marți, 16 iulie 2013

Impozitele le plătesc tot proștii, pentru clubul familionului Maior? 1, 8 milioane de euro pomană, vrute de bandiții din PDL Mureș pe clubul portocaliu! Pentru impozitele ălora?!Impozitele le plătesc tot proștii, pentru clubul familionului Maior? 1, 8 milioane de euro pomană, vrute de bandiții din PDL Mureș pe clubul portocaliu! Pentru impozitele ălora?!
Vă este cunoscut că bandiții din PDL Mureș nu au reușit găinăria cu strecurarea a 1,8 milioane de euro pe clubul familionului Maior, după ce porcii ăștia i-au cumpărat clubului familionului de partid instalație de nocturnă de 200.000 de euro, pe firmă care taie și crengi pentru porcii din primărie (ceva contracte, calificări de ingineri silvic, troglodiților?!). Bandiții din PDL Mureș și pupincuriștii lui Florea et Maior au adus copii în tricourile din banii publici, Joma, desigur, de la magazin FCM(doh!) cu nesimțirea specifică a hoților de români care știu că pot să meargă pe obsesia etnică, ca să se voteze contra maghiarilor pentru a nu pune mâna ăia pe banii pe care îi fac praf gunoaiele de români, dar nu a ținut pentru că UDMR și PNL nu au fost de acord cu găinăria PDL plus gașca lui Someșan, adică PSD Mureș. Atenție, găinarii lui Florea nu au suflat o vorbă că instalația de nocturnă era să dispară pentru că șmecehrașii de la FCM nu și-au plătit impozitele la stat și Maior e citat susținând că nu s-au primit banii de la primărie. Alo, DNA, din banii publici ăștia plătesc impozitele la stat ale clubului familionului Maior? Atenție, DNA, unde sunt situațiile financiare ale clubului ținut de porcii din PDL Mureș pe banii publici, unde sunt cele două milioane din drepturi TV care au ajuns pe mâinile familionului Maior și unde sunt banii cuveniți orașului din vânzarea jucătorilor (parcă 600.000 de euro a fost doar  Claudiu Bumba!). Bandiții din PDL Mureș înțeleg asocierea doar ca să îi dea familionului Maior banii pentru clubul de propagandă jegoasă de partid și noi îi plătim și impozitele?!
Atenție și la asocierea primăriei cu Borșan, în care se specifică că întreținutul lui Florea nu plătește el nici arbitrii, din banii publici putând fi achitate astfel de sume! O altă afacere a borfașului PDL Mureș pe întreținut de partid, făcut om de afacerea mini-primărie de sute de mii de euro cadou !

FCM Târgu Mureş rămâne fără nocturnă! Instalaţia a fost scoasă la licitaţie de Finanţele din Mureş! Care e preţul de pornire
Instalaţia de nocturnă a FCM Târgu Mureş, care a costat aproximativ 600.000 de euro, băncile antrenorilor şi centrala termică vor fi scoase la licitaţie de Administraţia Finanţelor Publice din municipiu, pentru recuperarea unor creanţe în valoare de peste 1,3 milioane de lei.
Potrivit unui anunţ publicat pe site-ul Administraţiei Finanţelor Publice din Târgu Mureş, licitaţia pentru mai multe bunuri ale FCM Târgu Mureş care sunt scoase la licitaţie va avea loc în 19 decembrie, în baza unui dosar de executare, pentru recuperarea unor creanţe în valoare de peste 1,3 milioane de lei, reprezentând impozitele pe salarii, plus alte taxe.

Astfel, vor fi scoase la licitaţie instalaţia de iluminat nocturn a terenului de fotbal cu tot ce conţine aceasta (patru stâlpi înalţi de 40 de metri, cu 144 proiectoare, opt corpuri de iluminat de siguranţă şi opt corpuri de iluminat balizaj), la un preţ de pornire de 1.576.500 de lei fără TVA şi cablurile electrice pentru legătura proiectoarelor şi tabloul electric situat la baza fiecărui stâlp, alături de trei bănci ale antrenorilor, evaluate la 78.600 de lei şi centrala termică, în valoare de 27.900 de lei.

Vicepreşedintele Consiliului de Administraţie al FCM Târgu Mureş, Claudiu Maior, a declarat, miercuri, că s-a ajuns în situaţia de executare silită deoarece clubul nu a plătit impozitele pe salariile jucătorilor şi administratorilor şi alte taxe.

"Salariile jucătorilor le-am plătit, dar n-am plătit impozitele pe salarii pe trei luni. Să meargă să ia instalaţia de nocturnă, dacă găsesc pe cineva dispus să o cumpere. Eu sincer m-aş bucura să scăpăm de datorii. Să dea Dumnezeu să îşi permită cineva să o ia, la fel şi băncile antrenorilor. Să ia şi să le ducă", a spus Maior.

Potrivit acestuia, blocajul financiar se datorează inclusiv Primăriei Târgu Mureş, care nu a plătit în acest an niciun ban către cluburi.

Maior a spus că FCM avea o sumă aprobată de nouă milioane de lei.

FCM Târgu Mureş a achiziţionat instalaţia de noctură în urmă cu un an şi jumătate, înainte să retrogradeze din Liga I. Atunci, Maior declara că investiţia în instalaţia de noctură a fost de circa 600.000 de euro, fondurile provenind din sponsorizări private.

Anunt de participare numarul 120124/28.04.2011
Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Detalii procedura
Autoritate contractanta: Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Numar anunt de participare: 120124 / 28.04.2011
Denumire contract: Furnizare echipamente pt instalatie de iluminat nocturn teren de sport str Insulei din Mun Tg Mures
Stare procedura: In desfasurare
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: Maria-Magdalena Grama , Tel. 0265-268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: 0365-801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau localaActivitate (activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare echipamente pt instalatie de iluminat nocturn teren de sport str Insulei din Mun Tg Mures
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilorFurnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: str. Caminului nr. 35 din Municipiul Tirgu Mures  - ceea ce apare ca fiind sediul INSTA GRUP, firmă care, dacă o căutaţi şi pe Google maps, o găsiţi cu punct de lucru în…miniprimărie:
30A Strada 22 Decembrie 1989, Punct de Lucru Primăria Târgu Mureş, Municipiul Targu Mures 540243 0265 253 997 ‎
Codul NUTS: RO125 – Mures-

II.1.3) Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Furnizare echipamente pt instalatie de iluminat nocturn teren de sport str Insulei din Mun Tg Mures

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

34928520-9 – Stalpi de iluminat (Rev.2)

31527260-6 – Sisteme de iluminat (Rev.2)II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

NuII.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Furnizare

Valoarea estimata fara TVA: 850,000 RONII.2.2) Optiuni

Nu

II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare

30 zile incepand de la data atribuirii contractuluiSectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICEIII.1) Conditii referitoare la contract

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate

Cuantumul garantiei de participare este de 17.000 lei, Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea contractului fara TVA.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Bugetul Local al Municipiului Tirgu Mures

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) Conditii de participare

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Declaratia privind eligibilitatea, Declaratia privind inexistenta starii de faliment, Declaratie privind neancadrarea in prevederile art 69^1 din OUG 34/2006, Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, Sa aiba indeplinite obligatiile exigibile de plata catre Bugetul consolidat de Stat si catre Bugetul Local

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani cu valoare egala sau mai mare de 1.700.000 lei

III.2.3) Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Experienta similara: indeplinirea in ultimii 3 ani, cel putin a unui contract de furnizare de echipamente similare cu valoare egala sau mai mare de 850.000 lei. Se accepta cumularea din cel mult doua contracte.
ISO 9001 sau echivalent, ISO 14001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
NuIII.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

NuSECTIUNEA IV: PROCEDURAIV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazutIV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.06.2011 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

06.06.2011 10:00

IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati

IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor

Data: 06.06.2011 13:00

Locul: Municipiul Tirgu-Mures, P-ta Victoriei nr. 3, camera 45

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

Administratorii societatilor ofertante si/sau reprezentanti imputerniciti ai acestora.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic

Nu

VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

Tip de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) Alte informatii

VI.4) Cai de atac

VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. 021-3104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: 021- 3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic si Contencios Administrativ
Adresa postala: P-ta Victoriei nr. 3 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. 0265-268330 , Fax: 0265- 260.813
VI.5) Data expedierii prezentului anunt

20.04.2011 14:11

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu