luni, 25 aprilie 2016

Penalul jegos al Primăriei Târgu-Mureș anunță că și-a pierdut Pavelul condamnat!DNA, verifică ce sfori a tras Pavel la piețe, pentru hoții penali și etnici PDL Mureș!Penalul jegos al Primăriei Târgu-Mureș anunță că și-a pierdut Pavelul condamnat! DNA, verifică ce sfori a tras Pavel la piețe, pentru hoții penali și etnici PDL Mureș!

Pentru că banditul jegos se înconjoară de securisști ratați, de gunoaie penale, de escroci pe PFA sau de hoți români! Cazul Pavel, atenție, DNA, la afacerile cu acesta șef la piețe, cu tarabe de plastic de 1550 lei bucata, probabil interesul escrocului lui Florea din executiv și pe PFA, cretinul cu mita Coral!

MUNICIPIUL TÎRGU-MUREŞ anunţă organizarea concursului de promovare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere de director executiv adjunct la Direcţia poliţia locală
Luni, 25 Aprilie 2016 09:13 | Imprimare | EmailMarime text:

Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, în data de 25 mai 2016,  ora 1000- proba scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în M.O. al României, Partea a III-a, la sediul instituţiei, camera 87 şi vor conţine documentele prevăzute la art. 143 din Hotărârea Guvernului României  nr. 611/2008.
Condiţiile de participare la concurs, actele solicitate pentru dosarul de înscriere şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.tirgumures.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0265-268330, int.110, zilnic între orele 800-1400.

PRIMAR
dr. Dorin Florea

 . stabileşte în sarcina inculpatului colonel (r) DUMITRU PAVEL, pedepasa închisorii de 1 an şi 6 luni pentru săvţrşirea infracţiunii de favorizare a infractorului, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 269 alin. 1 din C.pen. cu aplicarea art. 5 din.C.pen.; III.2. stabileşte în sarcina inculpatului colonel (r) DUMITRU PAVEL, pedepasa închisorii de 1 an pentru săvţrşirea infracţiunii de fals intelectual, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 321 alin. 1 din C.pen. cu aplicarea art. 5 din.C.pen.; III.3. stabileşte în sarcina inculpatului colonel (r) DUMITRU PAVEL, pedepasa închisorii de 6 luni pentru săvţrşirea infracţiunii de uz de fals, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 323 din C.pen. cu aplicarea art. 5 din.C.pen.; III.4. în temeiul art. 38 alin. 1 cu aplicarea art. 39 alin.1 lit. „b” din.C.pen. stabileşte în sarcina inculpatului colonel (r) DUMITRU PAVEL pedeapsa închisorii de 2 ani, compusă din pedeapsa cea mai grea dintre pedepsele stabilite prin prezenta hotărare, respectiv aceea de 1 an şi 6 luni la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte două pedepse stabilite, respectiv un spor de 6 luni închisoare; III.5. în temeiul art. 83 alin.1 cu referire la art. 84 alin. 1 din.C.pen., dispune amanarea aplicării pedepsei închisorii de 2 ani stabilită în sarcina inculpatului colonel (r) Dumitru Pavel prin prezenta hotărare pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani. Pe durata termenului de supraveghere, în temeiul art. 85 alin.1 din C.pen., inculpatul colonel (r) DUMITRU PAVEL trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere : a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe langă Tribunalul Mureş, la datele fixate de acesta ; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa ; c) să anunţe Serviciului de Probaţiune de pe langă Tribunalul Mureş, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă Serviciului de Probaţiune de pe langă Tribunalul Mureş; e) să comunice Serviciului de Probaţiune de pe langă Tribunalul Mureş informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă . Atrage atenţia inculpatului colonel (r) Dumitru Pavel cu privire la dispoziţiile art. 88 din C.pen. a căror nerespectare atrage revocarea beneficiului amanării aplicării pedepsei închisorii; III.6. în temeiul art. 64 lit. „a”, „b” şi „g” din C.pen., aplică inculpatului colonel (r) DUMITRU PAVEL pedeapsa completară a interzicerii exercitării pe o durată de 3 ani a: - dreptului de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; - dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; - dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit inculpatul pentru săvarşirea infracţiuniilor pentru care a fost dedus judecăţii în cauza de faţă;


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu