sâmbătă, 15 decembrie 2012

Gașca lui Florea vrea să pompeze alți bani publici în clubul prietenarului de partid Borșan!Gașca lui Florea vrea să pompeze alți bani publici în clubul prietenarului de partid Borșan!
Dacă tot bagi banii publici pe cluburile lui Maior și Țerbea, unul doar viceprimar ilegal al PDL, pe votul javrelor românești pupătoare de fund portocaliu și mafiot, celălalt doar un ins condamnat și scos basma curată de președintele Constantinescu, în aer pentru afacerea mită în elicopter pentru clubul găinarilor din campania electorală PDL, adică FCM cum să nu bagi banii  publici pe afacerea prietenarului Borșan, cel fugit din PRM ca să îl facă Florea om în PDL (afacerea miniprimărie pe sute de mii de euro bani publici, ca prostimea să facă un km spre discotecă și nu 2 km spre centru, afacerea bani în baschetul lui Borșan, afacerea cu reparații și altele în comuniune cu unii ca Bența, Poruțiu și alți abonați, afacerea directorat la Direcția de Sport, concomitent cu nevastă pusă de porcii portocalii directoare la răsposata Casă de cultură a științei și tehnicii Mihai Eminescu), ce jenă ar avea gașca lui Florea din primărie și consiliu ca să nu îi mai dea bani publici clubului lui Borșan?! USL-iști, voi nu aveți întreținuți, ca să băgați banii publcii pe motiv de sport sau sunteți prea proști și vă fac la buzunare și buget șmecherii de la PDL Mureș?
Atenșie, ședința de mai jos conține și mega-șmecherie pe bani publici, 1782 de locuințe. Nu mai are Bența ce vinde/construi și porcii de la PDL nu mai au ce fura?
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 8.337 din data de 14 decembrie 2012, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc joi, 20 decembrie 2012, orele 14ºº, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea,O R D I N E   D E   Z I :1.Informare privind măsurile de întreprins în vederea funcţionalităţii Universităţii Cultural Ştiinţifice Tîrgu Mureş.

2.Proiect de hotărâprivind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Tîrgu Mureş pe anul 2012.

3.Proiect de hotărâprivind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul fiscal 2013.

4.Proiect de hotărâprivind aprobarea unor taxe speciale, pentru anul fiscal 2013.

5.Proiect de hotărâprivind aprobarea nivelului unor taxe pentru eliberarea, completarea şi modificarea avizelor de funcţionare pentru desfăşurarea unor activităţi economice şi a autorizaţiilor de funcţionare pentru unităţi de alimentaţie publică, pentru anul fiscal 2013.

6.Proiect de hotărâre  privind stabilirea cuantumului taxelor locale pentru emiterea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, aferente activităţii Direcţiei Arhitect şef, pentru anul fiscal 2013.

7.Proiect de hotărâreprivind aprobarea cuantumului unor taxe speciale care vor fi percepute de Direcţia Arhitect şef, pentru anul fiscal 2013.

8.Proiect de hotărâre  privind aprobarea nivelului taxelor speciale, administrate prin Direcţia tehnică, pentru anul fiscal 2013.

9.Proiect de hotărâre  privind aprobarea nivelului taxelor speciale, administrate prin Serviciul public Administraţia domeniului public, pentru anul fiscal 2013.

10.Proiect de hotărâprivind stabilirea nivelului taxelor speciale percepute de Serviciul de Fond Funciar şi Registrul Agricol, pentru anul fiscal 2013.

11.Proiect de hotărâprivind aprobarea taxelor speciale, percepute prin Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Persoanei, pentru anul fiscal 2013.

12.Proiect de hotărâre  privind aprobarea taxelor speciale care vor fi percepute de Complexul de agrement şi sport „Mureşul”, Bazinul acoperit şi Piscina „ing. Mircea Birău”, pentru anul fiscal 2013.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului unor taxe percepute prin Serviciul Public de Utilităţi Municipale, pentru anul fiscal 2013.

14.Proiect de hotărâre  privind aprobarea nivelului unor taxe speciale şi amenzi percepute de Administraţia Serelor, Parcurilor şi Zonelor Verzi, pentru anul fiscal 2013,

15.Proiect de hotărâre  privind stabilirea unor taxe speciale, percepute de Administraţia Grădinii Zoologice şi a Platoului Corneşti, pentru anul fiscal 2013.

16.Proiect de hotărâre  privind stabilirea cuantumului contribuţiei lunare a părinţilor sau susţinătorilor legali alocată hranei pentru copiii care frecventează creşele.

17.Proiect de hotărâprivind aprobarea co-finanţării Bibliotecii Judeţene Mureş pentru achiziţionarea de fond de carte pentru filialele de cartier ale Bibliotecii Judeţene Mureş.

18.Proiect de hotărâprivind unele măsuri în aplicarea Hotărârii Consiliului local municipal Tîrgu Mureş nr. 91/26 aprilie 2012 referitoare la achiziţionarea în proprietatea municipiului Tîrgu Mureş, în tranşe, pe o perioadă de trei ani, a unui număr de 1782 unităţi locative în vederea implementării strategiei locale de dezvoltare în domeniul social şi asigurare de locuinţe pentru anumite categorii de persoane, prin procedura de licitaţie publică deschisă cu strigare.

19.Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri a proprietarilor apartamentelor din blocurile de locuinţe şi a imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuiala proprie pentru creşterea performanţei energetice şi a celor care au executat lucrări cu privire la creşterea calităţii arhitectural ambientale.

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 36 şi a Anexei – Politica Tarifară (ianuarie 2011) la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 22/202.662/05.03.2010.

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Iclănzel din judeţul Mureş la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ.

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Consiliului local municipal Tîrgu Mureş din „Asociaţia Zona Metropolitană Tîrgu Mureş”.

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului pentru Acţiune Durabilă – PAED-ul Municipiului Tîrgu Mureş pentru perioada 2013 – 2020”.

24.Proiect de hotărâre  privind aprobarea unor măsuride valorificare prin vânzare la licitaţie publică a bunurilor mobile din proprietatea municipiului Tîrgu Mureş, aflate în centralele termice dezafectate.

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru „Modernizare iluminat public pe străzi din Municipiul Tîrgu Mureş”.

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru „Construcţii canalizaţii subterane pentru reţele de transmitere de informaţie pe străzi din Municipiul Tîrgu Mureş”.

27.Proiect de hotărâre  privind aprobarea alocaţiilor bugetare pentru perioada ianuarie – decembrie 2013 pentru solicitanţii de subvenţii în baza Legii nr. 34/1998 şi a H.G.R. nr. 1153/2001 cu modificările şi completările ulterioare.

28.Proiect de hotărâre privind încadrarea locuinţelor situate în Tîrgu Mureş, Piaţa Trandafirilor nr. 49 în categoria locuinţelor de serviciu.

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţe sociale, locuinţe pentru chiriaşi evacuabili din locuinţe retrocedate şi locuinţe pentru pensionari, destinate închirierii pentru anul 2013.

30.Proiect de hotărâreprivind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, precum şi repartizarea spaţiilor aflate în proprietatea municipalităţii.

31.Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Tîrgu Mureş şi Clubul Sportiv „Nova Vita” Tîrgu Mureş.

32.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului redevenţelor pentru contractele de concesiune aprobate în anul 2013.

33.Proiect de hotărâre  privind concesionarea directă către Textila Mureş Socom a unui teren aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş, în vederea extinderii spaţiului comercial.

34.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 12.513 mp situat în Tîrgu Mureş str. Barajului.

35.Proiect de hotărâre privind extinderea Cimitirului Municipal Remetea.

36.Proiect de hotărâreprivind aprobarea „Regulamentului privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural ambientale a clădirilor din Municipiul Tîrgu Mureş.

37.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – studiu de amplasament, stabilire reglementări privind retrageri faţă de limitele posterioare şi laterale ale parcelei, accese auto şi pietonale, conformare arhitectural – volumetrică, mod de ocupare a terenului, pentru construirea unei case de locuit D+P+2E, str. Avram Iancu, fn”, beneficiari: Năprădean Ciprian Tudor şi Năprădean Aurica.

38.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – studiu de amplasament pentru reamenajare construcţie existentă şi extindere cu spaţiu comercial P+1, str. Salcâmilor, nr. 28”, beneficiari Cherteş Vasile şi Cherteş Maria.P R I M A R

dr. Dorin Florea

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu