sâmbătă, 2 aprilie 2016

În caz că ați uitat vremea când UDMR nu vota gunoiul ilegal al lui Dorin Florea! Ilegal cu hoție în primărie și pe PFA la jegul mare al PDL Mureș și apoi cu mențiunea de luare de mită de la Coral, prin Kagan Iliko, din dosar DNA! Vreme hoților români ai PDL Mureș care nu șantajau încă hoții UDMR cu centrale, pază, spații verzi, busturi și festivaluri secuiești!În caz că ați uitat vremea când UDMR nu vota gunoiul ilegal al lui Dorin Florea! Ilegal cu hoție în primărie și pe PFA la jegul mare al PDL Mureș și apoi cu mențiunea de luare de mită de la Coral, prin Kagan Iliko, din dosar DNA! Vreme  hoților români ai PDL Mureș care nu șantajau încă hoții UDMR cu centrale, pază, spații verzi, busturi și festivaluri secuiești!
PROCES – VERBAL încheiat cu ocazia Şedinţei  Consiliului local municipal Tîrgu-Mureş din data de 23 decembrie 2008, continuarea Şedinţei ordinare din data de  18 decembrie 2008   
Dl. consilier Kolozsvari: - doamnelor  şi domnilor, stimaţi consilieri, permiteţi-mi să declar deschise lucrările şedinţei  Consiliului local  din data de 23 decembrie 2008.  Din totalul de 23 consilieri locali sunt prezenţi la începutul şedinţei 21 consilieri. Absentează domnii consilieri Florea Constantin şi Ichim Marius.  Legat de problema energiei termice, dacă d-na Bauer doreşte să mai declare ceva. Vă întreb dacă nota primită de la SC Energomur SA este satisfăcătoare sau cineva  mai doreşte explicaţii. Dl. consilier Maior: - vă rog să supuneţi la vot completarea ordinei de zi cu cele două materiale în regim de urgenţă. Dl. consilier Kolozsvari:- ordinea de zi a fost votată. Conform Regulamentului, aceasta este o continuare a  şedinţei de data trecută  şi nu mai supun votului ordinea de zi. Dl. consilier Maior: - dar este o altă şedinţă şi chiar dacă ar fi aceeaşi şedinţă, se poate cere de către unul dintre consilieri completarea ordinii de zi cu cele două materiale în regim de urgenţă. Vă rog să supuneţi la vot. 
D-na secretar Cioban: - în ordinea de zi completativă sunt două probleme legate de indicatori tehnico-economici mansardare, extindere şi modernizare la imobilul din str. Luduşului nr. 29. Este vorba despre acel spaţiu pe care l-a achiziţionat Municipiul în vederea construirii acelui loc pentru Serviciul Protecţia Socială. La  punctul 2 este alegerea unui viceprimar. Dacă vă amintiţi,  primul punct nu era deloc, iar al doilea era o parte din punctul nr. 3 în regim de urgenţă. Dacă supuneţi la vot, veţi vedea care este situaţia. Legea şi Regulamentul dvs. nu interzice acest lucru; cum apreciaţi dvs. Dl. consilier Kolozsvari: - este adevărat că nu interzice, dar cred că alegerea unui viceprimar nu este o problemă de urgenţă, am clarificat acest lucru data trecută. Ca atare, îmi menţin părerea că acest punct nu îl supun din nou la vot, s-a votat o dată şi am spus că nu este material de  urgenţă. Materialul celălalt, dacă se doreşte să-l introducem, deoarece este un material de ordin economic care conform regulamentului îl putem supune şi în regim de urgenţă. De când sunt în consiliu, în continuarea şedinţei, ordinea de zi este cea care a fost votată la prima parte a şedinţei. Dl. consilier Maior: - părerea dvs. este a dvs., iar a consiliului local este a consiliului local. Fiecare consilier are dreptul la un vot. Doresc să supuneţi votului, iar dacă nu trece nu este nici o probemă. Dl. consilier Todoran: - alegerea unui viceprimar fiind parte componentă a unui punct care a fost validat data trecută, pentru clarificare şi corectitudine vă rog să supuneţi la vot cele două materiale în regim de urgenţă. Dl. consilier Mozes: - eu nu înţeleg, avem un dosar de săptămâna trecută în care sunt două materiale în regim urgenţă şi acum am primit alte două materiale în regim de urgenţă. Dl. consilier Kolozsvari: - legat de cele spuse, îmi menţin poziţia că ordinea de zi a fost votată, punctul cu alegerea viceprimarului a fost clarificat data trecută că nu este material de urgenţă şi a fost votată ordinea de zi  fără acest punct, ca urmare, nu mai supun votului încă o dată acest lucru.
 2
Dl. consilier David: - dacă credeţi că aici este un SRL, noi putem pleca să rămâneţi dvs. Problema nu este o urgenţă, dacă 6 luni nu a fost nevoie de viceprimar, înseamnă că se mai poate sta o lună de zile fără viceprimar. Dl. consilier Gujan: - cel mai bine ar fi să grăbim aceste lucruri, să intrăm în normalitate. Fiecare consilier are dreptul că ceară, nu se face discreţionar acest lucru. Dl. consilier Kolozsvari: - dacă s-a votat o ordine de zi, ceea ordine de zi este valabilă. A reveni asupra ordinii de zi nu este coect. Data trecută s-a clarificat că alegerea viceprimarului nu este o problemă care se poate face pur şi simplu prin procedură de urgenţă. Dl. consilier Todoran: – din punct de vedere legal,  consilierii pot să propună şi se votează. Din punct de vedere informal, probabil că este o altă dorinţă. Este caraghios la ora actuală să vedem că domnii consilierii de la UDMR fac front comun şi spun Nu iar colegii din celelalte partide spun Da. Dl. consilier Kolozsvari: - colegii din PNL nu sunt aici. Dl. consilier Todoran: - colegii de la PNL  au fost anunţaţi, ştiau că trebuie să vină. Pare caraghios să ne certăm pe ideea de a supune sau nu la vot. Este clar că noi vom propune un candidat, dvs. nu doriţi să fie acel candidat şi veţi propune altul, dar să mergem mai departe.  Dl. consilier Molnar: - consiliul local are un Regulament de funcţionare şi acest regulament trebuie studiat  de toţi şi să-l respectăm. Acolo scrie şi că preşedintele de şedinţă conduce şedinţa conform regulamentului şi aşa cum crede de cuviinţă. Dacă vreţi să transformăm consiliul  local în SRL eu nu voi participa la asemenea acţiune şi regret mult că a ţi generat această stare cu o zi înainte de Crăciun. Dl. consilier Maior: - dacă există vreo problemă legală în momentul în care un consilier cere să se introducă pe ordinea de zi un material în regim de urgenţă, vă rog să-mi arătaţi. Să-mi arătaţi şi acel document în care scrie că preşedintele conduce un grup şi nu un consiliu local.  Dl. consilier Kolozsvari: - nu am introdus materiale pe ordinea de zi după ce aceasta a fost votată.  Alegerea unui viceprimar nu este un material în regim de urgenţă. Este păcat că se încearcă prin forţă să  se impună  completarea ordinei de zi după ce aceasta a fost votată. Dl. consilier David: - o întreb pe d-na secretar dacă există demisie scrisă a d-lui Ichim. Din punctul meu de vedere un anunţ verbal nu are efect juridic. D-na secretar Cioban – în ce priveşte consilierul local, potrivit Ordonanţei 35/2002 trebuie să-şi dea demisia în scris, dar în ceea ce priveşte viceprimarul, nu există nimic scris referitor la cum îşi dă demisia – scris sau oral. Dacă vă amintiţi, dl. viceprimar şi-a dat demisia, este înregistrat şi s-a redactat hotărârea de luare de act asupra demisiei din funcţia de viceprimar. Dl. consilier Maior: - propun să supuneţi la vot introducerea pe ordinea de zi a celor două materiale în regim de urgenţă.  Dl. consilier Kolozsvari: - în 16 ani de când sunt consilier nu am completat ordinea de zi ulterior, deci eu nu voi supune votului acest lucru. Dacă altcineva doreşte să conducă şedinţa predau conducerea şedinţei.  Consilierii UDMR  părăsesc sala de şedinţe. A sosit dl. consilier Florea Constantin – sunt prezenţi 12 consilieri locali. D-na secretar Cioban: - ca să putem continua lucrările şedinţei trebuie să fie prezenţi 12 consilieri. Pentru că nu avem preşedinte de şedinţă, va trebui să alegeţi şi un preşedinte de şedinţă. Dl. consilier Fărcaş: - propun ca preşedinte de şedinţă pe dl. consilier Maior Claudiu. Se supune la vot propunerea făcută de dl. consilier Făcaş. Cine este pentru?- 12 voturi   Cine este împotrivă? -
 3
Cine se abţine? – În unanimitate a fost ales dl. consilier Maior Claudiu preşedinte de şedinţă. Dl. consilier Maior: - supun la vot ordinea de zi – materialele rămase de la şedinţa din data de 18 decembrie, precum şi materialele în regim de urgenţă: proiect de hotărâre privind mansardare imobil str. Luduşului şi proiect de hotărâre privind alegerea unui viceprimar. Cine este pentru? – 12 voturi (unanimitate) Cine este împotrivă? - Cine se abţine? – Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. Propun să discutăm mai întâi  materialele în regim de urgenţă înaintea punctelor din ordinea de zi, pentru a se putea pregăti buletinele de vot  pentru alegerea viceprimarului.
Dl. consilier Maior: - supun votului dvs. hotărârea de validare a viceprimarului. Cine este pentru? – 12 voturi (unanimitate) Cine este împotrivă? - Cine se abţine? – Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. Propun ca preşedinte de şedinţă  pentru luna ianuarie pe dl. consilier Sita Ioan. Cine este pentru? – 12 voturi Cine este împotrivă? - Cine se abţine? – În unanimitate a fost ales dl. consilier Sita Ioan, preşedinte al şedinţei viitoare. 
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local se încheie.   
dl. consilier Maior Claudiu  - preşedinte de şedinţă _____________ jrs. Cioban Maria – Secretarul Municipiului Tîrgu-Mureş ________

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu