vineri, 20 mai 2016

Bandiții din Primăria Târgu-Mureș oferă scutiri de 200.000 de euro pentru sponsorizarea Iglesias?!Bandiții din Primăria Târgu-Mureș oferă scutiri de  200.000 de euro pentru sponsorizarea Iglesias?!
Atenție, DNA  Târgu-Mureș! Vorbim de o primărie în care banditul mare e acuzat că a luat mită de la Musgociu și a furat milioane de euro pentru retardatul lui din partid cu ASA,  primărie în care cretinul lui Florea și directoarea aiurită au luat mită Coral, cum zice dosar DNA citat de EVZ!


Primăria Târgu-Mureș vrea ajutor de minimis pentru Privo, după ce ăsta a sponsorizat concertul Iglesias cu primăria pe afișPrimăria Târgu-Mureș vrea ajutor de minimis pentru Privo, după ce ăsta a sponsorizat concertul Iglesias cu primăria pe afiș
Joi, 29 mai, se desfășoară o ședință de consiliu local târgumureșean,  care are  în ordinea de zi articolul 8.Proiect de hotărâre privind acordarea ajutorului de minimis pentru investiţia realizată de către S.C. Privo In S.R.L. Doar de curiozitate, Privo a apărut ca sponsor în afacerea concert Iglesias cu primăria Târgu-Mureș pe afiș! O coincidență, cum ar spune lipitorii de autocolante pentru campania banditului PDL, cu tabere de pictură pe vulturii albaștri, recompensă de la borfaș?
http://www.zi-de-zi.ro/targu-muresul-in-inima-lui-julio-iglesias/
Sponsori pentru concert
Cei care s-au unit şi au făcut posibilă venirea lui Julio Iglesias la Târgu-Mureş sunt: SC Azomureş SA, Hotel Privo, Perla Harghitei, Sabion, Dedeman, Aliat, Ambient, SC Geiger Transilvania SRL, SC Contrascom Benţa SA, SC Insta Grup SRL, SC Astor Com SRL, SC Energoplus SRL, SC Redatronic Serv SRL, SC Coral Impex SRL, SC Transaldea SRL, SC Laborator La Angela SRL, SC Intra Serv SRL, SC Dafcochim SRL, SC Salubriserv SRL, SNGN Romgaz SA, SC Appia Management SRL, SC Conimur SRL, SC Silvana SRL, SC Compania Aquaserv SA, SC  Bea Construct SRL, SC Gedeon Richter SA, Foraj Sonde SA, SC Aspharom SRL.
Pentru necunoscători:
Nume firma PRIVO IN SRL
Cod Unic de Inregistrare
17580450
Nr. Inmatriculare   J26/870/2005
Data infiintarii       2005
Adresa: 540354, Târgu Mureş, str. Gh. Doja 27
Aministrator: Plopeanu Adina Gabriela
Numar de telefon: 0265-215021
Cuvinte cheie: HOTELURI,
Construct Mapcom SRL Târgu-Mureş
A avut un an excelent, reuşind să îşi majoreze cifra de afaceri de la 5,52 milioane lei în 2011 la 8,92 milioane lei în 2012, profitul de la 70.339 lei în 2011 la 74.009 lei în 2012 şi numărul de salariaţi, de la 0 în 2011 la 46 în 2012. Societatea funcţionează din 1991 şi are doi asociaţi, Adina Gabriela Plopeanu şi Doru Alin Plopeanu, administratori împreunăcu Paulina Morariu. Zidezi zicere.
H o t ă r ă ş t e :

Art. 1. Se aproba mentinerea scutirii de la plata a impozitului pe cladiri, pentru anul 2016, pentru investitia realizata de catre SC PRIVO IN SRL, constand in “Constructie hotel PRIVO” - str. Gh.Doja nr. 27, in limita sumei de 72.651,21 euro , suma cu care se atinge plafonul maxim de 200.000 euro acordat pe perioada de trei ani.

Art. 2. Beneficiarul facilitatilor fiscale va respecta obligatiile ce ii revin conform Schemei de ajutor de minimis aprobata .

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredinţează Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin Directia economica- Serviciul stabilire, incasare impozite si taxe persoane juridice.

Viză juridică
SECRETARUL MUNICIPIULUI TÎRGU MUREŞ
jrs. Andrei Muresan

Nr. 24.392 din 22.04.2016
Viceprimar
jrs. Peti Andrei

EXPUNERE DE MOTIVE
privind mentinerea pe anul 2016 a ajutorului de minimis acordat pentru SC PRIVO IN SRL Tg.Mures
in baza Hotararii Consiliului Local Municipal nr. 143/29.05.2015

In baza HCLM Tg.Mures nr. 143/29.05.2014, pentru SC PRIVO IN SRL Tirgu Mures s-a aprobat acordarea ajutorului de minimis pe o perioada de trei ani, in limita sumei de 200.000 euro.
Ajutorul de minimis consta in scutirea de la plata impozitului pentru cladirea si terenul aferent, pentru investitia realizata constand in “Constructie hotel PRIVO” - str. Gh. Doja nr. 27, conform Autorizatiei de construire nr. 452/2013.
Societatea a beneficiat de scutiri , pe ultimii doi ani, conform schemei de minimis astfel:
Pe anul 2014 in cuantum de 47.101,55 euro – conform HCL 143/2014
Pe anul 2015 in cuantum de 80.247,24 euro – conform HCL 82/2015
Total facilitati acordate 127.348,79 euro
Ramas de acordat in anul 2016: 72.651,21 euro.

In baza art. 10 din HCLM Tg.Mures nr. 59/25.03.2014, mentinerea acordarii facilitatilor fiscale este conditionata de prezentarea pana la data de 01 martie a fiecarui an a unor documente aferente anului precedent.
SC PRIVO IN SRL Tirgu Mures a depus in data de 23.02.2016 dosarul inregistrat cu nr. 11.535 in vederea mentinerii scutirii, cuprinzand toate documentele prevazute la art. 10 din HCL nr. 59/2014, si anume:
Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, a impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, aferenta lunii ianuarie 2016, impreuna cu anexele pentru fiecare angajat, impreuna cu declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului societatii, conform caruia, din cele 52 de persoane angajate, 48 sunt cu contract de munca pe perioada nedeterminata iar 4 cu contract de munca pe perioada determinata- toate cele 52 pe persoane deservind obiectivul “Hotel Privo”
Balanta contabila la luna decembrie 2015,
Raportul de evaluare din care rezulta ca valoarea investitiei reevaluata, este mai mare decat valoarea initiala din procesul verbal de receptie
Certificat de atestare fiscala privind obligatiile de plata fata de bugetul local, de unde rezulta ca societatea este la zi cu plata impozitelor si a taxelor locale
Certificat de atestare fiscala privind obligatiile de plata la bugetul de stat, de unde rezulta ca societatea este la zi cu plata impozitelor si a taxelor
Declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului legal al societatii, potrivit careia societatea nu a beneficiat de ajutor de stat pe alte scheme regionale de alti furnizori de stat, pentru aceleasi costuri eligibile ale investitiei initiale pentru care a solicitat ajutor se stat in temeiul prezentei scheme
Declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului legal al societatii, potrivit careia societatea nu a mai beneficiat de ajutor de minimis pentru aceleasi costuri eligibile in anul fiscal 2016 si nici in ultimii doi ani fiscali, din surse ale statului, sau ale autoritatilor locale sau surse comunitare.
Valoarea impozabila aferenta investitiei la data acordarii ajutorului de minimis a fost de 19.680.975, 37 lei.
La data de 31.12.2015, societatea a efectuat evaluarea cladirii pentru impozitare, pentru a se incadra in prevederile art. 460 alin. (6) din legea 227/2015, privind codul fiscal, deoarece a expirat perioada de trei ani de la data receptionarii cladirii,
In baza raportului de reevaluare, s-a stabilit valoarea impozabila a cladirii, aceasta fiind de 24.718.036 lei.
Deoarece societatea a primit ajutor de minimis pentru un procent de 81,02% din totalul valorii cladirii, am procedat la determinarea valorii impozabile care revine investitie, aceasta fiind in cuantum de 20.026.553 lei, valoare care sta la baza stabilirii/scutirii impozitului pe cladiri pe anul 2016.
Se constata ca, in urma reevaluarii, valoarea aferenta investitiei a crescut, astfel ca se incadreaza in prevederile art. 15 alin. (1) din HCL 59/2014, conform careia, in urma reevaluarii, valoarea investitiei nu putea sa fie mai mica decat valoarea receptionata.

Avand in vedere faptul ca, in urma analizei documentelor prezentate societatea se incadreaza pentru mentinerea scutirii pe anul 2016,

Supunem spre analiza Consiliului Local solicitarea depusa de SC PRIVO IN SRL, in vederea mentinerii facilitatii fiscale pe anul 2016.

Facilitatile fiscale care se acorda pe anul 2016 sunt in cuantum de 72.651,21 euro, respectiv 325.397 lei (calculat la cursul BNR din data de 21.04.2016) constand in impozit cladiri, suma cu care se atinge plafonul maxim de 200.000 euro echivalent in lei.

Dosarul cuprinzand documentele justificative depuse in vederea mentinerii facilitatii pe anul 2016, se regaseste la Serviciul stabilire,incasare impozite si taxe persoane juridice, de unde poate fi solicitat spre consultare de catre comisiile de specialitate.

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Naznean Ana

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu