miercuri, 30 ianuarie 2013

Șmecherașii din Primăria Târgu-Mureș: blocurile voastre, reabilitările noastre. Pe Bența, Borșan și alții abonați la afaceri cu duhoare de partidȘmecherașii din Primăria Târgu-Mureș: blocurile voastre, reabilitările noastre. Pe Bența, Borșan și alții abonați la afaceri cu duhoare de partid

Bența, Borșan și alți abonați din PDL și camarilă sunt beneficiarii afacerilor cu reabilitarea termică. Proștii sunt îndrumați să ceară reabilitare, după ce bandiții din primărie și consiliul local i-au lăsat fără centrale de cartier, pentru a crea piață pentru jegurile cu interese puțind mai mult a…portocaliu. Cum șmecherașii ăștia din primărie nu anunță decât marile realizări, fără să anunțe interesele  de partid și pe banii publici sau pe banii târgumureșenilor pentru care bandiții duc campanii, poate aflați acum cine beneficiază de afacerile cu autoritate contractantă primăria Târgu-Mureș. Iar dacă mai căutați ce  afaceri au mai făcut bandiții luând credite de milioane de euro pentru a mai plasa 2000 de centrale pentru târgumureșenii fără posibilități aveți imaginea afacerilor etnice în orașul bolnav etnic, în care se votează ca să nu fure maghiarul mâine ce pot fura românii azi.

Potrivit datelor furnizate de serviciul de specialitate din cadrul primăriei, în anul 2012 s-au finalizat lucrări la 8 blocuri contractate în anul 2011, s-au efectuat lucrări de remedieri în perioada de garanţie şi s-a făcut recepţia finală la 22 de blocuri. Nu s-au putut contracta lucrările pentru cele 20 de blocuri propuse pentru reabilitare din cauza neasigurării cofinanţării de 50 % de la bugetul de stat.

De la începerea programului de reabilitare termică, în perioada 2008-2012, în municipiu au fost reabilitate 75 de blocuri (2.310 apartamente). Costurile totale sunt de cca 33.438.634 lei ( 50 % de la bugetul de stat - 16.719.317 lei, cofinanţarea din bugetul local fiind de 12.358.496lei), reuşindu-se utilizarea integrală a sumei disponibilizate din bugetul de stat.

Pe lista de aşteptare se află 200 de blocuri.

Pentru toate blocurile reabilitate termic prin programul guvernamental, coordonat de primarul municipiului, se înmânează asociaţiilor de proprietari, gratuit, certificatul de performanţă energetică a clădirii reabilitată termic.

Pentru anul 2013, Municipiul Târgu-Mureş şi-a propus să reabiliteze 48 de blocuri cu 2.042 apartamente, pentru care s-a întocmit auditul energetic şi proiectele de execuţie.
Întrucât în anul 2012 nu s-a mai asigurat susţinerea programului de reabilitare termică, neasigurându-se de la bugetul de stat cofinanţarea a 50 % din costurile lucrărilor, autoritatea administraţiei publice locale a căutat soluţii alternative de finanţare. Astfel, au demarat procedurile pentru depunerea cererilor de finanţare din fonduri europene, pentru finanţarea a 60 % din costurile lucrărilor. În acest sens, s-a întocmit documentaţia de execuţie şi auditul energetic şi s-a actualizat documentaţia elaborată anterior, la exigenţele metodologice ale acestui program, pentru cele 48 de blocuri de locuinţe .

1)Anunt de atribuire numarul 129317/05.10.2012. Afacerea Bența-Borșan. Un pedelist și un fan.

Tip legislatie: OG 34


Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: NICOLETA ALINA DAMIAN , Tel. +40 0265268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: +04 0365801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro


I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou regional sau local
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu


Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
lucrari de reabilitare termica a blocurilor situate in Tg.Mures cuprinse in programul de masuri speciale de reabilitare termica pe anul 2011
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Tg.Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari suplimentare de reabilitare termica a blocurilor situate pe str. Pandurilor nr. 6 , str. 22 Decembrie 1989 nr. 38, B-dul Pandurilor nr. 2, str. Gheorghe Marinescu nr. 45, str. Ion Buteanu nr. 21-23, str. Moldovei nr. 16, B-dul 1848 nr. 46, B- dul 1848 nr.48, str.Aleea Carpati nr. 35, str.Petru Dobra nr.55, str.Sirguintei nr. 28 cuprinse in programul de masuri speciale de reabilitare termica pe anul 2011.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45321000-3 - Lucrari de izolare termica (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
170,305 RONSECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
* Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut


IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu


SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI


Contract nr: 295 Denumirea: lucrari de reabilitare termica a blocurilor situate cuprinse in programul de masuri speciale de reab
V.1) Data atribuirii contractului 12.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONTRANSCOM BENTA SA, lider al asocierii dintre SC CONTRANSCOM BENTA SA si SC ENERGOLPUS SRL
Adresa postala: str. Muresului, nr. 1 , Localitatea: Nazna , Cod postal: 547529 , Romania , Tel. +40265-320032 , Fax: +40265-320032


V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 170305.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 170305.00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. +40 265-262010 , Email: mures-comercial@just.ro , Fax: +40 265-311827

Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. +40 265-262010 , Email: mures-comercial@just.ro , Fax: +40 265-311827

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios administrativ
Adresa postala: P-ta Victoriei nr.3 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. +40 265-268330 , Fax: +40 265-260813

VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.10.2012 10:17

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu