vineri, 30 noiembrie 2012

Pedelistul lui Florea în aer. În locul lui Poruțiu, Peti Andras!Pedelistul lui Florea în aer. În locul lui Poruțiu, Peti Andras!
Poruțiu - mai cunoscut ca afacerist și membru în PNȚCD și PDL,  beneficiar de contracte pe bani publici de la primăria lui Florea – a demisionat! Nu știm ce calificare are omul, la bază fiind... doctor, ca Florea, dar nici nu mai contează, e important că în campanie electorală pedeliști să pară victime și probabil că un os de ros se va mai găsi prin licitațiile și încredințările directe ale primăriei conduse de șeful lui de partid.
Poate verifică cineva afacerea cu gard de 20.000 de euro de la aeroport din mandatul poruțian, mai ales că am găsit firmele înființate de ins pe multe afaceri cu bani publici și europeni, pornind de la termopane la școlile lui Florea, continuând cu reparații Cetate pe milioane de euro, afaceri la piscină și terminând cu pompe la bazinele din Weekendul despre care borfașii din PDL nu mai suflă nimic dar pierd procese cu Moga.  Firmele lui Poruțiu, firme de succes la primăria condusă de șeful de partid, desigur, doar întâmplător!
Sursa poză: Zi de zi

Tip legislatie: OG 34
Autoritate contractanta: REGIA AUTONOMA AEROPORT TRANSILVANIA TARGU MURES
Numar invitatie: 330944 / 03.07.2012
Denumire contract: Reparat, securizat gard de imprejmuire la Aeroportul Transilvania
Stare procedura: In Desfasurare

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
REGIA AUTONOMA AEROPORT TRANSILVANIA TARGU MURES
Cod fiscal: RO 4276000, Adresa: Vidrasau DN 15, km 14,5 soseaua Targu Mures -Ludus, jud Mures, Vidrasau, Telefon: 0265328259, Fax: 0265328257
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
Vidrasau DN 15, km 14,5 soseaua Targu Mures -Ludus, jud Mures, Vidrasau, Romania, cod postal: 547612, telefon:+40 265328259, fax:+40 265328257, persoana de contact:Sonica Carmen
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
R.A. Aeroport Transilvania Targu Mures, localitatea Vidrasau DN 15, km 14,5 soseaua Targu Mures -Ludus, jud Mures
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Da
I.2.2) Tip Activitate: Activitati aeroportuare

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Reparat, securizat gard de imprejmuire la Aeroportul Transilvania
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Proiectarea si executia lucrarilor de reparatii si securizare gard de imprejmuire conform noilor cerinte de securitate aeronautica si siguranta in vigoare.
II.1.6) CPV: 45340000-2 - Lucrari de instalare de garduri, de balustrade si de dispozitive de siguranta (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 96,774 RON

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII

III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Se solicita garantie de participare invaloare de 1000 lei. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Modul de constituire a garantiei pentru participare : Garantia pentru participare se va constitui prin virament bancar sau prin instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari, sau prin ordin de plata in contul R.A. Aeroport Transilvania targu Mures si confirmat de banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor. Pentru IMM garantia se va constitui in proportie de 50 % din valoarea estimata fara TVA. Perioada de valabilitate a garantiei va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.
Garantie de buna executie Se solicita garantie de buna executie 5% din valoarea contractului. Modul de constituire a garantiei pentru participare : Garantia pentru participare se va constitui prin instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari.


III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: 1.Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat sau echivalent. Din certificat sa rezulte situatiapbligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, valabile la data depunerii ofertelor. 2Declaratii privind eligibilitatea: 3.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34 / 2006: 4.Declaratii privind neincadrearea in prevederile art. 69 din OUG 34/2006, formularul se va prezenta atat de subcontractant cat si de tertul sustinator. 5.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta cf ordin 314/2010 al ANRMAP. 6. Declaratie privind calitatea de participant la procedura Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii: Runcan Petru Stefan - director general, Hang Marioara - director economic 1.Documente care dovedesc o forma de inregistrare, atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul / ofertantul este rezident . 2. Certificat constator eliberat de ONRC- se va solicita in original sau copie legalizata inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii 3. Autorizatie in termen de valabilitate de la Autoritatea Aeronautica Civila Romana ca agent aeronautic autorizat pentru astfel de lucrari.
Capacitatea economica si financiara
Descriere: Bilantul contabil la data de 31.12.2010 (sau echivalent in cazul persoanelor juridice straine),prezentarea si completarea Formularului 4 (Informatii generale) din care sa rezulte cifra de afaceri din domeniul de activitate aferent obiectului contractului pe ultimii 3 ani de minimum 95.000 lei;
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Declaratie pe proprie raspundere completata conform Formular nr. 5; cuprinzand numarul de contracte, din care sa reiasa ca ofertantul a executat si/sau prestat in ultimii 5 ani, de la data depunerii ofertelor, contracte similare cu obiectul contractului sau poate fi indeplinita si prin prezentarea de contracte distincte de lucrari sau servicii similare cu obiectul contractului.,Se vor prezenta maxim 3 recomandari din partea unor Achizitori/ clienti diferiti din domeniul de activitate aferent obiectului contractului (completate conform Formular nr. 6 din Sectiunea III).SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
pe SEAP
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: -
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 16.07.2012 10:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 16.07.2012 12:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: -

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare

Alte afaceri cu banii publici pe firmele înființate/conduse/puse pe alt nume de Poruțiu:
Aici sunt banii dumneavoastră! Ca să știți ce ați votat în Târgu-Mureș și ce firme câștigă: Alfa Construct, firma înființată de Poruțiu (4)

Cum este încă campanie electorală este necesar ca târgumureșeanul să afle și ce nu știe, nu i se spune sau i se ascunde de către angajații lui fără calificare în domeniu, dar cu carnet de partid și încredere prin vot etnic sau nu. Haideți, deci, să luăm la puricat câteva dintre firmele care au prostul obicei să câștige în mod repetat, concurând sau primind direct pomana singure - sau ca firme ale unora din PDL sau ale neamurilor lor - la primăria condusă de șeful de partid!
Afacerile Alfa Construct, firma înființată de Poruțiu 
Firma fostului țărănist Poruțiu, pe vremea când el era țărănist și șeful lui,  Florea, la fel se dovedește cu lipici la banul public cu Poruțiu pdelist și cu primăria condusă de pedelistul Florea. Iată câteva din afacerile pe firma înființată, condusă și acum parcă pusă pe alt nume, de Poruțiu, cu mențiunea că ceea ce urmează adună mult peste un milion de euro din afaceri în care apare Alfa Construct! Cu noul post al lui Poruțiu, sperăm să nu ajungem să scriem că unii pun termopane la…avioane!
1)Reparații acoperiș Grup școlar, de 125.000 de lei!
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

primaria Municipiului Tirgu- mures
Adresa: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: targu mures , Cod postal: 540026 , mures , Romania , Email: licitatie@tirgumures.ro , Tel.: 0265-268330 , Fax: 0365-801856

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

II.1) Denumire contract ” Reparatii acoperis Grup Scolar Traian Savulescu”
II.2) Obiectul contractului “Reparatii acoperis Grup Scolar Traian Savulescu”
II.3) Tip contract Lucrari
II.4) CPV 45000000-7 – Lucrari de constructii (Rev.2)
II.5) Criteriu de atribuire Pretul cel mai scazut
II.6) Invitatie de participare 245011/23.03.2010 14:28

Sectiunea III: ATRIBUIRE

III.1) Numar de oferte primite 2
Valoare estimata totala 168,067 RON
III.2) Lista contracte
Contract Valoare
112 / 04.05.2010 125,315 RON
Castigator CUI Adresa
SC ALFA COSTRUCT SRL RO15730755 str.Depozitelor, nr.20, Tirgu mures , 540240, mures
Total (fara TVA): 125,315 RON
2) Tâmplărie PVC la școli, de 3,4 milioane lei!
 II.1) Denumire contract Lucr de inlocuire tamplarie lemn cu tampl PVC si reparatii fatade a unor institutii de invatamant

II.2) Obiectul contractului Lucr de inlocuire tamplarie lemn cu tamplarie PVC si executatrea reparatiilor necesare la fatadele unor institutii de invatamant din Mun Tg. Mures

II.3) Tip contract Lucrari

II.4) CPV 45454100-5 – Lucrari de restaurare (Rev.2)

II.5) Criteriu de atribuire Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

II.6) Invitatie de participare 301002/24.06.2011 09:47

Sectiunea III: ATRIBUIRE

III.1) Numar de oferte primite 1

Valoare estimata totala 3,427,419 RON

III.2) Lista contracte243 / 01.08.2011 3,425,209 RONCastigator:

SC ALFA CONSTRUCT SA (lider al asocierii dintre SC ALFA CONSTRUCT SA si SC ALFA PLAST SRL) RO 15730755 str.Depozitelor nr.20, Tirgu Mures, 540240, MuresTotal (fara TVA): 3,425,209 RON

Citeste mai mult: Afacere de 3,4 milioane de lei cu firme câştigătoare (Alfa Construct – ex. Poruţiu şi Alfa Plast) pe aceeaşi adresă ! Desigur, prin primăria lui Florea
3) Tobogane de 2,2 milioane de lei!
Contract nr: 76 Denumirea: furnizare si montare a unui complex structurat cu tobogane cu jet de apa, pompe pentru recircularea

V.1) Data atribuirii contractului 13.03.2012

V.2) Numarul de oferte primite 2

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

S.C. Alfa Construct S.A (SC ALFA CONSTRUCT SA, SC 3 G SPORT – IP SRL, SC AQUAPARK SRL si SC MULTINVEST SRL)

Adresa postala: str. Depozitelor nr. 20, , Localitatea: Tg. Mures , Cod postal: 540240 , Romania , Tel. 0365-430455 , Fax: 0365-430455

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 2661290.00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului

Valoarea: 2208870.00 Moneda: RON Fara TVAV.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

4)Reabilitare ROMCAB, cu 145.000 de lei!
Contract nr: 39 Denumirea: Reabilitare imobil Romcab str. Voinicenilor nr. 22

V.1) Data atribuirii contractului 2/15/2011

V.2) Numarul de oferte primite 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

SC ALFA CONSTRUCT SRL

Adresa postala: str. Depozitelor nr. 20 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540240 , Romania , Tel. 0365-430455 , Fax: 0365-430455

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 145284.00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului

Valoarea: 145284.00 Moneda: RON Fara TVA

 5)Afacerea reabilitare Cetate, de 4 milioane de lei!
Contract nr: 324 Denumirea: Reamenajare si conservare Cetatea Medievala

V.1) Data atribuirii contractului 9/20/2011

V.2) Numarul de oferte primite 2

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

S.C CONTRANSCOM BENTA S.A (lider al asocierii dintre SC CONTRASCOM BENTA SA, SC ENERGOPLUS SRL si SC ALFA CONSTRUCT SRL)

Adresa postala: str. Muresului, nr. 1 , Localitatea: Nazna , Cod postal: 547526 , Romania , Tel. 0265/320548 , Fax: 0265/320548

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 20100150.00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului

Valoarea: 16245445.00 Moneda: RON Fara TVA

6-7 Afacerea piscina Mircea Birău, de peste 500.000 de lei!
Anunţul de atribuire numărul 118464/23.09.2010 dă altă firmă condusă anterior de subordonatul de partid. Este vorba de „Lucrări de demolare acoperiş piscina ing.Mircea Birău, adică de S.C. ALFA CONSTRUCT. La licitaţie ar fi participat 3 firme iar geniul s-a văzut la licitaţia cu 3 participanţi estimată la 80.277 lei pentru că Alfa Construct a oferit 80.224 lei şi a câştigat! Probabil cea mai bună estimare a tuturor timpurilor, felicitări, asta da licitaţie, să pierzi mai puţin de 60 de lei ! Firma respectivă apare şi pe site-ul porutiu.ro unde este trecută calitatea de administrator a PDL-istului. Anunţul de atribuire numărul 117659/09.09.2010 vizează din nou Alfa Construct – „Lucrări de construcţii privind reparaţii la acoperişul imobilului Piscina ing.Mircea Birău. Aici licitaţia a fost de alt tip, participând două firme, la o valoare estimată de 791.603 lei şi la o valoare câştigată de… 489.695 lei.

Data expedierii prezentei invitatii: 02.07.2012 13:43

să , că firmele lui Poruțiu le-am gpsit cam la tot ce ține de semnăturile lui Florea la școli(termopane), Weekend(pompela bazin) și alteSursa Radio Târgu-Mureș:
Președintele Consiliului de Administrație al Aeroportului Transilvania Tîrgu-Mureș, Mihail Poruţiu, a demisionat în această dimineață de la conducerea instituției.

Pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi a Consiliului Județean Mureş era trecut un punct prin care consilierilor li se cerea votul pentru respingerea planului de administrare întocmit de actuala conducere. Dacă acest punct trecea la vot, mandatul lui Mihail Poruțiu s-ar fi încheiat.

Odată înregistrată demisia lui Poruțiu, proiectul de hotărâre a fost scos de pe ordinea de zi.

Mihail Poruţiu a declarat că principalul vinovat pentru această situaţie este preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Ciprian Dobre.

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Ciprian Dobre, nu a dorit să comenteze acuzele lui Mihail Poruţiu.

În schimb, Dobre susţine că, provizoriu, conducerea Aeroportului va fi asigurată de vicepreşedintele Consiliului de Administraţie, Peti Andras.

De asemenea, de mâine încep procedurile pentru organizarea unui concurs pentru un nou preşedinte al instituţiei. Va fi un profesionist, asigură Ciprian Dobre.

Mihail Poruţiu a părăsit funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie  al Aeroportului Transilvania după aproape 7 luni de mandat.

Valeriu Russu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu