joi, 27 februarie 2014

Firmă în insolvență acum 3 ani, acuzată de FC U Craiova SA la DNA pentru că ar fi concesionat fraudulos creanțele! Vrăjitorie a lui Toader Luca, pe Euro Expo SRL Târgu-Mureș și pe interesele unor borfași din PDL Mureș și de la ASA/FCM?!Firmă în insolvență acum 3 ani, acuzată de FC U Craiova SA la DNA pentru  că ar fi concesionat fraudulos creanțele! Vrăjitorie a lui Teodor Luca, pe Euro Expo SRL Târgu-Mureș și pe interesele unor borfași din PDL Mureș și de la ASA/FCM?!
Mai mult decat atat, Fotbal Club U Craiova S.A. detine indicii si dovezi ca EUROEXPO SRL Targu Mures a cesionat deja creanta, in mod fraudulos, unor alte persoane care detin in fapt creanta si cer falimentul Fotbal Club U Craiova S.A., cu privire la acest aspect Fotbal Club U Craiova S.A. a sesizat deja Directia Nationala Anticoruptie. - See more at: http://fcuniversitatea.ro/stiri/planul-de-reorganizare-al-fotbal-club-u-craiova-s-a-a-fost-aprobat-de-catre-creditori.html#sthash.McArAM0G.dpuf
http://old.antitepari.ro/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=73932&Itemid=87

EURO-EXPO SRL - notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă
Textul integral, care cuprinde informaţii detaliate (administrator/lichidator judiciar, termen pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor, formalităţi), este accesibil EXCLUSIV ABONAŢILOR (detalii aici)

CUI: 7492911
Data emiterii: 21.10.2009
Data publicării în BPI: 22.10.2009
{mosgoogle left}

1 .Date privind dosarul: număr dosar 713/1371 Anul 2009 Tribunal Comercial Mureş Secţia Falimente Judecător - sindic Mona Baciu.

2.Arhiva/registratura instanţei: adresa: str. Justiţiei nr.1, Tg. Mureş, jud. Mureş, tel. 0265 260323, programul arhivei: de luni până vineri de la ora 8,00 la 12,00

3.1. Debitor: SC Euro-Expo SRL, CIF 7492911, sediul social: Tg. Mureş, str. Braşovului nr.13,ap.18, jud. Mureş, număr de ordine în registrul comerţului J26/401/1995

3.2. Administrator special: nu a fost numit.

4.Creditori: neidentificaţi.

5.Administrator judiciar: Coreli Horja IPURL, CIF RO 22263989 sediul B-dul Pandurilor nr.23, ap.3, Tg. Mureş, jud. Mureş număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 0323 tel./fax 0265-257631, e¬mail ioanhorja@yahoo.com nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Horja Ioan Pompei.

6. Subscrisa: Coreli Horja IPURL,în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Euro-Expo SRL, conform Sentinţei nr. 1785 din data de 07.10.2009 pronunţată de Tribunalul Comercial Mureş, Secţia Falimente, în dosarul 713/1371/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28, alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:

7.Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC Euro-Expo SRL prin Sentinţa nr. 1785 din data de 07.10.2009 pronunţată de Tribunalul Comercial Mureş, Secţia Falimente, în dosarul 713/1371/2009.

7.1 .Debitorul SC Euro-Expo SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2.Creditorii debitorului SC Euro-Expo SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1 .Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 02.12.2009. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2.Termenul limită pentru depunerea raportului cu privire la propunerea de deschidere a procedurii simplificate,sau după caz, continuarea perioadei de observaţie: 11.11.2009.

Termenul limită pentru depunerea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă: 02.12.2009. Termenul limită pentru verificarea creanţelor,întocmirea,afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 06.01.2010. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar 25.01.2010.

Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 03.02.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 03.02.2010.
Termenul limită de depunere a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii prevăzute de Legea privind procedura insolvenţei este 10 zile de la comunicare.

8.Se notifică: faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la: adresa: str. Livezeni nr.69, Tg.Mureş, jud.Mureş. data: 25.01.2010. Ora 14,00 având ca ordine de zi:

Desemnarea Comitetului creditorilor; Confirmarea administratorului judiciar desemnat de judecătorul sindic şi stabilirea remuneraţiei acestuia. Discutarea şi aprobarea Raportului cu privire la cauzele insolvenţei;
Aprobarea propunerii făcute de administratorul judiciar în conformitate cu prevederile Art.59 din Legea nr.85/2006. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică: Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul Mureş pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,30 lei.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).


Nume firma EURO EXPO SRL
Cod Unic de Inregistrare
7492911

Nr. Inmatriculare  J26/401/1995
Data infiintarii      1995.**.**
Observatii   

    Descrierea firmei EURO EXPO SRL    Sediu EURO EXPO SRL - informatii de contact.

Judet  MURES
Localitate/Sector   TARGU MURES
Adresa         STR. BRASOVULUI 13 A*****
Telefon        0265-250.6*****
Acces membri      

         

0265-216.4*****
Acces membri      

         

Fax    0265-250.6*****
Acces membri      

         

Mobil           -
Email           -
Persoane din conducere: ROMANIA LU*****

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu