miercuri, 13 februarie 2013

Atenție la afacerea cu vânzare teren de 12.000 mp în Târgu-Mureș. Atenție la…neatenție!Atenție la afacerea cu vânzare teren de 12.000 mp în Târgu-Mureș. Atenție la…neatenție!
Mega-șmecherașii din primărie - care și-au tras cinema Arta, discotecă de la fosta Casă a tineretului, terenuri ale jandarmilor, garnizoane ale armatei, spații ale centralelor termice distruse de mafia politică - au interese și pentru alte terenuri, de genul celui care ar fi stat la baza negocierii cu organizatorii Peninsula. Gașca din primărie credea că pe scuza asta va primi cadou terenul, pe care să îl dea vreunui prost din PDL sau lui Bența, ca să mai facă acela pe bani publici care nu se recuperează în 20 de ani cine știe ce garsoniere pentru rromi sau alți defavorizați din primărie. Curios, șmecherașii care adună zic ei ca proprietate privată a municipiului diverse terenuri mai și vând terenuri. 12.000 de mp, la aproape 800.000 de euro și la un caiet de sarcini de bătaie de joc, de…30 de lei! Atenție la afacere! Ca să nu cumpere vreun prostovan de la PDL Mureș și apoi să îl vândă la preț triplu orașului! Atenție și la afacerea cu vânzarea prin licitație a bunurilor din centralele termice dezafectate. Șmecherașii au stabilit aici un preț mediu per bucată care nu acoperă prețul pe care tot ei în plătesc pentru dărâmarea unei centrale (50.000 de euro aproximativ, afacerea Piața Victoriei). Verificați ce mai învârt ăștia și pe ce firme, poate unele înființate special, după modelul balon de 200.000 de euro pentru bazin, afacerea Protecting People, care a prosperat, bandiții din administrație cumpărând pe firmă din banii publici și tractor, aspirator subacvatic, unelte, ajungând ca o firmă cu nici un an vechime să pupe 250.000 de euro doar de la Primăria lui Florea! Atenție la afacerile portocalii și la interesele românești din consiliul local și primărie!

ANUNT PUBLICITAR Municipiul Targu-Mures, cu sediul in P-ta Victoriei nr. 3, telefon 0265-268330 int. 146, fax: 0365-801856, anunta LICITATIE PUBLICA SCHISA CU STRIGARE pentru

-vanzarea terenului apartinand domeniului privat al Municipiului Targu-Mures in suprafata de 12.513 mp, situat in Targu-Mures, str. Barajului, evidentiat in CF nr. 126225.

Pretul de pornire la licitatie este de 788.319 euro la care se adauga TVA.

Caietul de sarcini, In valoare de 30 lei, se va puneln vanzare incepand cu data de 08.02.2013, la sediul institutiei, din P-ta Victoriei nr. 3, cam. 85, zilnic intre orele 8 - 10.30.

Documentele licitatiei se vor depune la registratura institutiei, camera 13. pana la data de 04.03.2013, ora 12.

Licitatia va avea loc in data de 05.03.2013, ora 10, la sediul Municipiului Targu-Mures, P-ta Victoriei nr. 3, sala 45.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0265-268.330 int. 146

Afacerea demolare pe bani publici.
Autoritate contractanta

Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Cod de identificare fiscala: 4322823

Adresa: Piata Victoriei nr.3, Targu Mures

Telefon: 0265-268330

Fax: 0365-801856

Detaliu invitatie

Denumire invitatie: Lucrari de demolare Centrala Termica , P-ta Victoriei, nr. 1 din Municipiul Tirgu-Mures

Modalitate de desfasurare: Procedura offline

Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

CPV: 45111100-9 – Lucrari de demolare (Rev.2)

Tip contract: Lucrari

Obiectul contractului: Lucrari de demolare Centrala Termica P-ta Victoriei, nr. 1, din Municipiul Tirgu-Mures.

Stare procedura: In Desfasurare

Data publicarii: 06.09.2011 15:40

Data limita de depunere a ofertelor: 19.09.2011 10:00

Adresa la care se transmit ofertele: Municipiul Tirgu Mures , P-ta Victoriei nr. 3, camera 13 (registratura).

Data si ora deschiderii ofertelor: 19.09.2011 11:00

Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Municipiul Tirgu Mures, P-ta Victoriei nr. 3, camera 45.

Limba de redactare a ofertei: Romana

Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu

Tip de finantare: Fonduri bugetare

Tip Autoritate: Sectorial: Nu

Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice

Valoare estimata: 196,554 RON

Criterii de calificare:Decl.priv.eligib.; Decl.priv.inexist. starii de falim.; Certif. constat. de la Bug.de Stat si de la Bug. Local; Certif.emis de O.R.C.; Decl. priv.neincadrarea in preved. art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006; Certif. de particip. la licit. cu of. independ.

-Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani cu val. egala sau mai mare de 393.100lei; Exp. sim.- finaliz. in totalit. sau a unor faze specifice in ultimii 5 ani de lucrari sim. cu val. egala sau mai mare de 196.550 lei; Recom. din partea altor beneficiari; Lista priv. princip. contr. de lucrari in desfasurare; Decl.priv. echip., utilaje, instalatii; Decl priv. efectivele medii anuale ale person. tehnic si de specialitate si asig. a calit.; Asig. respect.legisl.in vigoare cu priv. la prot. mediului in ceea ce priv. mod. de depunere a deseurilor inerte;

ISO 9001 sau echivalent, ISO 14001 sau echiv., ISO 14001 sau echiv.

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: Documentatia de atribuire este atasata prezentei invitatii de participare.

Gar. de particip. este in cuantum de 3.900 lei.

Gar. de buna executie este in cuantum de 10% din val. contr. fara T

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu