marți, 10 iulie 2012

Gașca din Primăria Târgu-Mureș cheltuiește 600.000 de lei pentru materiale de construcție de la abonata Senin Prodexp și pe o anume Lion Company


Gașca din Primăria Târgu-Mureș cheltuiește 600.000 de lei pentru materiale de construcție de la abonata Senin Prodexp și pe o anume Lion Company
E an de criză și electoral, așa că gașca din primărie e pusă pe făcut banii praf, de preferat pe afacerile firmelor înființate de PDL sau pe firmele abonate de când e la putere ciuma portocalie. Senin Prodexp e o abonată falnică a primăriei lui Florea, iar despre Lion Company aflăm că e înființată în 2004 de un anume Anghel Ionel. Cele două, mână în mână, fac o afacere cu 600.000 de le din bugetul târgumureșean. De urmărit dacă primăria nu cumpără materialele de construcție pe care Senin le folosește să facă parcări de câte 800 de euro per mașină, aiureli de suporturi de ghivece și orice mai e nevoie pentru a pune mâna pe banii publici în ani de criză la privat. 
Anunt de atribuire numarul 126147/05.07.2012

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 134390 / 30.03.2012
Denumire contract: Furnizare materiale de constructii

Tip legislatie: OG 34


Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: DAN IOANA , Tel. +40 0265268330 , In atentia: DAN IOANA , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: +04 0365801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro


I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate Locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu


Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare materiale de constructii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Targu-Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare materiale de constructii
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44110000-4 - Materiale de constructii (Rev.2)
44192000-2 - Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
606,452 RONSECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut


IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S65-106130 din 03.04.2012SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI


Contract nr: 194 Denumirea: Furnizare materiale de constructii
V.1) Data atribuirii contractului 31.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. LION COMPANY S.R.L., lider al asocierii dintre S.C. LION COMPANY S.R.L. si S.C. SENIN PRODEXP S.R.L
Adresa postala: Str. Principala nr. 2A , Localitatea: Sanmartinu de Campie , Cod postal: 547497 , Romania , Tel. +40 265-315266


V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 606452.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 606452.00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
-Ofertantii vor depune proiect de contract semnat si stampilat. -In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret minim/total oferta, respectiv exista mai multi ofertanti clasati pe primul loc si avand preturi egala/total oferta , atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut/total oferta. -Durata contractului : 3 luni. -Termen de livrare a produselor: 24 de ore de la emiterea comenzii. -Termenul de garantie al produselor, unde si daca e cazul : 12 luni. -Plata se va efectua in termen de 180 de zile de la data emiterii facturilor. Plata se va face pe baza creditelor de angajament in limita creditelor bugetare aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Targu-Mures, pentru anul 2012.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , , Romania , Tel. , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: +40 265-311827 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. +40 265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: +40 213104641

Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. +40 265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: +40 213104641

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios administrativ
Adresa postala: Piata Victoriei, nr. 3 , Localitatea: Targu-Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. +40 265-268330 , Fax: +40 265-260813

VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.07.2012 13:39


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu