miercuri, 17 septembrie 2014

ANI cere din nou un șut în dos pentru ilegalul Akos Mora, liberal servit și de pedelistul Dorin Florea din banii publici, în baza dragostei jegoase ACLANI cere din nou un șut în dos pentru ilegalul Akos Mora, liberal servit și de pedelistul Dorin Florea din banii publici, în baza dragostei jegoase ACL
Gagiul întreținut de Florea pe motiv de ACL, pentru că bandiții au găsit necesar să facă praf banii târgumureșenilor pe afacerea ilegalului Mora și pe carnet de partid! DNA fără Curcă, muncești?! Bani publici pe carnet de partid, borfași care iau mită în primărie, ilegali și retardați ținuți de gangsterul etnic PDL, dedicații pe toți viermii din camarilă, mai contează o hoție?!

Atenție, Senatul are sesizări pentru că păcăliciul Mora s-a folosit de calitatea oficială de senator în afacerea cu festivalul copiilor și în cea cu festivalul hameiului, dar proștii de senatori nu au fost în stare să ridice rahatul din nasul lor!

Comunicat privind solicitarea de aplicare a sancțiunilor disciplinare de revocare din funcție - Mora Akos Daniel și Stoica Ștefan Bucur
17 septembrie 2014, 10:15Agenția Națională de Integritate reiterează solicitarea adresată Senatului României și Camerei Deputaților, referitoare la aplicarea sancțiunii disciplinare de revocare din funcție a senatorului Mora Akos Daniel și a deputatului Stoica Ștefan Bucur, ca urmare a deciziilor nr. 6289/2013 și nr. 6734/2013, emise de Înalta Curte de Casație și Justiție, cu consecința menținerii ca legale și temeinice a rapoartelor de evaluare emise de Agenția Națională de Integritate cu privire la starea de incompatibilitate a acestora, precum și ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 418/2014, potrivit căreia: „prevederile art. 25, alin. (2) din Legea nr. 176/2010 sunt constituționale în măsura în care sintagma „aceeași funcție” se referă la toate funcțiile eligibile prevăzute de art. 1 din aceeași lege”.

Menționăm faptul că au trecut nouă luni de la emiterea de către Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile, perioadă în care nu s-au aplicat sancțiunile disciplinare prevăzute de lege, și anume, revocarea din funcție a celor doi membri ai Parlamentului.Precizăm faptul că, în conformitate cu dispozițiile art. 29, alin.(3) din Legea nr.176/2010, „(3) Neaplicarea sancţiunii disciplinare sau neconstatarea încetării funcţiei publice, după caz, atunci când actul de constatare a rămas definitiv, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei, dacă fapta nu constituie infracţiune”. De asemenea, potrivit art. 287 din Noul Cod Penal, refuzul de a pune în aplicare hotărârile judecătorești constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Menționăm faptul că neaplicarea deciziilor definitive și irevocabile emise de instanțele de judecată generează consecințe deosebit de grave și subminează încrederea cetățenilor în sistemul de justiție și în statul de drept.Ultimul raport al Comisiei Europene în ceea ce privește Mecanismul de Cooperare și Verificare pentru România menționează faptul că „Parlamentul nu a aplicat rapoartele ANI, chiar și atunci când erau confirmate de hotărâri definitive ale instanțelor”.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 17 septembrie 2014
Related news: Back

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu