marți, 22 iulie 2014

Cu ce se mănâncă cursul de recalificare pe 1500 de euro, adică IMA
Cu ce se mănâncă cursul de recalificare pe 1500 de euro, adică IMA


Urmare a solicitarii dvs. adresata Ministerului Educatiei Nationale si inregistrata la Autoritatea Nationala pentru Calificari sub nr. 4876/14.07.2014, va transmitem urmatoarele informatii:Intrebare 1: IMA se definește pe siteul propriu Școală de media, iar în promouri angajații Antenelor se recomandă: Suntem profesori la IMA! Care este poziția Ministerului față de ceva ce este definit...școală, cu angajații...profesori? E  o unitate de învățământ legală sau e doar o minciună de reclamă, ca să pară că există o calificare școlară la cursul respectiv?Raspuns 1: INTACT MEDIA ADVISORS SRL este autorizat sa desfasoare programe de formare profesionala a adultilor pentru urmatoarele ocupatii:

-       Machior, program de perfectionare, cod COR 5142.0.5, Autorizatie seria B, nr. 6669/10.10.2013;

-       Prezentator, program de perfectionare, cod COR 265602, Autorizatie seria B, nr. 6670/10.31.2013;

-       Reporter, program de perfectionare, cod COR 343511, Autorizatie seria B, nr. 6671/10.31.2013;

-       Editor imagine, program de perfectionare, cod COR 352119, Autorizatie seria B, nr. 6672/10.31.2013;

-       Cameraman, program de perfectionare, cod COR 352131, Autorizatie serie B, nr. 6643/11.14.2013.In conformitate cu legislatia privind formarea profesionala a adultilor (a se vedea OG. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata), autorizarea se solicita de catre furnizorii de formare profesionala care doresc sa organizeze programe de formare profesionala finalizate cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoastere nationala.Furnizorii de formare profesionala sunt prestatorii de servicii de formare profesionala, persoane juridice de drept public sau privat, care au prevazut in actul de infiintare activitati de formare profesionala (cod CAEN 8559 - ,,Alte forme de invatamant n.c.a.").Autorizarea furnizorilor de formare profesionala se face, pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioada de 4 ani, pentru fiecare tip de program de formare profesionala (initiere, calificare, recalificare, perfectionare, specializare), in parte. Programele de formare se pot organiza pentru: o calificare din Nomenclatorul calificarilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare (NC), o ocupatie din Clasificarea ocupatiilor din Romania (COR), o grupare de competente sau o competenta cheie din Lista de competente cheie comune mai multor ocupatii.Pentru ocupatia/calificarea supusa autorizarii trebuie sa existe standard ocupational (SO)/ standard de pregatire profesionala (SPP). SO existente, corespund uneori mai multor ocupatii/calificari din COR/NC. Corespondenta cu codul COR/NC este indicata in listele disponibile pe site-ul ANC. Atat SO cat si SPP, precum si listele respective se gasesc la adresa www.anc.edu.ro.


Intrebare 2. Ce calificare în diplome recunoscute de Ministerul Educației oferă IMA și unde sunt dovezile de studii superioare și cursuri de psihologie școlară pe care ar trebui să le aibă angajații Antenelor care apar în promouri (Stoicescu, Oțil ș.a.m.d.) ca să fie, legal, profesori?Raspuns: In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, si cu prevederile Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor, furnizorul de formare profesionala autorizat poate elibera pentru programe de perfectionare -  certificate de absolvire.Certificatele de absolvire se elibereaza insotite de o anexa denumita ,,Supliment descriptiv al certificatului", in care se precizeaza competentele profesionale dobandite.Certificatele de calificare profesionala si de absolvire sunt tiparite de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, poarta antetul Ministerului  Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si al Ministerului Educatiei Nationale si au regimul actelor de studii.Furnizorii de formare profesionala sunt autorizati sa desfasoare un anumit program de formare profesionala de catre comisiile de autorizare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Aceste comisii isi au sediile la Agentiile judetene pentru plati si inspectie sociala si Agentia municipiului Bucuresti. Presedintele Comisiei de autorizare este directorul Agentiei judetene/a municipiului Bucuresti pentru plati si inspectie sociala.

Autoritatea Nationala pentru Calificari coordoneaza autorizarea furnizorilor de formare profesionala a adultilor.Documentele din dosarul de autorizare sunt prezentate in Metodologia de autorizare si cuprind si aspecte privind resursele umane:

B2.Documente privind resursele umane asigurate de furnizorul de formare pentru realizarea programului de formare:

      a)Lista formatorilor care vor participa la desfasurarea programului de formare;
       b)Acordul scris al fiecarui formator pentru participarea la programul de formare (original);
      c)CV-ul fiecarui formator, in care sa se detalieze experienta in specialitatea corespunzatoare programului de formare si, eventual, sa se precizeze daca are experienta in pedagogia adultilor;
       d)Diplomele si certificatele din care sa reiasa ca detine specializarea ceruta de programul de formare (copii).Intrebare 3. IMA are cursurile timp de 3 luni, contra sumei de 1500 de euro și oferă cursuri de prezentator TV, cameraman, reporter, editor imagine, machiaj profesional. În Clasificarea Ocupațiilor din România se precizează că pentru reporter, prezentator TV, cel puțin, este nevoie de studii superioare. Cum poate o instituție cu 3 luni cursuri să ofere calificarea pe care universitatea o oferă în 3-4 ani?!Raspuns: Doar programele de calificare au o durata minima, exprimata in ore, stabilita, pentru celelalte tipuri de programe de formare, durata minima se hotaraste in functie de scopul, obiectivele, continuturile si strategiile de realizare. Furnizorul de formare este cel care stabileste, conform legislatiei in vigoare, durata acestora, prin fisa de autoevaluare, in momentul in care depune dosarul de evaluare.

Conditiile de admitere la programele de formare profesionala sunt mentionate in Standardele ocupationale.INTACT MEDIA ADVISORS SRL este autorizat sa desfasoare programe de pregatire profesionala de perfectionare.In ceea ce priveste taxa de participare la programele de formare profesionala, aceasta este stabilita de fiecare furnizor in parte.Intrebare 4. În urmă cu 2-3 ani promourile cu IMA cuprindeau și mențiunea: cursuri  acreditate de ministerul educației și de ministerul muncii. A existat vreodată vreo acreditare din partea Ministerului Educației pentru IMA?  Din păcate, cei de la CNA nu au binevoit să confirme legalitatea sau ilegalitate clipurilor cu academie, suntem profesori, școală, dar voi continua să le cer și lor verdictul și voi solicita și Ministerului Muncii decizia dacă avem sau nu ceva legal în organizarea și în calificările IMA.Raspuns: Ministerul Educatiei Nationale nu a acreditat niciodata furnizori de formare pentru programe de pregatire profesionala a adultilor.

A se vedea raspunsul la intrebarea nr. 1.Cu respect,

Cristina Iliescu

Relatii publice

Autoritatea Nationala pentru Calificari

Piata Valter Maracineanu nr. 1-3, intrarea B, etaj 2,

cam. 164-166, Sector 1, 010155 Bucuresti

Tel.: +40 21 313 00 50

Fax: +40 21 313 00 53

Web: www.anc.edu.ro
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu