luni, 4 februarie 2013

S.C. BSG SECURITY SRL pupă 1,8 milioane de lei cu autoritate contractantă Primăria Târgu-Mureș !S.C. BSG SECURITY SRL pupă 1,8 milioane de lei cu autoritate contractantă Primăria Târgu-Mureș !
Noua firmă cu intrarea la Primăria Târgu-Mureș, BSG Security (urmașă a firmei Gombos!) este felicitată de șmecherașii veseli din primărie și de uneltele lor de partid cu…1,8 milioane lei! O mică afacere de peste 400.000 de euro, doar e an de criză la firmele private. Desigur, fără emoții, fără concurență, afacere curată! Anchetează cineva ce afaceri fac șmecherașii din Primăria Târgu-Mureș pe poliția locală(care pupă paza la școli, după ce au lipit autocolante pentru derbedeii din PDL, cu idioți expirați de la SRI care se credeau în luptă în martie 1990, cu manipulări în limba română!), afacerile pe care le-au făcut unii pe comunitari (afacerea care l-a înfundat pe fostul șef, anterior fostului maior SRI-ist!), afacerile cu paza pe Gomboș sau pe BSG? Și afacerile unor șmecherași, din banii publici, cumpărate de primărie, pentru pistoalele Glock, date pupincuriștilor din poliția locală?!

Anunt de atribuire numarul 133265/29.01.2013

Tip legislatie: OUG nr.34/2006


Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: NICOLETA ALINA DAMIAN , Tel. +40 0265268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: +04 0365801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro


I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu


Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE PAZA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: obiectivele din municipiul tg mures
Codul NUTS: RO125 - Mures

In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt? Da
II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de paza pentru obiectivele din municipiul tg mures
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1,807,346 RONSECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut


IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu


SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI


Contract nr: 389 Denumirea: SERVICII DE PAZA
V.1) Data atribuirii contractului 12.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. BSG SECURITY SRL
Adresa postala: str. Ghiocelului, nr. 24 , Localitatea: Tirgu Mures , Cod postal: 540038 , Romania , Tel. +40265-218103 , Fax: +40265-311477


V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1807346.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1807346.00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. +40 265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: +40 265-311827

Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. +40 265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: +40 265-311827

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios administrativ
Adresa postala: P-ta Victoriei nr.3 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. +40 265-268330 , Fax: +40 265-260813

VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.01.2013 11:21


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu