miercuri, 7 august 2013

Visul de aur al bandiților din primărie se împlinește: Târgu-Mureș doar ca piață pentru găinarii PDL și abonații care vând centrale termice la porcii de partidVisul de aur al bandiților din primărie se împlinește: Târgu-Mureș doar ca piață pentru găinarii PDL și abonații care vând centrale termice la porcii de partid
După lupte seculare, bandiții din Primăria Târgu-Mureș își vor vedea visul cu ochii: Târgu-Mureș o vast loc de joacă pentru borfașii PDL Mureș și pentru intermediarii care mai vând centrale termice de apartament/pentru școli, grădinițe și așa mai departe. Mai pe înțelesul oricui: porcii PDL Mureș cheltuiesc 6 milioane de euro pe creditul luat ca să vi se monteze prin intermediarul leprelor centrale pentru săraci, cheltuiesc 400.000 de euro din bani publici pe centrale la unități de învățământ, spun că fac primărie în birourile Energomur, ca apoi vreo jigodie din PDL Mureș să primească gratis birourile, nu plătesc la firma din Viena  și la unguri ceea ce s-au angajat să plătească și mai cheltuiesc 50.000 de euro din banii publici ca un Gigel de la țară să dărâme o centrală termică. DNA nu mișcă în front, poate reușiți să sesizați altă instituție care ar trebui să lucreze pentru cetățeni și nu pentru hoți, cercetați de DNA, golani din PDL și alte lepre ținute pe votul etnic al fraierului de român. Eterna șmecherie a bandiților de români într-un oraș în care românul nu suflă în front ca să nu râdă maghiarul că a votat ca boul?! Dar, atunci, maghiarii de ce nu cheamă organele de anchetă? Ei, măcar, nu votează trepădușii PDL Mureș care îi iau la miștocăreală și în campanie electorală cu mită pentru profesori din banii publici, pentru votul pro Băsescu, cu vandali imaginari din minți de bețivani sereiști sau sereiști bețivani sau pe alți pupincuriști cu statut de funcționar public al jegurilor PDL Mureș.

Citynews zicere:
Producerea şi furnizarea agentului termic va rămâne o amintire la Târgu Mureş din luna septembrie. Reprezentanţii Primăriei Târgu Mureş au anunţat că din 25 septembrie, apa caldă şi încălzirea în sistem centralizat nu va mai fi furnizată din cauza numărului mic de consumatori care au mai rămas racordaţi la sistemul de termoficare, operat în prezent de societatea Locativ.
În caz că ați uitat cum se face praf sistemul de termoficare ca bandiții PDL Mureș  și complicii săi să de desfășoare:
1)Afacerea dărâmat centrale termice, pe banii prostimii care voteză să nu vină maghiarul și să fure ce fură românul. Dedicație pe Construcții Comerț Denco!
Anunt de atribuire numarul 145042/02.11.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
Primaria Municipiului Tirgu- Mures
Adresa: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Mures , Romania , Email: licitatie@tirgumures.ro , Tel.: 0265-268330 , Fax: 0365-801856
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA
II.1) Denumire contract Lucrari de demolare Centrala Termica , P-ta Victoriei, nr. 1 din Municipiul Tirgu-Mures
II.2) Obiectul contractului Lucrari de demolare Centrala Termica P-ta Victoriei, nr. 1, din Municipiul Tirgu-Mures.
II.3) Tip contract Lucrari
II.4) CPV 45111100-9 – Lucrari de demolare (Rev.2)
II.5) Criteriu de atribuire Pretul cel mai scazut
II.6) Invitatie de participare 313173/06.09.2011 15:40
Sectiunea III: ATRIBUIRE
III.1) Numar de oferte primite 1
Valoare estimata totala 196,554 RON
III.2) Lista contracte
345 / 06.10.2011 179,779 RON
Castigator:
S.C. CONSTRUCTII COMERT DENCO S.R.L. RO1220063 Str. Remetea, nr. 174, Targu-Mures, 540267, Mures
Total (fara TVA): 179,779 RON
Citeste mai mult: S.C. CONSTRUCTII COMERT DENCO ia 180.000 de lei de la Primăria Târgu-Mureş, cu singura ofertă depusă, pentru a demola o centrală termică

2) Afacerea centrale de 400.000 de euro pentru instituții de învățământ
Anunt de participare numarul 141842/07.02.2013

Detalii procedura
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Numar anunt: 141842 / 07.02.2013
Denumire contract: Furnizare, proiectare, montaj si punere in functiune a centralelor termice proprii la institutiile de invatamant din Municipiul Targu Mures
Stare procedura: In desfasurare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: NICOLETA ALINA DAMIAN , Tel. +40 0265268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: +04 0365801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare, proiectare, montaj si punere in functiune a centralelor termice proprii la institutiile de invatamant din Municipiul Targu Mures
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Targu Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures

II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare, proiectare, montaj si punere in functiune a centralelor termice proprii la institutiile de invatamant din Municipiul Targu Mures
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39715210-2 - Echipament de incalzire centrala (Rev.2)
45331100-7 - Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala (Rev.2)
45333000-0 - Lucrari de instalare de gaz (Rev.2)
71321200-6 - Servicii de proiectare a sistemelor de incalzire (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Furnizare, proiectare, montaj si punere in functiune a centralelor termice proprii la institutiile de invatamant din Municipiul Targu Mures.
Valoarea estimata pentru servicii de proiectare, obtinerea de avize si punerea in functiune este de 161.290,32 lei la care se adauga T.V.A
Valoarea estimata pentru furnizare de produse este de 1.129.032,25 lei la care se adauga T.V.A
Valoarea estimata pentru lucrari este de 570.967,74 lei la care se adauga T.V.A.
Valoarea estimata fara TVA: 1,861,290.31 RON

II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia de participare in cuantum de 36.000 lei Modul de constituire a garantiei de participare -prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Garantia de participare trebuie sa respecte prevederile art. 86, alin. (2)-(3) din HGR nr. 925/2006 In cazul in care ofertantul dovedeste ca este IMM va beneficia de o reducere de 50% din valoarea garantiei de participare conform Legii nr. 346/2004. In cazul in care oferta este depusa de catre o asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa faca dovada incadrarii in categoria IMM-urilor. Valabilitatea garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro sau alta valuta, se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Cuantumul garantiei de buna executie : 10 % din valoarea contractului fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie: - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau prin retineri succesive din plata facturilor partiale, conform prev. Art. 90 alin. (3) din HGR 925/2006. Retinerile succesive se vor efectua intr-un cont deschis conform prevederilor H.G. 1045/2011. GBE va respecta prev. Art. 86, alin. (2)-(3) din HGR 925/2006. Garantia de buna executie se va restitui conform prevederilor art. 92, al. (4) din HGR 925/2006. In cazul in care ofertantul dovedeste ca este IMM va beneficia de o reducere de 50% din valoarea garantiei de buna executie conform Legiinr. 346/2004. In cazul in care oferta este depusa de catre o asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa faca dovada incadrarii in categoria IMM-urilor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Local Avandu-se in vedere situatia economico-financiara actuala, platile se vor efectua in termen de 180 de zile de la data emiterii facturilor.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare intocmita conform Formularului 8 din Sectiunea III Formulare. Personele care asigura sustinerea economico-financiara si tehnico-profesionala, a candidatului/ofertantului, trebuie sa faca dovada neincadrarii in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006. In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte in original.
-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare conform Formularului 17 din Sectiunea III Formulare. Personele care asigura sustinerea economico-financiara si tehnico-profesionala, a candidatului/ofertantului, trebuie sa faca dovada neincadrarii in prevederile art. 181, lit. a,c^1 si d, din OUG nr. 34/2006, conform Formularului F17.1. din Sectiunea III Formulare. In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie, conform Formularului F17, trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte in original.
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 conform Formularului 23 din Sectiunea III Formulare. Neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 trebuie demonstrata conform art 13 din Legea 279/2011 de catre ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul sau tertul sustinator.Precizam ca persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Primarul Municipiului Targu-Mures - Dorin Florea, Viceprimarii Municipiului Targu-Mures (Jozsa Tibor si Ionela Ciotlaus), Secretarul Municipiului Targu-Mures - Cioban Maria, Membrii Consiliului Local ai Municipiului Targu-Mures (Benedek Istvan, Gombos Geza Csaba, Peti Andrei, Jozsa Tibor (viceprimar), Karacsony Erdei Etel, Bakos Levente Attila, Torzsok Sandor Laszlo, Kikeli Pal Istvan, Soos Zoltan, Haller Bela, Maior Sergiu Claudiu, Roman Ioana Dana, Matei Dumitru, Puiac Ion Claudiu, Farcas Ioan, Gujan Herman Cosmin Lucian, Briscaru Gheorghita Ionel, Ciotlaus Ionela Claudia (viceprimar), Pui Sebastian Alexandru, Sabau Pop Aurelian Olimpiu, Loghin Lucian Mircea, Sampalean Dan Stefan), Directorul Economic al Municipiului Targu-Mures - Kiss Imola, , Sef Serviciu Concesionari, Inchirieri, Vanzari si Respectarea Disciplinei Contractuale - Damian Alina, membrii comisiei de licitatie : Iernutan Oana, Osan Gabriela, Moga Gheorghe, Barothi Wilhelm, Lobont Horatiu, Damian Alina, Mozes Alexandru, Lacatusu Vlad, Orosan Claudia.
In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte in original.
- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Formularul 22 din Sectiunea III Formulare. Sa indeplineasca conditiile prevazute in ordinul 314/12.10.2010 privind regulile de concurenta. In cazul unei oferte comune, acest certificat trebuie depus de fiecare dintre asociati in original.
- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata datorate catre Bugetul consolidat de Stat, si catre Bugetul Local de la sediul ofertantului, care sa reflecte indeplinirea obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei care se depun ofertele. Se accepta si datorii esalonate, conform legii. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea"conform cu originalul". Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare, pentru dovedirea eligibilitatii, eliberate de autoritati ale tarii de origine
(certificate, caziere judiciare, alte documente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiile catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", la care se va alatura traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. Persoanele juridice straine pot prezenta documente edificatoare si din partea firmelor din grupul de firme pe care il controleaza in conformitate cu practica internationala. In cazul unei oferte comune, aceste certificate constatatoare trebuie depuse de fiecare dintre asociati in parte. Pentru persoanele juridice romane : - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie de la sediul ofertantului, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". Informatiile cuprinse in acest certificat trebuie sa fie reale la data limita de depunere a ofertelor
Pentru persoanele juridice straine - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii a oricaror documente care dovedesc o forma de inregistrare /atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele vor fi prezentate sub forma unei traduceri legalizate.
In cazul unei oferte comune, acest certificat trebuie depus de catre fiecare dintre asociati in parte.
Ofertantul clasat pe primul loc (declarat castigator), va prezenta la cererea autoritatii contractante si inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, certificatul constatator (pentru persoanele juridice straine - documentele care dovedesc o forma de inregistrare /atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident) in original sau in copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra de afaceri - conform art. 185, al. (1), lit. c) din OUG nr.
34/2006 cu completarile ulterioare autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima realizarea unei cifre medii de afaceri globale anuale, aferente ultimilor trei ani cu o valoare cel putin egala cu 3.700.000 lei. (Formularul 5 din Sectiunea III Formulare) .
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Dovada situatiei economice si financiare conform art. 185 din O.U.G. nr. 34/2006 cu completarile ulterioare Formularul 5 din Sectiunea III Formulare.Informatii privind cifra de afaceri - conform art. 185, al. (1), lit. c) din OUG nr. 34/2006 cu completarile ulterioare autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima realizarea unei cifre medii de afaceri globale anuale, aferente ultimilor trei ani cu o valoare cel putin egala cu 3.700.000 lei. Cifra de afaceri globala se va calcula la cursul Euro mediu anual BNR astfel: - 4,2099 pentru anul 2010, - 4,2379 pentru anul 2011. - 4,4560 pentru anul 2012 In cazul unei oferte comune cerinta privind cifra de afaceri, poate fi indeplinita prin cumul de catre asociati. La evaluarea situatiei economico-financiare nu se iau in considerare datele subcontractantilor. Sunt aplicabile prevederile art. 16 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima efectuarea in totalitate sau a unor faze specifice, in ultimii 3 ani, respectiv in ultimii 5 ani, impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, de certificate/documente sau certificari similare cu cu cele descrise in caietul de sarcini care face parte integranta din documentatie, respectiv sa cuprinda:
-maxim doua certificari care sa ateste furnizare de produse similare in valoare de cel putin 1.100.000 lei, la care se adauga TVA.
- maxim doua certificari care sa ateste prestarea de servicii de proiectare, in valoare de cel putin 160.000 lei, la care se adauga TVA.
- maxim doua certificari care sa ateste executia de lucrati similare in valoare de cel putin 570.000 lei, la care se adauga TVA.
ISO 9001 sau echivalent privind standardele de asigurare a calitatii pentru proiectare si executie lucrari de instalatii gaz metan, apa, canalizare si incalzire centrala
ISO 14001 sau echivalent privind certificarea sistemului de managementul mediului pentru proiectare si executie lucrari de instalatii gaz metan, apa, canalizare si incalzire centrala.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta de calificare se considera indeplinita prin cumularea sumelor unui numar de maxim 6 certificari, cate doua certificai pentru fiecare tip in parte. Fisa privind experienta similara(Formularul B4 din Sectiunea Formulare) Se solicita: Pentru indeplinirea experientei similare cu privire la furnizarea de produse conform art. 188 alin.1 lit.a se va depune o lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic; Pentru indeplinirea experientei similare cu privire la prestarea de servicii conform art. 188 alin.2 lit.a se va depune o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. Pentru indeplinirea experientei similare cu privire la executia de lucrari conform art. 188 alin.3 lit.a o lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit; Nivelul experientei similare se va raporta la cursul euro de schimb pentru anul prestatiilor care se va calcula la cursul euro mediu anual BNR astfel: 3,3373 pentru anul 2007, 3,6827 lei pentru anul 2008, 4,2373 lei pentru anul 2009, 4,2099 pentru anul 2010, 4,2379 pentru anul 2011, 4,4560 pentru anul 2012 Valoarea mentionata trebuie sa reprezinte contributia proprie a ofertantului in furnizarea produselor/prestarii serviciilor/executiei lucrarilor prezentate ca experienta similara. Se accepta cumularea din maxim 6 (sase) certificari. In cazul unei oferte comune, capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, cu mentiunea ca acele cerinte care vizeaza atributii in executarea viitorului contract trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii. Se solicita prezentarea certificatului in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". In cazul unei oferte comune, standardele de asigurare a calitatii vor fi indeplinite prin cumul, cu mentiunea ca acele cerinte care vizeaza atributii in executarea viitorului contract trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii. In ceea ce priveste certificarile ISO solicitate, autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima ca aceste proceduri sa fie implementate la data limita de depunere a ofertelor. In acest sens nu se accepta dovada faptului ca procedurile sunt in curs de implementare cu exceptia situatiei in care a avut loc auditul final. Se solicita prezentarea certificatului in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". In cazul unei oferte comune, standardele de asigurare a calitatii vor fi indeplinite prin cumul, cu mentiunea ca acele cerinte care vizeaza atributii in executarea viitorului contract trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii. In ceea ce priveste certificarile ISO solicitate, autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima ca aceste proceduri sa fie implementate la data limita de depunere a ofertelor. In acest sens nu se accepta dovada faptului ca procedurile sunt in curs de implementare cu exceptia situatiei in care a avut loc auditul final.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut


IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.03.2013 10:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.03.2013 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.03.2013 10:00
Locul: Tirgu Mures, Piata Victoriei nr.3, cam.45
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare a ofertelor, reprezentatii UCVAP, imputerniciti ai ofertantilor

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Ofertantii vor depune proiect de contract semnat si stampilat. Se permite depunerea de amendamente. -In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret minim/total oferta, respectiv exista mai multi ofertanti clasati pe primul loc si avand preturi egala/total oferta , atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut/total oferta. -Plata se va efectua in termen de 180 de zile de la data emiterii facturilor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic si Contencios Administrativ
Adresa postala: P-ta Victoriei, nr.3 , Localitatea: Tirgu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. +40 265268330 , Fax: +40 265260813

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.02.2013 08:50
3) Afacerea cu 2000 de centrale pentru care porcii PDL Mureș au inventat creditul de 6 milioane de euro!
Să mai amintim că bandiții banilor publici au luat credit vreo 6 milioane de euro ca să poată plasa 2000 de centrale pentru cei care nu își permiteau centrale(afacere jegoasă a bandiților pe banii publici) și bandiții au cheltuit  și 50.000 de euro din banii publici doar pentru dărâmarea unei centrale termice? Atenție ca pe butelii, ca să nu vă fure vreun bandit de partid la preț de 2 lei și ce a mai rămas nefurat din centrale!
4) Pusul mâinii pe spațiile Energomur! Vremurile cînd porcii PDL Mureș închiriau de la subordonatul Borșan discoteci a trecut, acum bandiții fac primărie în spațiile Energomur, ca apoi vreo altă lepădătură fără mamă și tată din PDL să le ia gratis!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu