vineri, 20 decembrie 2013

Găinarii de partid din Primăria Târgu-Mureș mai fac o dedicație pe Siletina de care Maior se dezice. 100.000 de euro pentru ce anume știu doar bandiții PDL Mureș.Găinarii de partid din Primăria Târgu-Mureș mai fac o dedicație pe Siletina de care Maior se dezice. 100.000 de euro pentru ce anume știu doar bandiții PDL Mureș.

Continuă dedicațiile pe Maior, pe Siletina pe care nu o mai are, cică. Poate verifică Curtea de conturi ce transportă bandiții PDL Mureș pe această dedicație diferită de afacerile cu transportul în comun pe asociere(subvenționată de bandiți) și diferită și de transportul interjudețean, acolo unde Siletina participă singură, fără scuza Transport local. Atenție la bandiții PDL Mureș care au fost prinși de nenumărate ori cu dedicații pe bandiții din PDL Mureș!

http://licitatiipublice.clubafaceri.ro/licitatie/servicii-similare--de-transport-terestru--de-persoane-234770.html

Licitatie Publica - Servicii similare de transport terestru de persoane

Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
463.000 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. SILETINA IMPEX S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 139136/12.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540026, Romania, Punct(e) de contact: NICOLETA ALINA DAMIAN, Tel. +40 0265268330, Email: licitatie@tirgumures.ro, Fax: +04 0365801856, Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii similarede transport terestrude persoane
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: MUNICIPIUL TG MURES
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de transport terestrude persoane
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60112000-6 - Servicii de transport rutier public (Rev.2)
60172000-4-Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
463, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva
Referinte cu privire la procedura initiala: 139059
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 139 Denumirea: Servicii similare de transportde persoane
V.1) Data atribuirii contractului 23.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. SILETINA IMPEX S.R.L.
Adresa postala: B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 92/4, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540447, Romania, Tel. +40265-268448, Fax: +40265-268448
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 463000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 463000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1, Localitatea: Tirgu-Mures, Cod postal: 540069, Romania, Tel. +40 265-262010, Fax: +40 265-311827
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1, Localitatea: Tirgu-Mures, Cod postal: 540069, Romania, Tel. +40 265-262010, Email: tr-mures-comercial@just.ro, Fax: +40 265-311827
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios administrativ
Adresa postala: P-ta Victoriei nr.3, Localitatea: Tirgu-Mures, Cod postal: 540026, Romania, Tel. +40 265-268330, Fax: +40 265-260813
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.08.2013 11:45

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu