luni, 25 aprilie 2016

Bandiții lui Florea din Primăria Târgu-Mureș inventează post de director adjunct cu cerințe mai mari decât pentru directorul general! Pentru cine trag clopotele hoții etnici?!Bandiții lui Florea din Primăria Târgu-Mureș inventează post de director adjunct cu cerințe mai mari decât pentru directorul general! Pentru cine trag clopotele hoții etnici?!
O altă dedicație a hoților români din Primăria Târgu-Mureș pentru vreun gunoi etnic majoritar, ca de obicei, pentru vreun maghiar, în contul votului sau semnăturii pentru dement român. Pentru că doar așa face mafia etnică românească susținută de foști sereiști și de actualii din servicii.


MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de director adjunct economic la "SC ADMINISTRAȚIE ȘI TURISM SRL"
Condiții specifice:

- studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență
- constituie avantaj studii postuniversitare in domeniu
- expert contabil
- vechime în specialitate minim 9 ani
- minim 9 ani în funcție de conducere

Condiții generale de participare la concurs:

a. să aibă cetățenia română și domiciliul în  România
b. să cunoscă limba română, scris  și  vorbit
c. să aibă vârsta minimă de 18 ani împliniți
d. să aibă capacitate deplină de exercițiu
e. să aibă o stare de sănătate corespunzătoare  postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
f. să îndeplinească condițiile de studii și după  caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
g. să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Administrator/Director general la "SC ADMINISTRAȚIE ȘI TURISM SRL"
Miercuri, 13 Aprilie 2016 07:39 | Imprimare | EmailMarime text:

Condiții specifice:

- studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență
- vechime în specialitate minim 5 ani
- experiență în funcții de conducere

Condiții generale de participare la concurs:

a. să aibă cetățenia română și domiciliul în  România
b. să cunoscă limba română, scris  și  vorbit
c. să aibă vârsta minimă de 18 ani împliniți
d. să aibă capacitate deplină de exercițiu
e. să aibă o stare de sănătate corespunzătoare  postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
f. să îndeplinească condițiile de studii și după  caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
g. să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu