luni, 12 august 2013

Iohannis e votat de români și maghiari primar al Sibiului, dar are afacerile de prestări servicii cu Forumul german! La Târgu-Mureș găinarii PDL aleși etnic fac afaceri pe firmele bandiților și subordonaților PDL!Iohannis e votat de români și maghiari primar al Sibiului, dar are afacerile de prestări servicii cu Forumul german! La Târgu-Mureș găinarii PDL aleși etnic fac afaceri pe firmele bandiților și subordonaților PDL!
ANI l-a prins pe primarul Sibiului cu afaceri cu societatea comercială a partidului din care provine și la care a avut funcție de conducere. Practic, ANI ar trebui să îl ia de urechi pe Florea, preș. PDL Mureș care are prin primăria pe care o conduce afaceri cu pedeliștii din subordine (Borșan, Maior, Poruțiu și alte specimene), ca să nu mai spunem de afaceri cu inșii din camarilă (Bența, Cătană și alții de teapa lor). Cu Florea în funcție bandiții de la PDL Mureș au luat casetele pe bani publici ai primăriei și le-au dus, 3 luni, la Știi TV, postul de propagandă pentru lepădăturile PDL Mureș, ăia păstrându-și astfel licența, bandiții din primărie și partid necheltuind un leu pe casetele luate și date subordonaților, cu Florea în primărie porcii PDL Mureș au implicat sereiști în manipularea cu vandali imaginar din campania lui Florea și au dat bani pentru sondaje în an de campanie pe firmă de pedelistul Munteanu, nemâncat și adus și în prefectură de porcii PDL Mureș! ! Ceea ce deosebește Târgu-Mureș de Sibiu este că în Târgu-Mureș votează pentru hoțul de român doar românii, în timp ce la Sibiu Forumul german a obținut o treime din consiliul județean, jumătate din consiliul  local și postul de primar pentru că românii și maghiarii nu au mai vrut să voteze etnic pentru vreun pungaș de român sau maghiar și au ales sasul, din considerente la fel de etnice.
Ca unul care am votat etnic la Sibiu, în timpul școlii de ofițeri, îmi permit să recunosc că am avut încredere că un sas face treabă bună în Sibiu și că românii au avut suficient timp să arate ce pot. Și mi-am păstrat votul etnic și la Târgu-Mureș, între un pungaș de român și un minoritar alegând întotdeauna pe cel fără pungășii, afaceri și dedicații, adică pe minoritar. Doar asta li s-a cerut mereu românilor în Târgu-Mureș: să voteze etnic! Uite că se poate vota etnic și împotriva banditului recunoscut, român! Totuși, situația e diferită, pentru că la Sibiu au votat mai mulți români și maghiari pentru sasul cu afaceri pe forumul german pe care l-a și condus, în timp ce la Târgu-Mureș porcii de români cu vot doar de la români fură doar pe firme de români, singurele afaceri acceptate de mafia jegoasă românească fiind ca unii ca Gombos să primească paza sau vreo firmă să primească de la bandiții de români o afacere pe publicitatea la ziarele maghiare sau cu flori și pomi!

Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă și penală de către KLAUS-WERNER IOHANNIS (Primarul Municipiului Sibiu), întrucât acesta a semnat, la data de 23 decembrie 2010, un contract de prestări servicii încheiat între Primăria Municipiului Sibiu și S.C. Tipografia Honterus S.R.L., societate comercială deținută de Forumul Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.). KLAUS-WERNER IOHANNIS a deținut funcția de Președinte al F.D.G.R. în perioada 2002 – 2013.

Obiectul contractului semnat cu încălcarea regimului juridic al conflictului de interese administrativ și penal de către KLAUS-WERNER IOHANNIS constituie servicii de informare și publicitate în vederea implementării Proiectului (cod SMIS: 4915) finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Programul Operațional: Creșterea Competitivității Economice 2007 – 2013 (POS CCE), Axa Prioritară 3 „Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru sectoarele privat și public”.

De asemenea, KLAUS-WERNER IOHANNIS a aprobat, în perioada ianuarie – iunie 2011, un număr de trei facturi fiscale în vederea efectuării plăților către prestator (S.C. Tipografia Honterus S.R.L.).

Astfel, KLAUS-WERNER IOHANNIS nu a respectat dispozițiile art. 75, lit. b) și f) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, potrivit cărora „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: […] b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia […] f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte”. Primarul Municipiului Sibiu a încălcat și dispozițiile art. 2531 din Codul Penal al României, potrivit cărora „Fapta funcţionarului public care, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, îndeplineşte un act ori participă la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material [...] pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie publică pe durată maximă”.

Având în vedere cele de mai sus, s-a dispus sesizarea parchetului cu privire la posibila săvârşire de către KLAUS-WERNER IOHANNIS a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 2531 din Codul Penal al României.

KLAUS-WERNER IOHANNIS a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. KLAUS-WERNER IOHANNIS a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 8 august 2013

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu