joi, 14 februarie 2019

Presă bucureșteană (GSP, Libertatea, Newsweek, Mândruță...) amenințările la adresa celor care nu pupă în fund Primăria Târgu-Mureș sunt mai vechi!


Presă bucureșteană (GSP, Libertatea, Newsweek, Mândruță...) amenințările la adresa celor care nu pupă în fund Primăria Târgu-Mureș sunt mai vechi!
Da, nu au fost inventate la începutul săptămânii, iar raportul Activewatch e mărturie. În ce mă privește nu am nici o jenă să merg la poliție la sesizarea unui individ la care sunt parte activă în dosarul penal, ca martor DNA și cu audiere în iunie 2018, la Miercurea Ciuc. Iar poliția aia mureșeană a primit exact în vara ideilor din primărie niște bani, la ideea inculpaților, pe motiv de reparații mașini, direcții, numai 26.000 de lei din bugetul târgumureșean! Doar din milă, nu?!
Ce a scris Activewatch anul trecut, in raportul anual:https://activewatch.ro/ro/freeex/publicatii/lansarea-raportul-freeex-2017-2018-libertatea-presei-in-romania
Primăria Târgu Mureș a făcut plângeri la Poliție pentru „adresarea de cuvinte jignitoare”
În iulie 2017, Primăria Târgu Mureș a făcut plângeri la Poliție, în care reclama folosirea de „cuvinte jignitoare” la adresa unor angajați din primărie. Afirmațiile ar fi fost vehiculate în spațiul public de bloggerul local Florentin Deac, fost jurnalist, și de președintele Partidului Oamenilor Liberi din Târgu Mureș, Dan Masca.
În urma acestor plângeri, bloggerul Florentin Deac a fost amendat de Poliție cu 200 de lei, pe motiv că l-a jignit pe consilierul pentru Primărie Claudiu Maior, declarat de două ori incompatibil de către ANI , iar Dan Masca a primit avertisment și a fost chemat la Poliție pentru audieri după plângerea făcută împotriva sa de Primărie pentru „adresarea de cuvinte jicnitoare” (sic!) .
Florentin Deac și Dan Masca au contestat plângerile.
Anterior, afacerea bani publici pentru poliția deja publică, 26.000 de lei din buzunarele voastre!

H O T Ă R Â R E A   nr. 200   din 29 iunie 2017


privind aprobarea încheieri unui protocol de colaborare pentru   PROIECTUL DE INTERES PUBLIC    „OPERATIVITATE IN INTERVENŢIE PENTRU SIGURANTA COMUNITATII”

            Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,  Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 34.859 din 22.06.2017, privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare pentru aplicarea PROIECTULUI DE INTERES PUBLIC „OPERATIVITATE IN INTERVENŢIE PENTRU SIGURANŢA COMUNITĂŢII” În temeiul Legii 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice modificările şi completările ulterioare, a art. 36 alin. 2 lit. şi alin. 7 și a art. 45 alin.1, art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

H o t a r a s t e :

 Art. 1. Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Tîrgu Mureş şi Inspectoratul Judeţean Mureş pentru aplicarea PROIECTULUI DE INTERES PUBLIC „OPERATIVITATE IN INTERVENŢIE PENTRU SIGURANŢA COMUNITĂŢII.  Art. 2. Protocolul de colaborare între Municipiul Tîrgu Mureş şi Inspectoratul Judeţean Mureş  pentru aplicarea PROIECTULUI DE INTERES PUBLIC „OPERATIVITATE IN INTERVENŢIE PENTRU SIGURANŢA COMUNITĂŢII se constituie anexă a prezentei hotărâri. Art. 3. Se împuterniceşte Primarul municipiului Tîrgu Mures – dr. Dorin Florea să semneze protocolul de colaborare cu Inspectoratul de Poliţie al judeţului Mureş. Art. 4. Se aprobă alocarea sumei de 25.950,00 lei din bugetul local al Municipiul Tîrgu Mureş reprezentând reparaţii (revizii tehnice, distribuţii, direcţii) ale autovehiculelor care sunt alocate subunităţii Municipiul Tîrgu Mureş. Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivului Municipiului Tîrgu Mures prin Direcţia Comunicare, Proiecte cu Finanţare Internaţională şi Resurse Umane – Serviciul Logistică şi prin Direcţia Economică. Art.6. În conformitate cu prevederile art.19 alin.1, lit. e, din Legea nr.340/2004, republicată, privind instituţia prefectului şi art.3 alin. 1 din Legea nr.554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.

                      Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează                                          jrs. Peti Andrei  Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş              jrs. Szövérfi  Vasile          

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu