luni, 12 noiembrie 2012

Și tot despre DNA! Denunțătorul primăriei lui Florea primește în an electoral multe sute de mii de la cei pe care i-a denunțat! Afacerile primăriei Târgu-Mureș din an electoral sau cum și dușmanul e prieten bun în campanie, mai ales în colaborare cu firmele abonate și cu miros PDLȘi tot despre DNA! Denunțătorul primăriei lui Florea primește în an electoral multe sute de mii de la cei pe care i-a denunțat! Afacerile primăriei Târgu-Mureș din an electoral sau cum și dușmanul e prieten bun în campanie, mai ales în colaborare cu firmele abonate și cu miros PDL
Târgumureșenii își mai aduc aminte de scandalul aterizării în afacerile cu primăria condusă de brașovean a… brașoveanului Țerbea. Fostul condamnat, grațiat de Constantinescu și actualul judecat în dosarul mită în elicopter a pupat afacerile care erau înainte pe Citadin. Cineva a denunțat afacerea cu Țerbea la DNA, iar în 2012 vedem că primăria lui Florea are o grămadă de bani (multe sute de mii de euro) de dat firmei lui Lăurean. Desigur, doar o coincidență nefericită de an de campanie electorală, să ajungi să dai bani publici la cel care te-a pârât la DNA! Și, desigur, tot întâmplător e prezența Citadinului în lotul abonaților și întreținuților primăriei lui Florea, de genul Lasprom, Astor, Energoplus, pentru care băieții deștepți și cu nesimțirea de partid specifică nasc licitații și încredințări directe fără număr.


1)Anunt de atribuire numarul 159824/10.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANT


Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Mures , Romania , Email: licitatie@tirgumures.ro , Tel.: +40 0265268330 , Fax: +04 0365801856r
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA


II.1) Denumire contract Lucrari de “Refacere a carosabilului, trotuarelor, zonelor verzi in urma spargerilor de urgenta”
II.2) Obiectul contractului Lucrari de “Refacere a carosabilului, trotuarelor, zonelor verzi in urma spargerilor de urgenta”
II.3) Tip contract Lucrari
II.4) CPV 45233142-6 - Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)
II.5) Criteriu de atribuire Pretul cel mai scazut
II.6) Invitatie de participare 332531/27.07.2012 09:27


Sectiunea III: ATRIBUIRE


III.1) Numar de oferte primite 1
Valoare estimata totala 2,528,375 RON
III.2) Lista contracte

317 / 04.10.2012 2,528,375 RON

Castigator:
S.C. ASTOR COM S.R.L. lider al asocierii dintre S.C. ASTOR COM S.R.L. si S.C. CITADIN PREST S.A. RO 3445623 Strada Depozitelor, nr. 4, Targu-Mures, 540198, Mures

Total (fara TVA): 2,528,375 RON


Afacerea 2:
Anunt de atribuire numarul 126940/27.07.2012

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 134011 / 16.03.2012
Denumire contract: Acord-cadru de lucrari de „ Interventii si reparatii strazi, trotuare, parcari si lucrari edilitare (apa-canal) in Municipiul Targu-Mures”

Tip legislatie: OG 34


Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: NICOLETA ALINA DAMIAN , Tel. +40 0265268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: +04 0365801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro


I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate Locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu


Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Acord-cadru de lucrari de „ Interventii si reparatii strazi, trotuare, parcari si lucrari edilitare (apa-canal) in Municipiul Targu-Mures”
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Targu-Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures

II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord-cadru de lucrari de „ Interventii si reparatii strazi, trotuare, parcari si lucrari edilitare (apa-canal) in Municipiul Targu-Mures”
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
32,258,065 RONSECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut


IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S55-089527 din 20.03.2012SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI


Contract nr: 246 Denumirea: Acord-cadru de lucrari de „ Interventii si reparatii strazi, trotuare, parcari si lucrari edilitare
V.1) Data atribuirii contractului 10.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ASTOR COM S.R.L. (lider al asocierii dintre S.C. ASTOR COM S.R.L., S.C. ASPHAROM S.R.L., S.C. ASPHADRUM S.R.L., S.C. CITADIN PREST S.A., si S.C. ENERGOPLUS S.R.L. si S.C. LAS PROM S.R.L.)
Adresa postala: Str. Depozitelor, nr. 4, telefon/fax / , Localitatea: Targu-Mures , Cod postal: 540204 , Romania , Tel. +40265-267823 , Fax: +40265-306971


V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 32258065.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 32258065.00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Ofertantii vor depune proiect de acord-cadru semnat si stampilat.-Plata se va efectua in termen de 180 de zile de la data emiterii facturilor. Plata se va face pe baza creditelor de angajament in limita creditelor bugetare aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Targu-Mures, pentru anul 2012.In cazul in care doua sau mai multe oferte obtin, acelasi punctaj maxim/oferta totala, respectiv reprezinta pretul cel mai scazut/total operatii unitare necesare , atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului care intruneste, dupa recalculare, punctajul maxim/total oferta, respectiv pretul cel mai scazut/total operatii unitare necesare.-In cazul unei asocieri, autoritatea contractanta, la solicitarea in scris a asociatilor, formulata prin liderul asocierii, poate accepta facturarea si plata lucrarilor executate catre fiecare asociat in parte in functie de situatiile de lucrari prezentate de acestia. -Formularele F2, F3, F4 , mentionate in caietul de sarcini, nu se gasesc in Sectiunea Formulare, ci in cadrul anexelor la caietul de sarcini.-Datorita faptului ca sistemul informatic/tehnic nu ne-a permis indicarea a mai mult de un cod CPV venim cu inca 2(doua) coduri CPV principale:45223300-9 - lucrari de constructii de parcari si 45232151-5 - lucrari de construtii de renovare a conductelor de apa, precum si inca 3 (trei) coduri CPV suplimentare(secundare) : 45233161-5 - lucrari de constructii de trotuare;45232400-6 - lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale si 45232150-8 Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa.Pt Sectiunea II.1.1-II.1.4. - Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente : pentru primul an al acordului-cadru, 4 contracte subsecvente, iar in anii urmatori cate 5 contracte subsecvente, frecventa de atribuire fiind stabilita la interval de 2 luni.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. +40 265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: +40 265-311827 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. +40 265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: +40 265-311827

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic si Contencios Administrativ
Adresa postala: Piata Victoriei, nr. 3 , Localitatea: Targu-Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. +40 265-268330 , Fax: +40 265-260813

VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.07.2012 10:22
3)Afacerea 3
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Adresa: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Mures , Romania , Email: licitatie@tirgumures.ro , Tel.: +40 265268330 , Fax: +04 365801856

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

II.1) Denumire contract Lucrari de reparare a degradarilor la imbracaminti asfaltice

II.2) Obiectul contractului Lucrari de reparare a degradarilor la imbracaminti asfaltice

II.3) Tip contract Lucrari

II.4) CPV 45233141-9 – Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)

II.5) Criteriu de atribuire Pretul cel mai scazut

II.6) Invitatie de participare 319299/30.12.2011 12:22

Sectiunea III: ATRIBUIRE

III.1) Numar de oferte primite 1

Valoare estimata totala 967,741 RON

III.2) Lista contracte

29 / 03.02.2012 967,741 RON

Castigator:

S.C. CITADIN PREST S.A. RO 7774378 str.Marasti nr.16, Targu-Mures, 540329, Mures

Total (fara TVA): 967,741 RONCiteste mai mult: Citadin umflă peste 200.000 de euro de la Primăria Târgu-Mureș pe ceea ce este numit Lucrări de reparare a degradărilor la îmbrăcăminți asfaltice

Citeste mai mult: Șmecherașii din Primăria Târgu-Mureș vor să muncească în campanie electorală. Fie și pentru astupat gropi. Florea, conCITADINUL lui Lăurean, pentru 200.000 de euro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu