miercuri, 18 iunie 2014

Inșii cu bube la ANI, buni de vot pentru mureșeni! Legea e pentru proști, nu?Inșii cu bube la ANI, buni de vot pentru mureșeni! Legea e pentru proști, nu?

Nu e glumă, cotidianul mureșean Zi de zi a făcut un concurs la care au câștigat doi inși cu bube mari la ANI, dintre care cele mai ușoare sunt angajarea nesimțită a rudelor pentru a se pune mâna ilegal pe bani, ca ultimii oameni. Iar dacă mai adăugăm un Cipri Dobre, șeful PNL Mureș, care avea, săracul, 4 afaceri cu primării - PNL, of course  - în familie, pe el și nevastă-sa și pe asociații care îi cumpără apartamentul și care, se pare, îi dau și mașina să se plimbe când mașina lui e stricată (aia cu număr DDC, de la Damian Dana Carmen?), anturajul nu mai e atât de nefericit!
Parlamentari 2004-2014

Cei mai votaţi parlamentari mureşeni din perioada 2004-2014 sunt: Akos Daniel Mora (PNL, 7.048 voturi), Ciprian Dobre (PNL, 3.075 voturi), Vasile Gliga (PSD, 1.601 voturi) şi Florin Corneliu Buicu (PSD, 345 voturi).

Mora:
Agenția Națională de Integritate s-a adresat Consiliului Superior al Magistraturii (C.S.M.) în vederea analizării posibilității sesizării Curții Constituționale în scopul soluţionării conflictului juridic de natură constituţională dintre autorităţile publice, în conformitate cu dispozițiile art. 24 din Legea nr. 317/2004.

A.N.I. a solicitat în mod repetat Senatului României să dispună cu celeritate aplicarea prevederilor legale, ca urmare a Deciziei definitive și irevocabile nr. 6289/24.09.2013 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, în cazul senatorului Mora Akos Daniel. Comisia Juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări din cadrul Senatului României nu a aplicat sancțiunea disciplinară de revocare din funcție a senatorului Mora Akos Daniel, în ciuda unei decizii definitive și irevocabile a instanței, considerând că această speță nu este de competența Senatului.

Referitor la un caz similar, cel al fostului senator Mircea Diaconu, Curtea Constituțională a opinat, prin decizia nr. 972/2012, faptul că „votul negativ cu privire la starea de incompatibilitate constatată irevocabil printr-o hotărâre judecătorească, Senatul a actionat ultra vires, arogându-și competențe care aparțin puterii judecătorești” și a constatat „existența unui conflict juridic de natura constituțională între autoritatea judecătorească și autoritatea legiuitoare, reprezentată de Senatul României, de natură a împiedica puterea judecătorească să își îndeplinească atribuțiile constituționale și legale cu care a fost investită”.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 31 octombrie 2013


Vasile Gliga, 6400 de euro din banii prostimii, pentru nevastă-sa, ca orice lutier care se respectă!
Deputatul PSD Vasile Gliga, trimis in judecata pentru conflict de interese
de V.M.     HotNews.roDeputatul PSD Vasile Ghiorghe Gliga a fost trimis in judecata miercuri de procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, el fiind acuzat de conflict de interese, dupa ce si-a angajat sotia in cadrul biroului sau parlamentar, cu incalcarea prevederilor legale.

Potrivit unui comunicat al Parchetului General, citat de Agerpres, Vasile Ghiorghe Gliga, in calitate de deputat, a propus angajarea si a avizat contractul individual de munca prin care sotia sa a fost angajata, in perioada ianuarie 2009 - martie 2011, in cadrul biroului sau parlamentar, fiind remunerata din bugetul Camerei Deputatilor.

Dosarul se va judeca la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Ancheta in acest caz a fost declansata in urma unei sesizari trimise la Parchetul General de catre Agentia Nationala de Integritate in noiembrie 2011.

ANI arata atunci ca Vasile Ghiorghe Gliga si-a angajat sotia, Elena Gliga, in perioada 5 ianuarie 2009 - 28 martie 2011, in cadrul Biroului Parlamentar - Circumscriptia electorala nr. 28 Mures. Inspectorii de integritate au calculat ca beneficiul patrimonial obtinut de sotia deputatului PSD a fost de 27.095 lei (6.451 euro).

Conform prevederilor Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003, "prin conflict de interese se intelege situatia in care persoana ce exercita o demnitate publica sau o functie publica are un interes personal de natura patrimoniala, care ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate a atributiilor care ii revin potrivit Constitutiei si altor acte normative", iar potrivit dispozitiilor art. 253 din Codul Penal, conflictul de interese consta in indeplinirea, in exercitiul atributiilor de serviciu, a unui act ori participarea la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, sotul sau o ruda ori un afin pana la gradul II inclusiv.

Complementar, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat nerespectarea regimului juridic al conflictului de interese constituie temei pentru eliberarea din functie, precum si interdictia de a mai ocupa o functie sau o demnitate publica pe o perioada de 3 ani de la data ramanerii definitive a raportului, ori, dupa caz, constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit reglementarilor aplicabile demnitatii si functiei respective.
Dobre:

2. Ciprian Dobre – deputat PNL de Mureş

Un contract încheiat de Cabinet de Avocatura „Iuliana Dobre” (soţia deputatului) cu Primăria Iernut, cu durată iunie – decembrie 2009, în valoare de 7.200 euro.
http://cursdeguvernare.ro/cat-castiga-deputatii-nostri-din-contractele-cu-statul-lista.html
Cum ar veni, soția lui Dobre a reușit performanța să obțină 7200 de euro în câteva luni de la un subordonat pe linie de partid a soțului!
Bun, o coincidență! Să vedem o altă coincidență liberală. Citiți, vă rog, contractul între Asociația Intercomunitară Iernuțeana și CJM Mureș. La una din instituții primarul PNL Nicoară, la alta președintele Dobre. La nici 2 ani de la știrea cu banii care au ajuns la nevasta lui Dobre apare hotărârea de consiliu județean, prin care Asociația primește o grămadă de bani. Asociație la care apare numele primarului PNL Nicoară! Căutați pe internet anexa_hot 117_2013, unde apar 150 de milioane de lei vechi cadou pentru asociația respectivă. O simplă coincidență liberală?! Poate derbedeii de la PDL Mureș care îl atacă pe Dobre pe motiv de culoarea tenului (păzea la CNCD!) găsesc subiecte mai adevărate  legate de banii primiți și dați prin inși de partid și verifică și ce se transportă cu mașina CJ Mureș la locuința distinsului domn. Asta dacă îi mănâncă să îl înjure pe Dobre!

ROMÂNIA                                                                            ASOCIAŢIA INTERCOMUNITARĂ
 JUDEŢUL MUREŞ                                                                                 IERNUŢEANA
 CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                            Nr.______/__________
  Nr.______/__________              

       CONVENŢIE
   privind cooperarea dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia Intercomunitară Iernuţeana în vederea organizării Festivalului de cântec popular patriotic „La Oarba şi la Iernut”, ediţia a III-a


I. PREAMBUL:
          Având în vedere prevederile art.91, alin.(6), lit.”a” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Intenţionând promovarea judeţului Mureş din punct de vedere cultural şi turistic, în ţară şi străinătate,

1.1.    CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ cu sediul în Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei, Nr.1, având cod fiscal 4322980, cod IBAN RO06TREZ47624670259XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Tîrgu-Mureş, reprezentat prin Preşedinte – Ciprian Dobre, pe de o parte
     şi

1.2.    ASOCIAŢIA INTERCOMUNITARĂ IERNUŢEANA, cu sediul în loc. Iernut, Str. 1 Decembrie 1918, Nr.9, tel: 0265-471410, cod fiscal 26275064, având cont bancar nr. RO 04 RNCB 0195119916590001 deschis la  BCR Iernut, reprezentată prin Preşedinte – Ioan Nicoară,  pe de altă parte, au convenit încheierea prezentei convenţii de cooperare, în următoarele condiţii:
II. OBIECTUL ŞI SCOPUL
           Art.1. Obiectul convenţiei îl constituie cooperarea părţilor în vederea organizării Festivalului de cântec popular patriotic „La Oarba şi la Iernut”, ediţia a III-a.
           Art.2. Convenţia de cooperare are drept scop promovarea intereselor comune ale părţilor, cu ocazia desfăşurării evenimentului menţionat la art. 1, asigurând vizibilitate oportunităţilor oferite de judeţul Mureş din punct de vedere cultural şi turistic.

III. DURATA
            Art.3. Prezenta Convenţie de cooperare începe să producă efecte de la data semnării sale de către ambele părţi şi încetează la data de 01.09.2013.

IV. OBLIGAŢIILE  PĂRŢILOR
            Art.4. (1) Consiliul Judeţean Mureş participă în calitate de partener la manifestările ocazionate de organizarea Festivalului de cântec popular patriotic „La Oarba şi la Iernut”, ediţia a III-a şi se obligă să acorde sprijin financiar constând în suma de 15.000 lei, în vederea asigurării cheltuielilor ocazionate strict de organizarea evenimentului menţionat, conform Anexei nr.1 la prezenta Convenţie.
                 (2) Consiliul Judeţean Mureş va vira suma de 15.000 lei, în contul Asociaţiei Intercomunitare Iernuţeana, organizatorul Festivalului, în termen de 5 zile de la semnarea Convenţiei de cooperare.
Art.5.(1)Asociaţia Intercomunitară Iernuţeana, are obligaţia să desfăşoare toate activităţile specifice evenimentului cuprins în Anexa nr.2 la prezenta Convenţie.
                                (2) Asociaţia Intercomunitară Iernuţeana se obligă să justifice cheltuirea sumei de 15.000 lei, sumă primită de la Consiliul Judeţean Mureş, pentru desfăşurarea activităţilor potrivit destinaţiei cuprinse în art. 4 al.(1), în termen de 15 zile de la încheierea evenimentului, pe baza documentelor justificative.
                (3) În cazul în care sumele de bani primite de Asociaţia Intercomunitară Iernuţeana nu au fost folosite integral, sau nu au fost folosite potrivit destinaţiei menţionate, aceasta se obligă să le restituie Consiliului Judeţean Mureş, în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea activităţilor.
       (4) Asociaţia Intercomunitară Iernuţeana are următoarele obligaţii referitoare la promovarea acţiunilor realizate în comun:
           - să menţioneze în toate documentele şi comunicatele mass-media referitoare la manifestările culturale în cauză (anunţuri de orice fel, articole de presă etc.) parteneriatul Consiliului Judeţean Mureş;
                             - să afişeze în locuri vizibile mash-ul şi bannerele  Consiliul Judeţean Mureş care atestă participarea la realizarea evenimentului.
        
V. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR - LITIGII
             Art.6. Pentru neexecutarea, sau executarea necorespunzătoare, ori cu rea credinţă, a obligaţiilor asumate prin prezenta Convenţie, partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese.

Art.7. Părţile convin să rezolve diferendele apărute în legătură cu executarea prezentei convenţii pe cale amiabilă. În măsura în care rezolvarea diferendelor nu va putea fi făcută pe cale amiabilă, acestea vor fi deduse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti din judeţul Mureş.   

VI. DISPOZIŢII FINALE
Art.8. Prezenta Convenţie poate fi modificată prin acordul de voinţă al părţilor, exprimat prin act adiţional scris.
Art.9. Prezenta Convenţie s-a încheiat azi, ____________, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
CONSILIUL JUDEŢEAN MURES                            ASOCIAŢIA INTERCOMUNITARĂ IERNUŢEANA
              PREŞEDINTE                                                                      PREŞEDINTE
              Ciprian Dobre                                                                     Ioan Nicoară
                                    Anexa 1 la Convenţia de cooperare

Buget estimativ
Festivalul de cântec popular  patriotic “ La Oarba şi la Iernut ”
15 August 2013Activitate    Suma
1.Prestaţie artişti   23.000 lei
2.Promovare eveniment  1.000 lei
3.Cheltuieli administrative     
Scena, sonorizare şi lumini       11.000 lei
Toalete ecologice  700 lei
Promovare   1000 lei
 Acţiuni şi activităţi adiacente  gratuit - colaborări
TOTAL       36.700 lei
                                                                                                                      Anexa 2 la Convenţia de cooperare

Proiect - Program
Festivalul de Cântec Popular  Patriotic – “ La Oarba şi la Iernut ”
15 August 2013

15 August 2013

ORA
        
DESFASURAREA PROGRAMULUI

13.00 – 14.00         Ceremonial militar religios – la Monumentul eroilor
14.00 - 14.30         Discursuri invitaţi
14.30 – 18.00         Program artistic – Ansamblul artistic “Sireagul”
                                    - interpret Cristina Gheorghiu
                                    - interpret Ioan Banzari, etc.
                            - Ansamblul artistic “Iernuteana”
                                    - interpret Stana Stepanescu
                                    - interpret Florin Boita
                                    - interpret Lucian Dragan, etc.
                          - Ansamblul artistic “Bistrita Muresului”
                                      - interpret Ioana Darstar
                                      - interpret Emilia Dorobantu, etc.
                       - Ansamblul Barbatesc din BIA – jud. Alba
                                       - interpret Ovidiu Purdea Somes
                                       - interpret Ionut Sidau
                                       - interpret Ioan Bocsa, etc. Program artistic – Ansamblul artistic “Sireagul”
                                    - interpret Cristina Gheorghiu
                                    - interpret Ioan Banzari, etc.
                            - Ansamblul artistic “Iernuteana”
                                    - interpret Stana Stepanescu
                                    - interpret Florin Boita
                                    - interpret Lucian Dragan, etc.
                          - Ansamblul artistic “Bistrita Muresului”
                                      - interpret Ioana Darstar
                                      - interpret Emilia Dorobantu, etc.
                       - Ansamblul Barbatesc din BIA – jud. Alba
                                       - interpret Ovidiu Purdea Somes
                                       - interpret Ionut Sidau
                                       - interpret Ioan Bocsa, etc.
Program artistic : - interpret Maria Marcu
                             - interpret Ovidiu Purdea Somes
Program artistic : - interpret Ioan  Bocsa
                             - interpret Sergiu Cipariu
Program artistic – Ansamblul artistic profesionist “Mureşul”

ASOCIATIA INTERCOMUNITARA IERNUTEANA

Judet: Mures
Oras: Iernut
Adresa: ***ASCUNSA***
Cod Postal: ***ASCUNS***
Telefon:***ASCUNS***
Fax:***ASCUNS***
Cod Unic de Identificare: 26275064
Nr. Registrul Comertului: -/-/-
Stare societate : INREGISTRAT din data 30 Noiembrie 2009
Anul infiintarii : 2011
La adresa
http://www.rjafsmures.ro/pdfs/descriereIernuteana.pdf îl găsiți menționat pe primarul PNL de Iernut ca președinte și ca membru al primei adunări generale pe penelistul și afaceristul cu bani publici Akos Mora. O nouă coincidență PNL?!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu