miercuri, 2 martie 2016

Sebastian Pui zicere, singurul care a luptat până la capăt cu hoțul dovedit al lui Florea!

Sebastian Pui zicere, singurul care a luptat până la capăt cu hoțul dovedit al lui Florea!

 

 

Interpelare în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Tîrgu Mureş din 25 aprilie 2013

După cum ştiţi, cu ocazia şedinţei Consiliului Local Tîrgu Mureş desfăşurată la data de 11 aprilie am adus în discuţie posibila stare de incompatibilitate sau conflict de interese în care s-ar putea afla domnul consilier Maior Sergiu Claudiu, solicitând, pentru clarificarea din punct de vedere juridic, un punct de vedere din partea doamnei secretar, Ciobanu Maria. 
Cu numărul 19634 din 19.04.2013 am primit un răspuns în scris din partea doamnei secretar, iar cu numărul 18820 din 12.04.2013 din partea domnului director Korpady, în ambele situaţii cuvântul de ordine fiind acela că domnul Maior Sergiu Claudiu nu este incompatibil, având în vedere că nu deţine concomitent o funcţie în aparatul propriu al primarului şi funcţia de consilier local. 
S-a făcut însă mai puţin referire la situaţia generată de faptul că domnul Maior Sergiu Claudiu are încheiat cu Primăria Tîrgu Mureş contractul nr.241 din 05.07.2012 ce are ca obiect servicii administrative de recreere, culturale şi religioase. 
Tangenţial, doamna secretar face referire la art. 90 din Legea nr.161/2003, susţinând că „din analiza sistemică a actelor normative din domeniul incompatibilităţilor se constată că acest articol cuprinde calităţi, funcţii şi entităţi economice enumerate expres, neechivoc şi fără posibilitatea de extindere asupra altor situaţii” lăsând să se înţeleagă că PFA-ul nu este enumerată în conţinutul acestui articol (lucru susţinut explicit şi de către domnul Korpady deşi, conform OUG nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către PFA, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, PFA este definită ca fiind „una dintre cele mai simple forme pentru desfăşurarea activităţilor economice”). 
Dacă interpretăm strict în litera legii este adevărat, însă persoane cu specializare în drept susţin că legea trebuie interpretată şi în spiritul ei! Cu ce diferă un contract încheiat de primărie cu o societate comercială cu capital privat (aşa cum interzice art.90 din Legea nr.161/2003), de unul încheiat cu un PFA, în condiţiile în care obiectul contractului este acelaşi? 
Dacă legea ar permite, ne-am putea afla în situaţia ca fiecare dintre noi, consilieri locali, să ne înfiinţăm câte un PFA şi să încheiem contracte cu Primăria Tîrgu Mureş! S-ar agrea o astfel de variantă, sau o parte dintre noi am fi discriminaţi şi nu am fi acceptaţi? Care ar fi criteriul după care am fi selectaţi? Este adevărat că legea nu interzice explicit acest lucru însă nici nu îl permite explicit! Este fa fel de adevărat că se speculează la maxim principiul potrivit căruia „ce nu interzice legea este permis”! 
Sunt convins că doamna secretar interpretează legea corect, însă aşa cum îi convine sau cum i se cere!


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu