vineri, 27 mai 2016

Un alt șnapan al lui Florea e ținut în brațe de hoții lui, după modelul escrocul Mora!Un alt șnapan al lui Florea e ținut în brațe de hoții lui, după modelul escrocul Mora!


Agenția Naționalã de Integritate a solicitat Camerei Deputaților aplicarea sancțiunilor disciplinare în cazul deputaților PÂSLARU FLORIN-COSTIN și URCAN IONAȘ FLORIN, ca urmare a rămânerii definitive a rapoartelor de evaluare, după cum urmează:

- în cazul deputatului PÂSLARU FLORIN-COSTIN, Agenția Naționalã de Integritate a solicitat aplicarea sancțiunii disciplinare – diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de maximum 3 luni, abatere prevăzută de art. 19, alin. (1) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor potrivit căruia „Fapta deputatului (...) de a încălca legislaţia în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 3 luni. Sancţiunea se aplică de către Biroul Permanent al Camerei din care face parte deputatul (...)”;

- în cazul deputatului
URCAN IONAȘ FLORIN, Agenția Naționalã de Integritate a solicitat aplicarea sancțiunii disciplinare – încetarea de drept a mandatului de deputat, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 96/2006, potrivit cărora „în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) precum și în cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c) și d), președintele Camerei ia act de situația de încetare a mandatului de deputat (...) și supune votului plenului Camerei (...) adoptarea hotărârii prin care se vacantează locul de deputat (...)”.

Agenția Naționalã de Integritate a constatat la data de 8 noiembrie 2011 faptul cã PÂSLARU FLORIN-COSTIN, deputat în Parlamentul României, a propus angajarea și a avizat contractul individual de muncă privind angajarea fiului său, în cadrul Biroului Parlamentar - Circumscripția electorală nr.18 Galaţi, încălcând astfel, prevederile Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003. Raportul de evaluare privind încălcarea de către PÂSLARU FLORIN-COSTIN a regimului juridic al conflictului de interese a rãmas definitiv și irevocabil prin decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 1502 din 18 mai 2016.

Agenția Naționalã de Integritate a constatat la data de 4 noiembrie 2013 faptul cã URCAN IONAȘ FLORIN, la data faptelor, primar al Orașului Luduș, Jud. Mureș, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitării mandatului 2008-2012, întrucât a deținut, simultan, atât funcția de ales local, cât și calitatea de reprezentant din partea autorității publice locale în cadrul Consiliului de administrație al Grupului Școlar Industrial Luduș, precum și calitatea de administrator în cadrul a două societăți comerciale. Raportul de evaluare a stãrii de incompatibilitate în cazul deputatului URCAN IONAȘ FLORIN a rãmas definitiv și irevocabil prin decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 924 din 23 martie 2016.

Rapoartele de evaluare prin care Agenția Naționalã de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese de către PÂSLARU FLORIN-COSTIN, precum și starea de incompatibilitate a deputatului URCAN IONAȘ FLORIN, se regăsesc pe pagina de Internet a instituției, la secțiunea „Rapoarte de evaluare rãmase definitive” (https://www.integritate.eu/A.N.I/Rapoarte-și-audit.aspx).

AGENȚIA NAȚIONALÃ DE INTEGRITATE, 27 mai 2016

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu