duminică, 11 noiembrie 2012

În caz că ați uitat ce obsesii au șmecherașii din primărie pentru investiții în patinoare de 200.000 de euro la Târgu-Mureș. Patinoare pentru abonați!În caz că ați uitat ce obsesii au șmecherașii din primărie pentru investiții în patinoare de 200.000 de euro la Târgu-Mureș. Patinoare pentru abonați!
Am mai scris asta: pedeliștii copiază perceptele partidului. Vine un prost și bagă la Cluj-Napoca banii publici în echipă privată, hop, sare și Florea cu banii pe clubul familionului lui Maior, pedelist ales ilegal ca viceprimar, în lipsa UDMR, care se bucură de instalație de nocturnă din bani publici (200.000 de euro cadou de la Florea pentru clubul maică-sii!). Vine un prost și proiectează parcări subterane la Cluj-Napoca, hop și firma apare la Târgu-Mureș, vine un porc PDL cu Studcard pe bani publici, imediat gașca portocalie din Târgu-Mureș, Arad, Oradea și Cluj-Napoca sar cu investiții în afacerile care la Târgu-Mureș merg dedicat, la Siletina lui Maior. Nici patinoarele nu fac excepție, dacă borfașii fac la Cluj-Napoca patinoare de sute de mii de euro pe domeniul public asta fac și ăia din Târgu-Mureș. În caz că ați uitat: primul patinoar pentru afacerile gangsterilor din primărie și cu interese de partid. Și dacă nu vedeți mai departe de nas, afacerile merg mână în mână, patinoarul necesită pază, necesită camere de supraveghere, mai vinde vreun porc de afacerist din PDL ceva la căsuțe și toată lumea pupă(papă) banii publici!

Afacerea patinoar de 200.000 de euro!
Autoritatea contractantă este Primăria, pentru „Achiziţionare patinoar artificial”. „Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor:
Furnizarea, montarea şi asigurarea asistenţei tehnice şi instruirea personalului pentru exploatarea patinoarului. Data atribuirii contractului 12/2/2009, numărul de oferte primate – 2. Numele operatorului economic căruia i-a fost atribuit contractul:
S.C. REMO S.R.L. lider al asocierii dintre SC REMO SRL (Sibiu) si SC PROELCONS SRL (Târgu-Mureş), firmă care, pe www.bizoo.ro, îl dă ca persoană de contact pe Iacob Nicuşan. Valoarea totală finală a contractului
800.000 RON Fara TVA (8 miliarde de lei vechi, fără TVA). Contractul nu este legat de un proiect/program finanţat din fonduri comunitare şi nu poate fi
subcontractat.” La un cost de 8 miliarde de lei vechi şi la un cost al biletului de 80.000 lei este nevoie de 100.000 de patinatori doar pentru amortizarea patinoarului.  Tot matematica spune că la 100 de patinatori pe oră, la o situaţie utopică de 24 de ore de funcţionare pe zi (departe de real), este nevoie de 42 de zile şi 42 şi nopţi doar pentru amortizarea din bilete de intrare, deoarece nu s-a spus de alte surse de venit, din închirierea spaţiului din zonă pentru cei care vând diverse (mere, colaci, cafele ş.a.), aşa că putem presupune că amortizarea se vrea făcută doar din vânzarea biletelor pentru amatorii de patinaj. Dacă se mai adună bani şi altfel, contribuabilul merită să fie informat, cum trebuia informat şi despre costuri, aşa cum se procedează în orice ţara civilizată.

anunt de atribuire – Achizitionare patinoar artificial
          Domenii

    Echipament frigorific industrial (CPV: 42513290)
    Lucrari de constructii de patinoare (CPV: 45212211)
    Patine de gheata (CPV: 37411220)

          Detalii
Organizator:          Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Localizare:   Romania (Mures)
Sursa:          S.E.A.P.
Termen limita:       02-12-2009
Data aparitiei:        23-12-2009

          Legaturi intre licitatii
* Vezi anunt de participare – Achizitionare patinoar artificial
Anunt de atribuire numarul 74370/22.12.2009

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 87379 / 29.09.2009
Denumire contract: Achizitionare patinoar artificial

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

primaria Municipiului Tirgu-mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: targu mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: Lazar Oana , Tel. 0265-268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: 0365-801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitionare patinoar artificial
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Tirgu-mures
Codul NUTS: RO125 – mures
II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea, montarea si asigurarea asistentei tehnice si instruirea personalului pentru exploatarea patinoarului.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

42513290-4 – Echipament frigorific industrial (Rev.2)
37411220-0 – Patine de gheata (Rev.2)
45212211-8 – Lucrari de constructii de patinoare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

800,000 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da

Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S188-270735 din 30.09.2009

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 328 Denumirea: Contract de furnizare a unui patinoar artificial
V.1) Data atribuirii contractului 12/2/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

S.C. REMO S.R.L. lider al asocierii dintre SC REMO SRL si SC PROELCONS SRL
Adresa postala: str.Hegel, nr.15/A , Localitatea: Sibiu , Cod postal: 550281 , Romania , Tel. 0269-231257
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 806722.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 800000.00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Documentatia de atribuire este atasata anuntului de participare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sect. 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. 021-3104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: 021- 3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere

Curtea de Apel Tirgu-mures
Adresa postala: str.Justitiei nr.1 , Localitatea: Tirgu-mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-263694 , Email: catgmures@just.ro , Fax: 0265-269199
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Juridic si Contencios Administrativ
Adresa postala: P-ta Victoriei nr. 3 , Localitatea: Tirgu-mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. 0265-268330 , Fax: 0265- 260.813
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.12.2009 10:51

Și dacă ați uitat de instalația de nocturnă de 200.000 de euro din bani publici cadou pentru familionul Maior:

Anunt de participare numarul 120124/28.04.2011Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.Detalii proceduraAutoritate contractanta: Primaria Municipiului Tirgu-MuresNumar anunt de participare: 120124 / 28.04.2011Denumire contract: Furnizare echipamente pt instalatie de iluminat nocturn teren de sport str Insulei din Mun Tg MuresStare procedura: In desfasurareSectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:Primaria Municipiului Tirgu-MuresAdresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: Maria-Magdalena Grama , Tel. 0265-268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: 0365-801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.roI.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)Autoritate regionala sau localaActivitate (activitati)- Servicii generale ale administratiilor publiceSectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUIII.1) DescriereII.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractantaFurnizare echipamente pt instalatie de iluminat nocturn teren de sport str Insulei din Mun Tg MuresII.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilorFurnizareCumparareLocul principal de livrare: str. Caminului nr. 35 din Municipiul Tirgu Mures  – ceea ce apare ca fiind sediul INSTA GRUP, firmă care, dacă o căutaţi şi pe Google maps, o găsiţi cu punct de lucru în…miniprimărie:30A Strada 22 Decembrie 1989, Punct de Lucru Primăria Târgu Mureş, Municipiul Targu Mures 540243 0265 253 997 ‎Codul NUTS: RO125 – Mures-II.1.3) Anuntul implicaUn contract de achizitii publiceII.1.4) Informatii privind acordul-cadruII.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilorFurnizare echipamente pt instalatie de iluminat nocturn teren de sport str Insulei din Mun Tg MuresII.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)34928520-9 – Stalpi de iluminat (Rev.2)31527260-6 – Sisteme de iluminat (Rev.2)II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publiceNuII.1.8) Impartire in loturiNuII.1.9) Vor fi acceptate varianteNuII.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadruII.2.1) Cantitatea totala sau domeniulFurnizareValoarea estimata fara TVA: 850,000 RONII.2.2) OptiuniNuII.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare30 zile incepand de la data atribuirii contractuluiSectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICEIII.1) Conditii referitoare la contractIII.1.1) Depozite valorice si garantii solicitateCuantumul garantiei de participare este de 17.000 lei, Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea contractului fara TVA.III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevanteBugetul Local al Municipiului Tirgu MuresIII.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractulAsociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareIII.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii specialeNuIII.2) Conditii de participareIII.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesieiInformatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateDeclaratia privind eligibilitatea, Declaratia privind inexistenta starii de faliment, Declaratie privind neancadrarea in prevederile art 69^1 din OUG 34/2006, Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, Sa aiba indeplinite obligatiile exigibile de plata catre Bugetul consolidat de Stat si catre Bugetul LocalIII.2.2) Capacitatea economica si financiaraInformatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateCifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani cu valoare egala sau mai mare de 1.700.000 leiIII.2.3) Capacitatea tehnicaInformatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateExperienta similara: indeplinirea in ultimii 3 ani, cel putin a unui contract de furnizare de echipamente similare cu valoare egala sau mai mare de 850.000 lei. Se accepta cumularea din cel mult doua contracte.ISO 9001 sau echivalent, ISO 14001 sau echivalentIII.2.4) Contracte rezervateNuIII.3) Conditii specifice pentru contractele de serviciiIII.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesiiNuIII.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respectiveNuSECTIUNEA IV: PROCEDURAIV.1) Tipul proceduriiIV.1.1) Tipul proceduriiLicitatie deschisaIV.2) Criterii de atribuireIV.2.1) Criterii de atribuirePretul cel mai scazutIV.2.2) Se va organiza o licitatie electronicaNuIV.3) Informatii administrativeIV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractantaIV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contractNuIV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.06.2011 12:00Documente de plata: NUIV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare06.06.2011 10:00IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectatiIV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participareRomanaIV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelorData: 06.06.2011 13:00Locul: Municipiul Tirgu-Mures, P-ta Victoriei nr. 3, camera 45Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: daAdministratorii societatilor ofertante si/sau reprezentanti imputerniciti ai acestora.SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTAREVI.1) Contractul este periodicNuVI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitareNuTip de finantare: Fonduri bugetareVI.3) Alte informatiiVI.4) Cai de atacVI.4.1) Organism competent pentru caile de atacConsiliul National de Solutionare a ContestatiilorAdresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. 021-3104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: 021- 3104642Organism competent pentru procedurile de mediereVI.4.2) Utilizarea cailor de atacPrecizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atacVI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atacServiciul Juridic si Contencios AdministrativAdresa postala: P-ta Victoriei nr. 3 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. 0265-268330 , Fax: 0265- 260.813VI.5) Data expedierii prezentului anunt20.04.2011 14:11Citeste mai mult: Cât costă nocturna, pentru meciurile FCM Târgu-Mureş – echipa inventată în campanie electorală? 200.000 de euro din bani publici sau 600.000 de euro din aşa-zise sponsorizări?!

Citeste mai mult: DNA acuză consilieri și aleși din Alba Iulia care au furat banii publici pe motiv de fotbal. La Târgu-Mureș așteptăm, încă, control la FCM, ca să lămurim unde s-au dus banii publici, instalația de nocturnă de 200.000 de euro din banii publici și cum decontează șmecherii abonamentele și facilitățile galeriei!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu