joi, 13 decembrie 2012

Dacă tot e FCM-ul familionului Maior în atenția presei care nu scrie despre afacerile de partid ale PDL-iștilor, pentru executarea silită, verifică cineva transporturile dedicate ale javrelor din primărie pe Siletina ?! Atenție, încă 100.000 de euro dedicați Siletinei, pentru că nimeni nu îndrăznește să meargă la licitații pentru a nu supăra tovarășii!Dacă tot e FCM-ul familionului Maior în atenția presei care nu scrie despre afacerile de partid ale PDL-iștilor, pentru executarea silită, verifică cineva transporturile dedicate ale javrelor din primărie pe Siletina ?! Atenție, încă 100.000 de euro dedicați Siletinei, pentru că nimeni nu îndrăznește să meargă la licitații pentru a nu supăra tovarășii!

După cum am scris de multe ori, bandiții din primăria lui Florea pompează sute de mii de euro la fiecare câteva luni în ceea ce numesc Transporturile terestre ocazionale ale primăriei Târgu-Mureș. Cum bandiții ăștia se fac că nu înțeleg, repetăm: Asocierea Siletina-Transport local este pe bani publici, Siletina ia mălai dedicat, din bani publici, singură. În ambele situații afacerea lui Maior pupă banii publici, așa că trebuie investigat urgent, responsabil, de oamenii care sunt la putere și nu mai au scuză că nu au voie să își bage nasul în rahaturi portocalii, ce transportă ăia, cât se transportă în realitate (dacă ne amintim, un bandit de la PDL se lăuda cu 7000 de legitimații Studcard, la vreo 15.000 de studenți, ca și cum bandiții ăștia îi iartă de plata transportului pe unul din 2 studenți!) dacă nu fac cadouri electorale din bani publici, de genul transport rromi, transport elevi, transport pensionari, transport porcii de la PDL la mitingurile javrelor de șefi ai lor. Nu vrem hoți din banii noștri, locul lor e acolo unde au mai fost unii faliți care au fost miluiți și în acest an din banii publici de javrele din primăria lui Florea. Indiciu...la răcoare.
Anunt de atribuire numarul 131306/30.11.2012

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 139059 / 22.09.2012
Denumire contract: Servicii de transport terestru ocazional de pasageri

Tip legislatie: OUG nr.34/2006


Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: NICOLETA ALINA DAMIAN , Tel. +40 0265268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: +04 0365801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro


I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate Locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu


Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de transport terestru ocazional de pasageri
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: Municipiul Targu-Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de transport terestru ocazional de pasageri
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60112000-6 - Servicii de transport rutier public (Rev.2)
60172000-4 - Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
537,000 RONSECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut


IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S185-304311 din 26.09.2012SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI


Contract nr: 364 Denumirea: Servicii de transport terestru ocazional de pasageri
V.1) Data atribuirii contractului 22.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. SILETINA IMPEX S.R.L
Adresa postala: B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 92/4 , Localitatea: Targu M ures , Cod postal: 540447 , Romania , Tel. +40 265-268448 , Fax: +40 265-268448


V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 537000.00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret minim/total oferta, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. +40 265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: +40 265-311827 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. +40 265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: +40 265-311827

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios administrativ
Adresa postala: P-ta Victoriei nr.3 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. +40 265-268330 , Fax: +40 265-260813

VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.11.2012 12:31


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu