sâmbătă, 28 mai 2016

Doi intre candidații la Primăria Târgu-Mureș,cercetați și pentru mită electorală, vor avea sentințele după alegeri


Doi intre candidații la Primăria Târgu-Mureș, cercetați și pentru mită electorală, vor avea sentințele după alegeri
Florea, abuz în serviciu a.k.a furt banii publici pentru retardatul subordonat care nu își plătea ca un sectant respectabil datoriile la stat, escroc pe PFA ingineresc la porcul lui de hoție de partid, mită și pentru Florea de la Musgociu, probabil în contul centralei termice, Ciotlăuș  cu  mizerii pe firma fostului liberal. Ce îi unește pe toți enumerații? Calitatea de membru în partidul hoților, PNL! Ambii cercetați de poliție și pentru posibile infracțiuni de mită electorală! dosare:3167/P/2016, 3222/P/2016
Ciotlăuș:

Nr. unic (nr. format vechi) :1883/102/2015
Data inregistrarii21.07.2015
Data ultimei modificari:11.05.2016
Sectie:Secţia Penală
Materie:Penal
Obiect:infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000)
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
ICLĂNZAN ALEXANDRUInculpat
MAILAT VIRGILInculpat
SC APCOM SELECT SA TÎRGU MUREŞInculpat
CIOTLĂUŞ IONELA CLAUDIAInculpat
MAILAT DELIA ELENAInculpat
BUMBU EMILInculpat
CEOAREC SIMONA MARIAInculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE MUREŞParte vătămată
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE MUREŞParte civilă

Şedinţe

03.06.2016
Ora estimata: 09:00
Complet: CF 6 (VO)
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    
06.05.2016
Ora estimata: 09:00
Complet: CF 6 (VO)
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Având în vedere lipsa unora dintre avocati, precum si cererile de amânare a judecătii formulate de avocatii inculpatilor Mailat Virgil si Mailat Delia Elena, acordă termen de judecată la data de 3 iunie 2016, ora 9, 00.
Document: Încheiere de şedinţă    06.05.2016
27.11.2015
Ora estimata: 09:00
Complet: CF 6 (VO)
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În baza art. 346 alin. 3 litera a din Codul de procedură penală, restituie cauza privind pe inculpa?ii Iclănzan Alexandru, Mailat Virgil, S.C. APCOM SELECT S.A., Ciotlău? Ionela Claudia, Mailat Delia Elena, Bumbu Emil ?i Ceoarec Simona Maria la D.N.A. – Serviciul Teritorial Tg-Mure?. În baza art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Sumele de 200 lei ?i 200 lei, reprezentând onorariile par?iale ale apărătorilor desemna?i din oficiu în procedura de cameră preliminară pentru inculpa?ii Iclănzan Alexandru (delega?ia se află la fila 289) ?i S.C. APCOM SELECT S.A. (delega?ia se află la fila 56) se vor plăti din fondurile Ministerului Justi?iei în contul Baroului Mure?. Cu contesta?ie în 3 zile de la comunicarea prezentei încheieri. Pronunţată în camera de consiliu din data de 27 noiembrie 2015.
Document: Incheiere - camera preliminară  20/2015  27.11.2015
20.11.2015
Ora estimata: 09:00
Complet: CF 6 (VO)
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronuntarea asupra solutiei în procedura camerei preliminare la data de 27 noiembrie 2015.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    20.11.2015
11.11.2015
Ora estimata: 09:00
Complet: CF 6 (VO)
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: Admite în parte excepţiile invocate şi cererile formulate de inculpaţii ICLĂNZAN ALEXANDRU, MAILAT VIRGIL, S.C. APCOM SELECT S.A., MAILAT DELIA ELENA şi CEOAREC SIMONA MARIA. I. În baza art. 345 alin. 2 din Codul de procedură penală constată următoarele neregularităţi ale actului de sesizare: 1. În cazul inculpatului ICLĂNZAN ALEXANDRU: - nu se poate stabili clar în ce a constat ac?iunea specifică fiecărui act material (din cele patru reţinute) al fiecăreia din cele două infracţiuni aflate în concurs ideal (abuz în serviciu contra intereselor publice şi fals intelectual în formă continuată). - nu se poate stabili clar care ar fi acţiunile sau inacţiunile specifice fiecăreia din cele două infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală sau care ar fi infracţiunile de evaziune fiscală la care şi-a adus aportul inculpatul şi cine este autorul acestora. - deşi din dispozitivul rechizitoriului reiese că s-a reţinut concursul ideal între cele două infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală, una de complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată şi una de complicitate la uz de fals, aşa cum s-a arătat mai sus, nu au fost individualizate şi descrise clar în rechizitoriu elementele materiale ale laturilor obiective ale celor două infracţiuni de complicitate la evaziunea fiscală. Ca atare, ?i concursul de infrac?iuni este pus sub semnul incertitudinii atâta timp cât nu se cunosc cu exactitate faptele care intră în concurs. 2. În cazul inculpatului MAILAT VIRGIL: - în cazul acuzei de instigare improprie la abuz în serviciu contra intereselor publice (două infracţiuni), nu reiese care sunt ac?iunile specifice elementului material al laturii obiective. - în cazul aceleia?i acuze, nu reiese cu claritate care sunt cele două acţiuni de determinare. Mai precis nu este stabilit clar dacă este vorba de două infracţiuni pentru că au fost două persoane determinate să comită fapte prevăzute de legea penală sau este vorba de două infracţiuni pentru că cele două persoane cu atribuţii de control fiscal au întocmit două acte, respectiv raportul de inspecţie fiscală şi decizia de impunere. - situaţia este similară în privinţa celor două infracţiuni de instigare improprie la fals intelectual. - nu reiese în nici un mod în ce ar consta acţiunea de determinare a inculpatului Iclănzan Alexandru să comită infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice şi infracţiunea de fals intelectual. - în cazul infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală nu se arată în rechizitoriu ?i nu reiese din actele dosarului care este, concret, bunul/sursa impozabilă ascunsă, formularea fiind la general, prin citare din dispozi?iile legale incriminatoare. - deşi din dispozitivul rechizitoriului reiese că s-a reţinut concursul ideal între 8 infracţiuni, nu au fost individualizate şi descrise clar în rechizitoriu elementele materiale ale laturilor obiective ale unora dintre acestea. Ca atare, ?i concursul de infrac?iuni este pus sub semnul incertitudinii atâta timp cât nu se cunosc cu exactitate faptele care intră în concurs. 3. În cazul inculpatei S.C. APCOM SELECT S.A.: - în cazul acuzei de instigare improprie la abuz în serviciu contra intereselor publice (două infracţiuni), nu reiese cu claritate care sunt cele două acţiuni de determinare. Mai precis nu este stabilit clar dacă este vorba de două infracţiuni pentru că au fost două persoane determinate să comită fapte prevăzute de legea penală sau este vorba de două infracţiuni pentru că cele două persoane cu atribuţii de control fiscal au întocmit două acte, respectiv raportul de inspecţie fiscală şi decizia de impunere. - situaţia este similară în privinţa celor două infracţiuni de instigare improprie la fals intelectual. - nu reiese în nici un mod în ce ar consta acţiunea de determinare a inculpatului Iclănzan Alexandru să comită infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice şi infracţiunea de fals intelectual. - în cazul infrac?iunii de evaziune fiscală nu se arată în rechizitoriu ?i nu reiese din actele dosarului care este, concret, bunul/sursa impozabilă ascunsă, formularea fiind la general, prin citare din dispozi?iile legale incriminatoare. - deşi din dispozitivul rechizitoriului reiese că s-a reţinut concursul ideal între 8 infracţiuni, nu au fost individualizate şi descrise clar în rechizitoriu elementele materiale ale laturilor obiective ale unora dintre acestea. Ca atare, ?i concursul de infrac?iuni este pus sub semnul incertitudinii atâta timp cât nu se cunosc cu exactitate faptele care intră în concurs. 4. În cazul inculpatei MAILAT DELIA ELENA: - nu reiese în ce a constat ac?iunea inculpatei Mailat Delia Elena legat de întocmirea, semnarea ?i punerea la dispozi?ia organelor de control fiscal a celor două documente (contractul de închiriere nr. 25/20.12.2007, pretins fals, ?i actul adi?ional) în raport cu toate cele arătate în considerentele prezentei încheieri legat de acest aspect. - nu reiese care sunt cele două acţiuni de determinare, din cadrul celor două infrac?iuni de instigare improprie la abuz în serviciu contra intereselor publice. Mai precis nu este stabilit clar dacă este vorba de două infracţiuni pentru că au fost două persoane determinate să comită fapte prevăzute de legea penală sau este vorba de două infracţiuni pentru că cele două persoane cu atribuţii de control fiscal au întocmit două acte, respectiv raportul de inspecţie fiscală şi decizia de impunere; - situaţia este similară în privinţa celor două infracţiuni de instigare improprie la fals intelectual; - nu reiese în nici un mod în ce ar consta acţiunea de determinare a inculpatului Iclănzan Alexandru să comită infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice sau infracţiunea de fals intelectual; - nu reiese care sunt elementele constitutive ale infrac?iunii de evaziune fiscală, mai precis care este ac?iunea sau inac?iunea care constituie elementul material al laturii obiective ?i, în special, urmarea socialmente periculoasă, în raport cu cele arătate în considerentele acestei încheieri legat de acest aspect; - în cazul aceleia?i infrac?iunii de evaziune fiscală nu se arată în rechizitoriu ?i nu reiese din actele dosarului care este, concret, bunul/sursa impozabilă ascunsă, formularea fiind la general, prin citare din dispozi?iile legale incriminatoare. - nu reiese care este momentul comiterii faptei de evaziune fiscală, în condi?iile în care nu este re?inută forma continuată a acesteia, tot în raport cu cele arătate în considerentele acestei încheieri legat de acest aspect. 5. În cazul inculpatei CEOAREC SIMONA MARIA: - nedescrierea corespunzătoare a celei de-a doua componente a elementului material al laturii obiective a infracţiunii de mărturie mincinoasă, respectiv nu s-a menţionat în ce ar consta concret învinuirea sau, altfel spus, care ar fi, concret, elementul material al laturii obiective, cu indicarea întrebării referitoare la o împrejurare esenţială care s-a pus inculpatei şi răspunsul acesteia în sensul că nu a spus tot ceea ce ştia. II. În baza art. 345 alin. 2 din Codul de procedură penală exclude ca ob?inute în mod nelegal următoarele probe: a). doar în ceea ce prive?te referirile la inculpata S.C. APCOM SELECT S.A.: - declara?ia învinuitului Iclănzan Alexandru (filele 65-69, dos. u.p., vol. I); - declara?ia învinuitei Matei Ioana Monica (filele 112-115, dos. u.p., vol. I); - declara?ia învinuitei Mailat Delia Elena (filele 119-121, dos. u.p., vol. I); - declara?iile învinuitului Bumbu Emil (filele 127-130, dos. u.p., vol. I); - declara?ia învinuitei Codarcea Camelia Veronica (filele 135-138, dos. u.p., vol. I); - declara?ia învinuitului Mailat Virgil (filele 143-145, dos. u.p., vol. I); - declara?ia martorului Rotar Daniela (filele 392-393, dos. u.p., vol. I); - declara?ia martorului Szabo Erzsebet (filele 396-398, dos. u.p., vol. I); - declara?ia martorului Ceoarec Simona (filele 402-404, dos. u.p., vol. I); - declara?ia martorului Moldovan Alin Nicolae (filele 405-407, dos. u.p., vol. I); - declara?ia martorului Ciotlău? Ionela Claudia (filele 408-410, dos. u.p., vol. I); - declara?ia martorului Pop Florin (filele 411-413, dos. u.p., vol. I); - declara?ia martorului Naphegyi Hunor Istvan (filele 414-416, dos. u.p., vol. I); b) doar în ceea ce prive?te referirile la inculpata Mailat Delia Elena. - declara?iile învinuitului Bumbu Emil din data de 18 iulie 2013 (filele 127-128, 129-130, dos. u.p., vol. I), c). - doar în ceea ce prive?te referirile la inculpata Ceoarec Simona Maria : - declaraţia martorului Naghi Claudiu Petru din data de 15 februarie 2015, (fila 429, dos. u.p., vol. I). Trimite de îndată prezenta încheiere parchetului care a emis rechizitoriul, respectiv D.N.A. – Serviciul Teritorial Tg-Mureş. În baza art. 345 alin. 3 din Codul de procedură penală, procurorul trebuie ca în termen de 5 zile de la comunicare să comunice judecătorului de cameră preliminară de la Tribunalul Mureş dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei, cu precizarea că în cazul necomunicării celor solicitate în termenul stabilit se va dispune restituirea cauzei la parchet în temeiul art. 346 alin. 3 litera c teza finală din Codul de procedură penală. Respinge toate celelalte excepţii invocate şi cereri formulate de inculpaţii de mai sus şi de inculpatul Bumbu Emil Fixează termen la data de 20 noiembrie 2015 pentru a purta discu?ii asupra răspunsului procurorului ?i asupra solu?iilor prevăzute la art. 346 din Codul de procedură penală. Fără cale de atac. Pronunţată în camera de consiliu din data de 11 noiembrie 2015.
Document: Hotărâre intermediară  7/2015  11.11.2015
04.11.2015
Ora estimata: 08:30
Complet: CF 6 (VO)
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronuntarea asupra cererilor si exceptiilor ridicate în procedura camerei preliminare la data de 11 noiembrie 2015.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    04.11.2015
19.10.2015
Ora estimata: 14:00
Complet: CF 6 (VO)
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Având în vedere cererea de amânare a judecătii formulată de domnul avocat Vasile Costea, care din motive medicale nu se poate prezenta la termenul de astăzi, amână judecarea cauzei la data d 4 noiembrie 2015, orele 8, 30.
Document: Incheiere - camera preliminară    19.10.2015
09.10.2015
Ora estimata: 11:00
Complet: CF 6 (VO)
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a da posibilitate parchetului să răspundă la cererile si exceptiile ridicate astăzi în scris de către inculpata MailatDelia prin avocat ales, acordă termen de judecată la data de 19 octombrie 2015, orele 14, 00.
Document: Incheiere - camera preliminară    09.10.2015
28.09.2015
Ora estimata: 11:00
Complet: CF 6 (VO)
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru pregătirea apărării, dar si pentru lipsa a doi dintre avocatii inculpatilor, amână judecarea cauzei la data de 9 octombrie 2015, orele 11, 00.
Document: Incheiere - camera preliminară    28.09.2015
14.09.2015
Ora estimata: 09:00
Complet: CF 6 (VO)
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru garantarea dreptului la apărare, amână judecarea cauzei la data de 28 septembrie 2015, orele 11, 00.
Document: Incheiere - camera preliminară    14.09.2015
Hoția lui Florea pentru scursura ineptă și cu PFA la bastardul șef de partid:

Nr. unic (nr. format vechi) :1757/96/2015/a1
Data inregistrarii11.01.2016
Data ultimei modificari:27.05.2016
Sectie:SECŢIA PENALĂ
Materie:Penal
Obiect:măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
FLOREA DORINInculpat
ASOCIAŢIA SPORTIVĂ ,,FOTBAL CLUB ASA 2013" (,,FOTBAL CLUB MUNICIPAL")Inculpat
BAKO LASZLO ATTILAInculpat
BENEDEK ISTVANInculpat
CIOBAN MARIAInculpat
FĂRCAŞ IOANInculpat
KISS IMOLAInculpat
MĂCEŞANU EMIL VIRGILInculpat
MAIOR SERGIU-CLAUDIUInculpat
MAN IOAN NUCUInculpat
MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ-PRIN REPREZENTANT LEGAL VICEPRIMARULParte vătămată

Şedinţe

18.05.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: C3Pe
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: Respinge cererea privind înlăturarea fizică a probelor excluse prin încheierea din 29.03.2016. Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriu, dispune începerea judecăţii cauzei. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare.
Document:   19/2016  18.05.2016
17.05.2016
Ora estimata: 09:00
Complet: C3Pe
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: amână pronunţarea încheierii pentru data de 18 mai 2016.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    17.05.2016
09.05.2016
Ora estimata: 11:30
Complet: C3Pe
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: lipsa de apărare a inculpatei C.M.
Document: Incheiere - camera preliminară    09.05.2016
29.03.2016
Ora estimata: 12:00
Complet: C3Pe
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În baza art.345 C.proc.pen admite în parte excepţiile formulate de inculpaţii Florea Dorin, Asociaţia Sportivă Fotbal Club ASA 2013(Fotbal Club Municipal ), Benedek Istvan, Fărcaş Ioan, Kiss Imola, Maior Sergiu Claudiu, şi Man Ioan Nucu şi în consecinţă; În temeiul art.102 alin.2 C.proc.pen dispune excluderea proceselor verbale de redare a supravegherilor technice faţă de toţi inculpaţii din cauză Respinge celelalte cereri şi excepţii invocate de inculpaţii Florea Dorin, Asociaţia Sportivă Fotbal Club ASA 2013 (Fotbal Club Municipal ), Benedek Istvan, Fărcaş Ioan, Kiss Imola, Maior Sergiu Claudiu, şi Man Ioan Nucu Dispune comunicarea prezentei încheieri Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial Târgu Mureş, procurorul care a întocmit rechizitoriul urmând a comunica judecătorului de cameră preliminară de la Tribunalul Harghita dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 29.03.2016
Document: Incheiere - camera preliminară    29.03.2016
22.03.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: C3Pe
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: amână pronunţarea în cauză la data de 29 martie 2016.
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    22.03.2016
15.03.2016
Ora estimata: 09:00
Complet: C3Pe
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: amână pronunţarea în cauză pentru data de 22 martie 2016.
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    15.03.2016
08.03.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: C3Pe
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: amână deliberarea în cauză pentru data de 15 martie 2016.
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    08.03.2016
01.03.2016
Ora estimata: 11:00
Complet: C3Pe
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: amână deliberarea în cauză pentru data de 8 martie 2016.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    01.03.2016
23.02.2016
Ora estimata: 09:30
Complet: C3Pe
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: amână cauza pentru data de 01 martie 2016, ora 11:00, pentru obţinerea unor relaţii de la Baroul Mureş şi Camera Notarilor Publici.
Document: Incheiere - camera preliminară    23.02.2016
08.02.2016
Ora estimata: 10:00
Complet: C3Pe
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru pregătirea apărării şi prezentarea apărătorilor titulari.
Document: Incheiere - camera preliminară    08.02.2016


Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac
30/03/2016Forea Dorin ,Benedek Istvan, KISS IMOLA, MAIOR SERGIU-CLAUDIU, MAN IOAN NUCU SI ASOCIATIA SPORTIVA FOTBAL CLUB ASA2013,Contestaţie(NCPP)
19/05/2016ASOCIAŢIA SPORTIVĂ ,,FOTBAL CLUB ASA 2013" (,,FOTBAL CLUB MUNICIPAL"), BENEDEK ISTVAN, FLOREA DORIN, KISS IMOLA, MAIOR SERGIU-CLAUDIU, MAN IOAN NUCU, Contestaţie(NCPP)
26/05/2016DIRECTIA NATIONALĂ ANTICORUPTIE ,Contestaţie(NCPP)
27/05/2016FĂRCAŞ IOAN, Con
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu