vineri, 20 decembrie 2013

Găinarii din Primăria Târgu-Mureș au ajuns să facă afaceri pe parcări nu doar pe Senin și pe pedelistul Borșan, ci și pe o anume SC Konrodi Arcso SRL! Să lase bandiții PDL din mână afacere de peste 200.000 de euro !
Găinarii din Primăria Târgu-Mureș au ajuns să facă afaceri pe parcări nu doar pe Senin și pe pedelistul Borșan, ci și pe o anume SC Konrodi Arcso SRL! Să lase bandiții PDL din mână afacere de peste 200.000 de euro !

http://licitatiipublice.clubafaceri.ro/licitatie/lucrari-similare--lucrari-de-parcari-acoperite-239822.html
Licitatie Publica - lucrari similare -LUCRARI DE PARCARI ACOPERITE

Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
976.800 RON

Castigatorul Licitatiei: SC KONRODI ARCSO SRL
Anunt de atribuire numarul 141765/13.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540026, Romania, Punct(e) de contact: NICOLETA ALINA DAMIAN, Tel. +40 0265268330, Email: licitatie@tirgumures.ro, Fax: +04 0365801856, Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
lucrari similare -LUCRARI DE PARCARI ACOPERITE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: TG MURES
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari similare -LUCRARI DE PARCARI ACOPERITE
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45422100-2 - Lucrari in lemn (Rev.2)
45000000-7-Lucrari de constructii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
976, 800RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva
Referinte cu privire la procedura initiala: 335749
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 199 Denumirea: LUCRARI SIMILARE -LUCRARI DEPARCARI ACOPERITE
V.1) Data atribuirii contractului 25.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC KONRODI ARCSO SRL
Adresa postala: STR. PRINCIPALA NR.1649/13, Localitatea: KORUND, Cod postal: 537060, Romania, Tel. 0265-249258
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 981200.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 976800.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1, Localitatea: Tirgu-Mures, Cod postal: 540069, Romania, Tel. +40 265-262010, Email: tr-mures-comercial@just.ro, Fax: +40 265-311827
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1, Localitatea: Tirgu-Mures, Cod postal: 540069, Romania, Tel. +40 265-262010, Email: tr-mures-comercial@just.ro, Fax: +40 265-311827
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios administrativ
Adresa postala: P-ta Victoriei nr.3, Localitatea: Tirgu-Mures, Cod postal: 540026, Romania, Tel. +40 265-268330, Fax: +40 265-260813
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.11.2013 13:00

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu