sâmbătă, 7 iulie 2012

ANI spune că fostul rector Copotoiu a fost 6 ani în incompatibilitate! Bună, dimineața, ANI!


ANI spune că fostul rector Copotoiu a fost 6 ani în incompatibilitate! Bună, dimineața, ANI!
Ciudat de târziu, ANI constată că fostul rector al UMF Târgu-Mureș, Constantin Copotoiu, a fost 6 ani în incompatibilitate! Mai bine mai târziu decât niciodată! Iar dacă tot se verifică ce a făcut Copotoiu organele statului ar trebui să își bage nasul în declarațiile de avere ale familiei Copotoiu, inși cu venituri de super-lux la stat: Copotoiu a fost un angajat de lux al statului român,  care câștigă enorm. Din declarația sa de avere 219.000 de lei ca rector, profesor și din proiecte, adică aproape 19.000 de lei venit lunar încasat! Dacă mai adăugăm că soția sa ia tot de la UMF 139.896 lei ca profesor și din proiecte pe instituție, avem o familie super-fericită, de angajați la stat care încasează 350.000 de lei anual! Adică spre 85.000 de euro, sumă absolut suficientă și mult peste veniturile a 90 la sută din populație! Iar dacă verifică cineva ce venituri are Copotoiu poate își dă seama de măgăria făcută de Senatul UMF, când s-au dublat costurile unui an de studenție, pentru români, de la 4.000 de lei la 8.000 lei, respectiv triplarea, aproape, pentru străini (de la 8500 lei la 5000 de euro!). Cum îşi permit nişte angajaţi la stat să dubleze şi să tripleze costurile, să facă ca numărul locurilor cu taxă să treacă de 50 la sută(UMF e ca Petru Maior sau Babes Bolyai!), pentru ca salariile profilor să fie babane, fără pic de bun simţ! Explicaţi cum, la respectivele rate ale inflaţiei şi la costuri ale anului, şmecherii au cerut 200 la sută şi chiar aproape 300 la sută peste noapte, câtă vreme profesorul a predat la fel, nu de 2-3 ori mai bine! Sfânta mare nerușinare a angajatului la stat care se crede pe moșia proprie, vedeți și episodul UMF din iarnă, în care conducerea instituției nu accepta ordinele venite de la ministrul de profil, ca și cum ăștia sunt pe moșia lor, nu sunt angajați care își fac un mic clan, ca la stat!
Unora care muncesc la instituţii de stat le merge foarte bine în an de criză – este concluzia care se poate desprinde după ce am văzut la ce nivel exorbitant a ajuns taxa pentru un an de învăţământ la UMF Târgu-Mureş ! Instituţia care a luat-o pe urmele „suratelor” de stat, puse pe adunat vârtos bani, adică cu număr de locuri la taxă mai mare ca numărul de locuri bugetate, a ajuns la un nou record al numărului de locuri cu plată – 700, dacă vorbim doar de învăţământul  universitar de licenţă (anul trecut numărul fiind 650, doar 440, numărul locurilor bugetate – rămânând pe loc). Că instituţiile de stat sunt puse pe adunat banii cu care să îşi plătesc chiar foarte generos (sau chiar nesimţit de bine, cu peste un miliard de lei pe declaraţia de venit anual încasat !) salariaţii, ştiam de mult, dar nu credeam să se ajungă aproape de dublarea taxei sau chiar aproape de triplare, în cazul învăţământului în limba engleză, într-un an în care există atâtea probleme economice şi financiare ! Pentru cei care vor şi ei o diplomă, fie şi pe bani,  iată preţurile anului universitar făcut la taxă – la specializările Medicină, Medicină dentară şi Farmacie – 80 de milioane de lei vechi (doar 45 de milioane anul trecut), pentru ca studenţilor care vor să înveţe în limba engleză să li se ceară 5.000 de euro (taxa – 85 de milioane de lei, anul trecut). Pentru alte specializări, preţuri sunt „generoase”, de doar 40 de milioane de lei vechi ! Sursa informaţiilor prezentate este chiar site-ul oficial al universităţii,www.umftgm.ro, care specifică şi că Senatul universitar, în şedinţa din 17 februarie 2010 , a aprobat, cu unanimitate de voturi, cifra de şcolarizare şi taxele de şcolarizare propuse pentru anul I. „ Gaudeamus Igitur  !” -  „Să ne bucurăm, aşadar!

Comunicat privind constatarea stării de incompatibilitate, în cazul lui COPOTOIU CONSTANTIN

Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislației privind regimul juridic al incompatibilităților de către COPOTOIU CONSTANTIN, Șef secție în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș și Rector al Universității de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș. Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, COPOTOIU CONSTANTIN fiind informat, la data de 28.03.2012, respectiv, data de 02.05.2012, despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. La data de 25.05.2012, COPOTOIU CONSTANTIN a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere. În urma evaluărilor demarate la data de 23.03.2012, s-au constatat următoarele:

COPOTOIU CONSTANTIN s-a aflat, în perioada 30.04.2006 – 20.03.2012, în stare de incompatibilitate, întrucât a deținut, simultan, atât funcția de Șef secție în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș, cât și funcția de Rector în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș, încălcând, astfel, dispoziţiile art. 180, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și dispozițiile art. 215, alin. 3 din Legea educației naționale nr. 1/2011.  Începând cu data de 01.07.2005, COPOTOIU CONSTANTIN exercită funcția de Șef secție în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș.

De asemenea, în perioada 19.04.2004 - 20.03.2012, COPOTOIU CONSTANTIN a deținut funcția de Rector în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș. Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislației privind regimul juridic al incompatibilităților, deoarece, potrivit prevederilor art. 180, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și dispozițiile art. 215, alin. 3 din Legea educației naționale nr. 1/2011, „funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu: (...) exercitarea oricărei activităţi sau oricărei alte funcţii de manager, inclusiv cele neremunerate”, respectiv „persoanele care ocupă o funcţie de conducere sau de demnitate publică nu pot exercita funcţia de rector pe perioada îndeplinirii mandatului”. Persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de 3 ani. În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicția de 3 ani operează, potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv, a rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenței unei stări de incompatibilitate. Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a incompatibilității, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ. Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu