duminică, 9 februarie 2014

Bandiții din Primăria Târgu-Mureș îl apără pe Florea în 2014, deși CNCD încă din 2011 dădea sancțiuni pentru lipsa inscripționării bilingve la școli târgumureșene!Bandiții din Primăria Târgu-Mureș îl apără pe Florea în 2014, deși CNCD încă din 2011 dădea sancțiuni pentru lipsa inscripționării bilingve la școli târgumureșene!

Cu obrăznicia pupincuristă specifică, angajații din primărie, rude sau nu cu retardații portocalii,  scriu un rahat de apărare a amendatului Florea. Bineînțeles, anunțul este pe siteul pe bani publici tîrgumureș.ro și în presa cu care Cătană, intermediarul primăriei, merge, așa cum se laudă, cu presa idioată la notar, pentru a stabili cotele pentru care presa nu participă la licitație. Desigur, prostiile debitate în articol sunt doar minciuni, cum au fost și cele scrise de biroul de propagandă al porcului portocaliu în campania porcului pedelist, cu vandalii imaginați de troglodiți dați afară din SRI și de bețivanii din PDL care au făcut campanie pentru javra pedelistă, banii publici pe vandalii imaginari fiind încasați se pare de magazinul FCM, de presa bovină care nu merge la licitații, ci la notar și de alți descreierați care cred că românismul se apără cu manipulări de anii 1990, demne de repetenți la servicii secrete.
P.S. Rețineți că pupincuriștii lui Florea, aduși pe pile și rude pe care le știți deja și troglodiții de consilieri ai analfabeților – scriu cu seninătate că plăcuțele sunt montate de mai multe săptămâni, adică până și bandiții recunosc că le-au montat după depunerea sesizării la CNCD!
Dovadă că bandiții nu au montat de bună-voie niciodată:


HOTĂRÂREA NR. 172 din data de 04.05.2011   
Dosar nr.: 434/2010 Petiţia nr.: 9591/26.11.2010 Petent: Asociaţia Mişcarea Angajament Civic Reclamat: Gimnaziul Europa, Gimnaziul „Liviu Rebreanu” , Gimnaziul “Dacia”, Şcoala Generală Nr.2 - Târgu Mureş, Inspectoratul Şcolar Judeţean Târgu Mureş, Consiliul Local Târgu Mureş, Primăria Târgu Mureş.  Obiect: Nerespectarea drepturilor lingvistice referitoare la peisajul lingvistic al instituţiilor de învăţământ, aflate în subordinea administraţiei publice locale.  I. Numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor. I.1.  Numele, domiciliul, reşedinţa sau sediul petentului:         I.1.1. Mişcarea Angajament Civic, cu sediul  în Târgu Mureş, Str. Deva, Nr.3, judeţ Mureş; I.2. Numele, domiciliul, reşedinţa sau sediul reclamaţilor: I.2.1. Gimnaziul „Liviu Rebreanu”, cu sediul în Târgu Mureş, Aleea Şurianu, Nr.3, judeţ Mureş; I.2.2. Gimnaziul “Dacia” cu sediul în Târgu Mureş, Str. Panseluţelor, Nr.6, judeţ Mureş; I.2.3. Şcoala Generală Nr.2 Târgu Mureş cu sediul în Târgu Mureş, Str. Gheorghe Doja, Nr.11, judeţ Mureş; I.2.4. Inspectoratul Şcolar Judeţean Târgu Mureş cu sediul în Târgu Mureş, Str. Victor Babeş, Nr.11, judeţ Mureş; I.2.5. Consiliul Local Târgu Mureş cu sediul în Târgu Mureş, Piaţa Victoriei, Nr.3, judeţ Mureş; I.2.6. Primăria Târgu Mureş, cu sediul în Târgu Mureş, Piaţa Victoriei, Nr.3, judeţ Mureş; I.2.7. Gimnaziul Europa cu sediul în Târgu Mureş, Str. Horea, Nr.19, judeţ Mureş. 
COLEGIUL DIRECTOR HOTĂRĂŞTE:  1. Se admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de către  către reclamaţii Gimnaziul Europa, Gimnaziul „Liviu Rebreanu” , Gimnaziul “Dacia”, Şcoala Generală Nr.2- Târgu Mureş, în ceea ce priveşte transcripţia bilingvă  pe frontispiciul instituţiilor . 2. Se admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de către reclamatul, Inspectoratul Şcolar Judeţean, cu privire la afişarea informaţiilor bilingve în interiorul şcolii şi cu privire la transcripţia bilingvă pe frontispiciul instituţiilor.
 16
3 Faptele sesizate,  în ceea ce priveşte afişarea informaţiilor bilingve în interiorul şcolilor, constituie discriminare potrivit art. 2 alin. 1 şi art. 10 lit.h, din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată; 4. Se sancţionează reclamaţii, Gimnaziul Europa, Gimnaziul „Liviu Rebreanu”, Gimnaziul “Dacia”, Şcoala Generală Nr.2- Târgu Mureş cu avertisment potrivit  O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată; 2. Recomandă părţilor reclamate să depună diligenţe în vederea aplicării transcrierii bilingve pe frontispiciul instituţiilor. 3. Clasarea dosarului; 4. Se va răspunde părţilor în sensul celor hotărâte; 5. O copie a hotărârii se va transmite părţilor:   VI. Modalitatea de plată a amenzii Nu este cazul.  VII. Calea de atac şi termenul în care se poate exercita  Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios adsministrativ, în termen de 15 zile de la data primirii, potrivit O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea faptelor de discriminare, republicată şi Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.  Membrii Colegiului Director prezenţi la şedinţă   
ASZTALOS  CSABA  FERENC - Membru                 
DEZIDERIU GERGELY -  Membru  
HALLER ISTVAN   - Membru                       
DRAGOŞ TIBERIU NIŢĂ- Membru                             
POP IOANA- Membru  
VASILE ALEXANDRU VASILE - Membru  
VLAŞ CLAUDIA SORINA- Membru 

Spre corecta informare a cetăţenilor municipiului Tîrgu Mureş
Vineri, 07 Februarie 2014 08:52 | Imprimare | EmailMarime text:Stimaţi cetăţeni ai municipiului Tîrgu-Mureş

Referitor la amenda anunţată în data de 05.02.2014 de către preşedintele Colegiul director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, domnul Asztalos Csaba, pentru „ Neinscripţionarea bilingvă a unităţilor de învăţământ din Municipiul Tîrgu-Mureş” ceea ce ar constituii „discriminare directa, conform art. 2, alin. (1) si art. 10 (h), din O.G. 137/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare” , amendă aplicată primarului Dorin Florea, vă informăm că pe toate unităţile de învăţământ din Tîrgu Mureş aceste plăcuţe bilingve sunt deja montate de mai multe săptămâni. La observaţia unor profesori sau cetăţeni maghiari, anumite plăcuţe bilingve ( 4 sau 5 bucăţi) au fost demontate pentru a se face corecturile de punctuaţie semnalate. Ataşat vă trimitem câteva (29 buc.) de fotografii care atestă indubitabil că aceste plăcuţe bilingve au fost montate de mai multe săptămâni pe unităţile de învăţământ din Tîrgu Mureş. În zilele următoare vă vom trimite şi declaraţiile olografe ale directorilor sau directorilor adjuncţi din aceste unităţi care să ateste data montării acestor plăcuţe bilingve. În acest context, considerăm şi acest demers politic al C.N.C D ca fiind nefondat şi nedocumentat. Miile de părinţi care îşi duc copii la unităţile de învăţământ din Tîrgu Mureş pot să confirme implicarea Primăriei Tîrgu Mureş în promovarea multi-culturalismului în şcoli şi apărarea procesului educativ de orice implicare politică.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu