1

Valoare estimata totala 537,000 RON

III.2) Lista contracte116 / 19.04.2012 537,000 RONCastigator:

S.C. SILETINA IMPEX S.R.L. RO2532276 B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 92/4, Targu-Mures, 540447, Mures
2) afacerea de 378.000 de lei, tot pentru transport prin primărie!
Anunt de atribuire numarul 77154/28.01.2010

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 90042 / 04.11.2009
Denumire contract: Servicii de transport terestru ocazional de persoane

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

primaria Municipiului Tirgu-mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: targu mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: Orosan Claudia , Tel. 0265-268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: 0365-801856 , adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www. e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de transport terestru ocazional de persoane
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
2 – Servicii de transport terestru, inclusiv servicii de transport in vehicule blindate, si servicii de curier, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: intern si international
Codul NUTS: RO125 – mures
II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Inchiriere autobuze, microbuse si autocare pentru transport ocazional de pasageri
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

60112000-6 – Servicii de transport rutier public (Rev.2)
60172000-4 – Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

378,151 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da

Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S213-307828 din 05.11.2009

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 4 Denumirea: Servicii de transport terestru ocazional de persoane
V.1) Data atribuirii contractului 1/6/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

SC SILETINA IMPEX SRL
Adresa postala: str.Bega nr.2 , Localitatea: Tg.mures , Cod postal: 540390 , Romania , Tel. 0265-268448 , Fax: 0265-268448
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 840336.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 378151.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu

3)Afacerea 306.000 de lei!
Contract nr: 392 Denumirea: Servicii de transport terestru ocazional de persoane
V.1) Data atribuirii contractului 21.11.2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SILETINA IMPEX SRL
Adresa postala: str.Bega nr.2, , Localitatea: Targu-Mures , Cod postal: 540390 , Romania , Tel. 0265-268448 , Fax: 0265-268448


V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 306451.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 306451.00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: 0265-311827

Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: 0265-311827

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios administrativ
Adresa postala: P-ta Victoriei nr.3 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. 0265-268330 , Fax: 0265-260813

VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.12.2011 10:47
4)Afacerea de 500.000 de lei
Anunt de atribuire numarul 105254/06.04.2011

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 112898 / 15.12.2010
Denumire contract: Servicii de transport terestru ocazional de persoaneSectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: Lazar Oana , Tel. 0265-268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: 0365-801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro


I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu


Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de transport terestru ocazional de persoane
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv servicii de transport in vehicule blindate, si servicii de curier, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: Municipiul Tirgu-Mures, la cerere, transport intern si international
Codul NUTS: RO125 - Mures

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de transport terestru ocazional de persoane
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60112000-6 - Servicii de transport rutier public (Rev.2)
60172000-4 - Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
500,000 RONSECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut


IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S245-374554 din 17.12.2010SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI


Contract nr: 40 Denumirea: Servicii de transport terestru ocazional de persoane
V.1) Data atribuirii contractului 2/16/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SILETINA IMPEX SRL
Adresa postala: str. Bega nr. 2 , Localitatea: Tirgu Mures , Cod postal: 540390 , Romania , Tel. 0265-268448


V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 806451.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 500000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str.Justitiei nr.1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-262.010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: 0265-311.827

Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str.Justitiei nr.1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-262.010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: 0265-311.827

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic si Contencios Administrativ
Adresa postala: P-ta Victoriei nr. 3 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. 0265-268330 , Fax: 0265- 260.813

VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.03.2011 12:26
5) afacerea de 105.000 lei
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 370 Denumirea: Servicii de transport terestru ocazional de persoane
V.1) Data atribuirii contractului 10/13/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

SC SILETINA IMPEX SRL
Adresa postala: str.Bega, nr.2 , Localitatea: Tirgu Mures , Cod postal: 540390 , Romania , Tel. 0265-268448
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 105042.00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
NuSECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Numar anunt departicipare al procedurii initiale - 47091/20.03.2008 Numar anunt de atribuire al procedurii initiale - 31.936/21.05.2010
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere

Curtea de Apel Tirgu-Mures
Adresa postala: str.Justitiei nr.1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-263694 , Email: catgmures@just.ro , Fax: 0265-269199
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Juridic si Contencios Administrativ
Adresa postala: P-ta Victoriei nr. 3 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. 0265-268330 , Fax: 0265- 260.813
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.06.2010 09:54

„Am luat la cunoștință că, în şedinţa ordinară a Consiliului Local Municipal Târgu Mureş, care va avea loc joi, 28 februarie 2019, ora 14, unul dintre punctele înscrise pe ordinea de zi este  proiectul de hotărâre privind acordarea „unor facilităţi” la transportul public local de persoane pentru cetăţenii cu domiciliu stabil în municipiul Târgu Mureş.

De fapt, acest proiect de hotărâre instituie GRATUITATE TOTALĂ GENERALĂ pentru toți cetățenii din Târgu-Mureș  pe mijloacele de transport în comun. La fel ca în toate orașele civilizate din lume, susținem gratuitatea transportului în comun pentru pensionari, elevi și studenți.
Partidul Național Liberal se opune categoric gratuității generale și necondiționate a transportului public în Târgu-Mureș. Această „gratuitate” costă 27.000.000 de lei, respectiv  6 milioane de euro anual, adică aproximativ 300 lei pe an din buzunarul fiecărui contribuabil târgumureșean, în condițiile în care consilierii locali au votat deja în luna ianuarie 2019 contractarea unui împrumut de 89.835.883,80 lei, adică 20 de milioane de euro.

Doar dobânda anuală pentru acest împrumut îi costă pe  contribuabilii târgumureșeni aproximativ 4.700.000 de lei, adică un milion de euro pe an.

Considerăm că, pe de o parte, îndatorarea orașului cu aproape 90 de milioane de lei, expunerea la dobânzi nejustificate și oferirea de pomeni la transportul în comun pentru oricine și în orice condiții, constituie un act de incompetență  și inconștiență administrativă, reprezentând exclusiv o măsură populistă, luată în scop strict electoral.

Așa zisa ”gratuitate” va greva asupra bugetului Municipiului Târgu Mureș cu încă aproape 6 milioane de euro pe an. Angajarea unei astfel de cheltuieli înaintea aprobării bugetului Municipiului pentru anul 2019, va face imposibilă realizarea investițiilor atât de necesare târgumureșenilor, cum ar fi parcările pentru autoturisme sau mult așteptatul pod peste râul Mureș.

Partidul Național Liberal reamintește opiniei publice că a fost împotriva contractării în regim de urgență a creditului amintit, fără o dezbatere serioasă în prealabil și că, în urma nerespectării deciziei forurilor statutare ale PNL de către consilerii locali care au votat pentru îndatorarea orașului în acest fel, aceștia au fost excluși din partid.

Informăm opinia publică asupra faptului că, deși am înaintat, conform legii, Instituției Prefectului județului Mureș, documentele care atestă pierderea calității de membru PNL a  cinci consilieri locali, până la această oră nu am primit din partea Instituției Prefectului ordinul de încetare a mandatelor acestora și vacantarea locurilor din Consiliul Local Municipal.

În aceste condiții adoptarea  oricărei hotărâri în ședința din 28 februarie 2019 a Consiliului Local Municipal va fi nelegală și drept urmare va fi atacată de Partidul Național Liberal atât la Instituția Prefectului Județului Mureș cât și la instanțele de judecată.

Totodată, atragem  în mod politicos atenția Secretarului Municipiului Târgu Mureș  și consilierilor locali, indiferent de formațiunea politică pe care o reprezintă, asupra consecințelor pe care le poate avea girul juridic acordat proiectului prin care Municipiul Târgu Mureș va suporta contravaloarea abonamentelor gratuite, care nu este altceva decât o amnistie și grațiere pentru Siletina.” transmite Ervin Molnar, președinte PNL Târgu Mureș.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu