luni, 18 aprilie 2016

Și am scăpat de Dobre?!Și am scăpat de Dobre?!
Conform unei surse mai informată, musiu Dobre și-a tras casă în zonă de oameni cu bani și și-a strâns jucăriile de pe strada George Coșbuc. Șeful CJM și al hoților din noul PDL are în sfârșit casă, după ce a închiriat o casă și un apartament unora, la prețuri exorbitante și a vândut cu 90.000 de euro un apartament colegei nevestei cu avocatură. Liniște pe Coșbuc, nu mai stă șoferul CJM câte o oră în fața blocului cu motorul pornit pentru a-l căra pe ales la serviciu și de la serviciu, pe banii prostimii, nici nu mai vine șoferul cu apă minerală sau costume, în funcție de poruncă, nici nu conduce flăcăul mașina personală a lui Dobre, posibil chiar în timpul serviciului! Poate acum are răgaz și ANI și DNA să verifice ce notariat trage nevasta  lui Dobre pe 150.000 de lei anual, cine închiriază casele ăstora, care e povestea cu apartamentul de 90.000 de euro și câți bani a umflat madam din afacerile cu cele 4 primării PNL care au simțit nevoia să facă afaceri cu nevasta șefului lor de partid! Nu de alta, dar vin alegerile și iar candidează unii pentru votul și banii prostimii!


Șofer CJM, șofer și de mașină particulară a șefului CJ Mureș! Liberalism pe banii publici și pe slugi angajate la stat?Șofer CJM, șofer și de mașină particulară a șefului CJ Mureș! Liberalism pe banii publici și pe slugi angajate la stat?
Poate verifică careva dacă șoferul CJM era pontat astăzi la instituție la ora 14.20, când el conducea mașina PERSONALĂ a șefului CJ Mureș, Dobre, până în fața blocului în care acela locuiește! Mai mult, insul a condus mașina PERSONALĂ cu familionul și la plecare, cu mașina care a plecat din fața blocului la 14.40. Pentru păcălicii care lucrează la CJ și se ocupă de pontare:
1.     Unde scrie în obligațiile de serviciu că șoferul CJ Mureș trebuie să îl aducă și să îl ducă acasă pe Dobre, pe banii prostimii?
2.     Unde scrie că șoferul lui Dobre trebuie să conducă și mașina personală a lui Dobre?
3.     Ce pontaje se aplică atunci când șoferul lui Dobre conduce mașina personală a lui Dobre?
4.     Ce facilități au de plimbat la serviciu și înapoi ceilalți angajați ai CJ Mureș? Trebuie să ai salariul de 100.000 de lei, ca Dobre, ca să ai mașină de serviciu sub dos cu care te plimbi și acasă și de acasă, pentru că nu îți permiți să mergi ca prostimea, cu autobuzul sau cu taxiul?!
5.     Ce alte servicii de transport la domiciliu mai au șoferii CJ, în afară de cărat apă, lapte, costume și copii și familion al șefilor CJM?

Penelistul Ciprian Dobre cu soția cu afaceri cu primăria penelistă Iernut, Asociația condusă de primarul PNL cu bani de la Consiliul județean condus de Dobre?! Coincidențe…liberale 7200 de euro vs. 15000 de lei?!Penelistul Ciprian Dobre cu soția cu afaceri cu primăria penelistă Iernut, Asociația condusă de primarul PNL cu bani de la Consiliul județean condus de Dobre?! Coincidențe…liberale 7200 de euro vs. 15000 de lei?!
Cităm:
2. Ciprian Dobre – deputat PNL de Mureş
Un contract încheiat de Cabinet de Avocatura „Iuliana Dobre” (soţia deputatului) cu Primăria Iernut, cu durată iunie – decembrie 2009, în valoare de 7.200 euro.
Cum ar veni, soția lui Dobre a reușit performanța să obțină 7200 de euro în câteva luni de la un subordonat pe linie de partid a soțului!
Bun, o coincidență! Să vedem o altă coincidență liberală. Citiți, vă rog, contractul între Asociația Intercomunitară Iernuțeana și CJM Mureș. La una din instituții primarul PNL Nicoară, la alta președintele Dobre. La nici 2 ani de la știrea cu banii care au ajuns la nevasta lui Dobre apare hotărârea de consiliu județean, prin care Asociația primește o grămadă de bani. Asociație la care apare numele primarului PNL Nicoară! Căutați pe internet anexa_hot 117_2013, unde apar 150 de milioane de lei vechi cadou pentru asociația respectivă. O simplă coincidență liberală?! Poate derbedeii de la PDL Mureș care îl atacă pe Dobre pe motiv de culoarea tenului (păzea la CNCD!) găsesc subiecte mai adevărate  legate de banii primiți și dați prin inși de partid și verifică și ce se transportă cu mașina CJ Mureș la locuința distinsului domn. Asta dacă îi mănâncă să îl înjure pe Dobre!
ROMÂNIA                                                                            ASOCIAŢIA INTERCOMUNITARĂ
 JUDEŢUL MUREŞ                                                                                 IERNUŢEANA
 CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                            Nr.______/__________
  Nr.______/__________               
       CONVENŢIE
   privind cooperarea dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia Intercomunitară Iernuţeana în vederea organizării Festivalului de cântec popular patriotic „La Oarba şi la Iernut”, ediţia a III-a
I. PREAMBUL:
          Având în vedere prevederile art.91, alin.(6), lit.”a” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Intenţionând promovarea judeţului Mureş din punct de vedere cultural şi turistic, în ţară şi străinătate,
1.1.    CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ cu sediul în Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei, Nr.1, având cod fiscal 4322980, cod IBAN RO06TREZ47624670259XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Tîrgu-Mureş, reprezentat prin Preşedinte – Ciprian Dobre, pe de o parte
     şi
1.2.    ASOCIAŢIA INTERCOMUNITARĂ IERNUŢEANA, cu sediul în loc. Iernut, Str. 1 Decembrie 1918, Nr.9, tel: 0265-471410, cod fiscal 26275064, având cont bancar nr. RO 04 RNCB 0195119916590001 deschis la  BCR Iernut, reprezentată prin Preşedinte – Ioan Nicoară,  pe de altă parte, au convenit încheierea prezentei convenţii de cooperare, în următoarele condiţii:
II. OBIECTUL ŞI SCOPUL 
           Art.1. Obiectul convenţiei îl constituie cooperarea părţilor în vederea organizării Festivalului de cântec popular patriotic „La Oarba şi la Iernut”, ediţia a III-a.
           Art.2. Convenţia de cooperare are drept scop promovarea intereselor comune ale părţilor, cu ocazia desfăşurării evenimentului menţionat la art. 1, asigurând vizibilitate oportunităţilor oferite de judeţul Mureş din punct de vedere cultural şi turistic.
III. DURATA 
            Art.3. Prezenta Convenţie de cooperare începe să producă efecte de la data semnării sale de către ambele părţi şi încetează la data de 01.09.2013.
IV. OBLIGAŢIILE  PĂRŢILOR
            Art.4. (1) Consiliul Judeţean Mureş participă în calitate de partener la manifestările ocazionate de organizarea Festivalului de cântec popular patriotic „La Oarba şi la Iernut”, ediţia a III-a şi se obligă să acorde sprijin financiar constând în suma de 15.000 lei, în vederea asigurării cheltuielilor ocazionate strict de organizarea evenimentului menţionat, conform Anexei nr.1 la prezenta Convenţie.
                 (2) Consiliul Judeţean Mureş va vira suma de 15.000 lei, în contul Asociaţiei Intercomunitare Iernuţeana, organizatorul Festivalului, în termen de 5 zile de la semnarea Convenţiei de cooperare.
Art.5.(1)Asociaţia Intercomunitară Iernuţeana, are obligaţia să desfăşoare toate activităţile specifice evenimentului cuprins în Anexa nr.2 la prezenta Convenţie.
                                (2) Asociaţia Intercomunitară Iernuţeana se obligă să justifice cheltuirea sumei de 15.000 lei, sumă primită de la Consiliul Judeţean Mureş, pentru desfăşurarea activităţilor potrivit destinaţiei cuprinse în art. 4 al.(1), în termen de 15 zile de la încheierea evenimentului, pe baza documentelor justificative.
                (3) În cazul în care sumele de bani primite de Asociaţia Intercomunitară Iernuţeana nu au fost folosite integral, sau nu au fost folosite potrivit destinaţiei menţionate, aceasta se obligă să le restituie Consiliului Judeţean Mureş, în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea activităţilor.
       (4) Asociaţia Intercomunitară Iernuţeana are următoarele obligaţii referitoare la promovarea acţiunilor realizate în comun:
           - să menţioneze în toate documentele şi comunicatele mass-media referitoare la manifestările culturale în cauză (anunţuri de orice fel, articole de presă etc.) parteneriatul Consiliului Judeţean Mureş;
                             - să afişeze în locuri vizibile mash-ul şi bannerele  Consiliul Judeţean Mureş care atestă participarea la realizarea evenimentului.
         
V. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR - LITIGII
             Art.6. Pentru neexecutarea, sau executarea necorespunzătoare, ori cu rea credinţă, a obligaţiilor asumate prin prezenta Convenţie, partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese.
Art.7. Părţile convin să rezolve diferendele apărute în legătură cu executarea prezentei convenţii pe cale amiabilă. În măsura în care rezolvarea diferendelor nu va putea fi făcută pe cale amiabilă, acestea vor fi deduse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti din judeţul Mureş.    
VI. DISPOZIŢII FINALE
Art.8. Prezenta Convenţie poate fi modificată prin acordul de voinţă al părţilor, exprimat prin act adiţional scris.
Art.9. Prezenta Convenţie s-a încheiat azi, ____________, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
CONSILIUL JUDEŢEAN MURES                            ASOCIAŢIA INTERCOMUNITARĂ IERNUŢEANA
              PREŞEDINTE                                                                      PREŞEDINTE
              Ciprian Dobre                                                                     Ioan Nicoară 
                                    Anexa 1 la Convenţia de cooperare
Buget estimativ
Festivalul de cântec popular  patriotic “ La Oarba şi la Iernut ”
15 August 2013
Activitate    Suma
1.Prestaţie artişti   23.000 lei
2.Promovare eveniment  1.000 lei
3.Cheltuieli administrative      
Scena, sonorizare şi lumini       11.000 lei
Toalete ecologice  700 lei
Promovare   1000 lei
 Acţiuni şi activităţi adiacente  gratuit - colaborări
TOTAL       36.700 lei
                                                                                                                      Anexa 2 la Convenţia de cooperare
Proiect - Program
Festivalul de Cântec Popular  Patriotic – “ La Oarba şi la Iernut ”
15 August 2013
15 August 2013
ORA
         
DESFASURAREA PROGRAMULUI
13.00 – 14.00         Ceremonial militar religios – la Monumentul eroilor
14.00 - 14.30         Discursuri invitaţi
14.30 – 18.00         Program artistic – Ansamblul artistic “Sireagul”
                                    - interpret Cristina Gheorghiu
                                    - interpret Ioan Banzari, etc.
                            - Ansamblul artistic “Iernuteana”
                                    - interpret Stana Stepanescu
                                    - interpret Florin Boita
                                    - interpret Lucian Dragan, etc.
                          - Ansamblul artistic “Bistrita Muresului”
                                      - interpret Ioana Darstar
                                      - interpret Emilia Dorobantu, etc.
                       - Ansamblul Barbatesc din BIA – jud. Alba
                                       - interpret Ovidiu Purdea Somes
                                       - interpret Ionut Sidau
                                       - interpret Ioan Bocsa, etc. Program artistic – Ansamblul artistic “Sireagul”
                                    - interpret Cristina Gheorghiu
                                    - interpret Ioan Banzari, etc.
                            - Ansamblul artistic “Iernuteana”
                                    - interpret Stana Stepanescu
                                    - interpret Florin Boita
                                    - interpret Lucian Dragan, etc.
                          - Ansamblul artistic “Bistrita Muresului”
                                      - interpret Ioana Darstar
                                      - interpret Emilia Dorobantu, etc.
                       - Ansamblul Barbatesc din BIA – jud. Alba
                                       - interpret Ovidiu Purdea Somes
                                       - interpret Ionut Sidau
                                       - interpret Ioan Bocsa, etc.
Program artistic : - interpret Maria Marcu
                             - interpret Ovidiu Purdea Somes
Program artistic : - interpret Ioan  Bocsa
                             - interpret Sergiu Cipariu
Program artistic – Ansamblul artistic profesionist “Mureşul”
ASOCIATIA INTERCOMUNITARA IERNUTEANA
Judet: Mures
Oras: Iernut
Adresa: ***ASCUNSA***
Cod Postal: ***ASCUNS***
Telefon:***ASCUNS***
Fax:***ASCUNS***
Cod Unic de Identificare: 26275064
Nr. Registrul Comertului: -/-/-
Stare societate : INREGISTRAT din data 30 Noiembrie 2009
Anul infiintarii : 2011
La adresa
http://www.rjafsmures.ro/pdfs/descriereIernuteana.pdf îl găsiți menționat pe primarul PNL de Iernut ca președinte și ca membru al primei adunări generale pe penelistul și afaceristul cu bani publici Akos Mora. O nouă coincidență PNL?!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu