vineri, 21 februarie 2014

Doar o parte din afacerile cu dedicație sau nu ale pungașilor din Primăria Târgu-Mureș pe abonatul Bența. Abonat cu firmă falimentată voit sau nu, pentru a scăpa de balast!

Doar o parte din afacerile cu dedicație sau nu ale pungașilor din Primăria Târgu-Mureș pe abonatul Bența. Abonat cu firmă falimentată voit sau nu, pentru a scăpa de balast!
Constrascom Bența este constructorul preferat al primăriei lui Florea. Bența e cel care beneficiază singur sau cu inșii cu carnet de partid portocaliu  de milioane de euro din licitațiile la care participă. Mai precis doar în afacerile care urmează sunt 49 de milioane de lei!
1) Afacere reabilitare termică de 5 milioane de lei!
Anunt de atribuire numarul 143267/05.10.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA
 II.1) Denumire contract “Lucrari de reabilitare termica a blocuirlor de locuinte cuprinse in progr. national de reabilitare”
II.2) Obiectul contractului “Lucrari de reabilitare termica a blocuirlor de locuinte cuprinse in programul national de reabilitare opentru anul 2011 ”
II.3) Tip contract Lucrari
II.4) CPV 45321000-3 – Lucrari de izolare termica (Rev.2)
II.5) Criteriu de atribuire Pretul cel mai scazut
II.6) Invitatie de participare 305524/19.07.2011 15:39
Sectiunea III: ATRIBUIRE
 III.1) Numar de oferte primite 1
Valoare estimata totala 5,200,919 RON
III.2) Lista contracte
285 / 25.08.2011 5,098,572 RON
Castigator:
S.C. CONTRASCOM BENTA S.A. lider al asocierii dintreS.C. CONTRASCOM BENTA S.A.si S.C. ENERGOPLUS S.R.L. 1281079 str.Muresului nr.1,, Nazna, 547526, Mures
Citeste mai mult: Energoplusul cu Borșan și Constrascomul cu Bența, câștigătorii lui Florea pentru reabilitare termică de peste un milion de euro!
2) Afacerea de 16 milioane de lei, reparații Cetate, pe firmele care le aparțin sau la care lucrează Bența, Poruțiu și Borșan!
Anunt de atribuire numarul 115706/11.10.2011
Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 119379 / 15.04.2011
Denumire contract: Lucrari de “ Reamenajare si conservare Cetatea Medievala Tg. Mures”
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de “ Reamenajare si conservare Cetatea Medievala Tg. Mures”
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Targu Mures, Cetatea Medievala
Codul NUTS: RO125 – Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul de finantare prin ministerul dezvoltarii regionale si Turismului finantat prin P.O.R 2007-2013, Axa prioritara 5 , domeniul major de interventie 5.1 pentru implementarea proiectului ” Lucrari de reamenajare si conservare Cetatea Medievala Tirgu Mures”
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453100-8 – Lucrari de renovare (Rev.2)
45454000-4 – Lucrari de restructurare (Rev.2)
45454100-5 – Lucrari de restaurare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
16,245,445 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii Pondere
1. Pretul ofertei 75 %
Descriere:
2. Propunerea tehnica 25 %
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S75-122844 din 16.04.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 324 Denumirea: Reamenajare si conservare Cetatea Medievala
V.1) Data atribuirii contractului 9/20/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C CONTRANSCOM BENTA S.A (lider al asocierii dintre SC CONTRASCOM BENTA SA, SC ENERGOPLUS SRL si SC ALFA CONSTRUCT SRL)
Adresa postala: str. Muresului, nr. 1 , Localitatea: Nazna , Cod postal: 547526 , Romania , Tel. 0265/320548 , Fax: 0265/320548
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 20100150.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 16245445.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Citeste mai mult: Reamenajare şi conservare Cetate medievală, de 4 milioane de euro, prin Primăria PDL Târgu-Mureş pentru firmele cunoscute ca fiind conduse de Borşan, Poruţiu şi… Benţa şi abonate la licitaţii în mandatele Florea!
3) Locuințe pentru rromi de 4,8 milioane de lei după alegeri!
Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Locuinte sociale in Valea Rece, Tg.mures, etapa a II-a
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Tg.mures
Codul NUTS: RO125 – mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
construirea a 4 cladiri de locuinte sociale cu cate 2 tronsoane fiecare si cate 6 ap./tronsoane (total 48 ap.cu 1 camere),P+E+M, cu instalatii de apa-canal, electrice si gaz aferente, amenajari exterioare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45211000-9 – Lucrari de constructii de imobile colective si de case individuale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4,859,297 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 185 Denumirea: Locuinte sociale pentru romi Valea Rece, Tg.mures et.a-II-a
V.1) Data atribuirii contractului 4/12/2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONTRANSCOM BENTA SA
Adresa postala: str.muresului nr.1, jud. mures , Localitatea: Nazna , Cod postal: 547280 , Romania , Tel. 0265320548 , Fax: 0265320549
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4859297.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Tirgu-mures
Adresa postala: str.Justitiei nr.1 , Localitatea: Tg.mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-263694 , Email: catgmures@just.ro , Fax: 0265-269199
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic si Contencios Administrativ
Adresa postala: P-ta Victoriei nr. 3 , Localitatea: Tirgu-mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. 0265-268330 , Fax: 0265- 260.813
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.04.2010 09:43
Citeste mai mult: Benţa face în sfârşit locuinţe sociale, la preţ puţin peste 100.000 de lei bucata, în Valea Rece
4) 24 de milioane pe afacerea Bența-Aspharom pentru străzi în Belvedere!
Anunt de atribuire numarul 117287/03.11.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Strazi in cartierul Belvedere Tg.Mures
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: cartierul Belvedere Tg.Mures
Codul NUTS: RO125 – Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LUCRARI DE CONSTRUCTIE DRUMURI
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233226-9 – Lucrari de constructii de drumuri de acces (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
24,499,616 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
* Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 70986 Denumirea: lucrari strazi in cartierul Belvedere Tg.Mures
V.1) Data atribuirii contractului 10/26/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONTRANSCOM BENTA SA lider in asocierea cu SC ASPHAROM SRL
Adresa postala: STR. MURESULUI NR.1 , Localitatea: NAZNA , Cod postal: 547526 , Romania , Tel. 0265-320548 , Fax: 0265-320549
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 24499616.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 24499616.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: 0265-311827
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios administrativ
Adresa postala: P-ta Victoriei nr.3 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. 0265-268330 , Fax: 0265-260813
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.10.2011 14:09
Citeste mai mult: Criza e pentru proşti: Contrascom şi Aspharom primesc, prin mila Primăriei Târgu-Mureş, construcţii străzi de peste 24 de milioane de lei (aproape 6 milioane de euro!)
Și ca încheiere, probabil o afacere dedicată:
Lucrari de reabilitare termica a blocurilor cuprinse in programul de masuri speciale de reabilitare termica pe anul 2012
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Lucrari de reabilitare termica a blocurilor situate in str.Aleea Carpati nr.27, str.Parangului nr.2, Piata Teatrului nr.T 4, Piata Teatrului nr.T 5, Rodniciei nr.47(TR), B-dul Pandurilor nr.51, Aleea Savinesti nr.8-10, str.Infratirii nr.7, 9, 11, 13, 15, 17 si str.Armoniei nr.2, str.Ion Buteanu nr.22, str.Infratirii nr.6-8, B-dul 1848 nr.26 (TR), Calea Sighisoarei nr.5(TR), B-dul Pandurilor nr.10-12 cuprinse in programul de masuri speciale de reabilitare termica pe anul 2012
II.1.6) CPV: 45321000-3 – Lucrari de izolare termica (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 10,456,192 RON
Citeste mai mult: Mega-afacere cu reabilitarea termică a blocurilor în Târgu-Mureș, de peste 2,5 milioane euro! Are cineva curaj să îi ia afacerea lui Bența sau a altui abonat la banul public?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu