joi, 16 mai 2013

Gașca din Primăria Târgu-Mureș se laudă cu finanțarea pentru reabilitarea termică din fonduri europene. De reabilitările pe Bența, Borșna și alți abonați de partid nu suflă o vorbă. Ca idee de ce vroiau ăștia capitală de regiune, după ce au supt bugetul localGașca din Primăria Târgu-Mureș se laudă cu finanțarea pentru reabilitarea termică din fonduri europene. De reabilitările pe Bența, Borșna și alți abonați de partid nu suflă o vorbă. Ca idee de ce vroiau ăștia capitală de regiune, după ce au supt bugetul local
Pentru prostime, informația oficială cu victorii fără număr. Pentru cei care știu afacerile bandiților din primărie pe firme pedeliste și pe abonați ai pedeliștilor, reabilitarea termică e afacere dedicată, pentru care, ca la publicitatea pentru primărie, nu participă mai nimeni pentru a nu deranja jocurile porcilor de partid.
Tîrgumureș.ro, site cu propagandă pentru pocii PDL și cu atacuri rasiste la adresa rromilor(țiganii cu cuib stârpit de poliția locală) și cu manipulări etnice cu vandali imaginari(atacul vandalilor în campania electorală a porcilor PDL Mureș, cu foști sereiști și alți pupincuriști de funcționari publici) dixit. Imediat e un an de la atacul imaginar al vandalilor pe bani publici și pe autocolante care put a autocolantele oferite de magazinul FCM, ca să știți cum ați votat și cum avortonii au mințit pe banii pe banii publici. Chiar și cu idei recunoscute ca fiind de la fost sereist! Cine spune că bandiții ăștia sunt aleși altfel în afară de etnic și din interese de partid?

Tîrgu Mureş – primul municipiu care a depus cererile de finanţare pentru reabilitarea termică prin fonduri europene
Miercuri, 15 Mai 2013 08:50 | Imprimare | EmailMarime text:

Recent, au fost depus la Agenţia de Dezvoltare Centru – Alba Iulia cererile de finanţare privind „ Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe”  Axa prioritară 1, Domeniul de intervenţie 1.2 „ Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”  aferente celor 48 de blocuri din municipiul Tîrgu-Mureş.
Valoarea totală a investiţiei este de 9 milioane de euro, din care 5 milioane reprezintă fonduri europene nerambursabile, iar 4 milioane sunt contribuţia proprie, din care 20%, respectiv 2 milioane de euro revin primăriei, iar contribuţia asociaţiilor de proprietari se ridică la 20%, adică 2 milioane de euro.
Precizăm că Tîrgu-Mureş a fost primul municipiu din ţară care a depus cererile de finanţare pe acest domeniu major de intervenţie.

Mega-afacere cu reabilitarea termică a blocurilor în Târgu-Mureș, de peste 2,5 milioane euro! Are cineva curaj să îi ia afacerea lui Bența sau a altui abonat la banul public?

Mega-afacere cu reabilitarea termică a blocurilor în Târgu-Mureș, de peste 2,5 milioane euro! Are cineva curaj să îi ia afacerea lui Bența sau a altui abonat la banul public?
Reabilitarea termică a blocurilor, bucuria proștilor, în Târgu-Mureș! După ce bandiții banului public au distrus Energomur și sistemul de încălzire centralizat, pentru a se pune mâna pe spațiile Energomur, pe locul viran după demolarea pe bani publici a centralelor (vezi cazul Grand, cu 50.000 de euro din bani publici pentru demolare, prin afacere cu primărie șmecherilor lui Florea), pe piața de mii de centrale termice care trebuiau să fie cumpărate de păgubiți și pentru a se pune mâna pe mega-afacerile cu centrale termice la școli, grădinițe și așa mai departe, șmecherii banului public cu iz pestilențial de partid jegos pun la cale afacerea reabilitare termică a blocurilor, desigur comuniste, pentru că pramatiile la putere în ultimii 22 de ani nu prea au construit altceva. Desigur, banii sunt puhoi, iar cel care a fost obligat să își pună centrală - care l-a costat poate și 7.500 de lei - poate să mai plătească bandiților 1.000 de euro pentru reabilitarea cu polistiren. Șmecherașii au dovedit că nu au grețuri și pregătesc, prin servitorii lor oficiali, șefii de asociații de proprietari, semnăturile necesare pentru afacere. Alți bani de la târgumureșeni pentru ca afacerile unora să înflorească în an de criză și electoral! Care se adună la investițiile în centrale și care se adună și la nivel de credit luată pe oraș de gangsterii banului public (cam 6 milioane de euro), în contul târgumureșenilor care nu au avut bani de centrală și care au trebuit ajutați de șmecherași.
invitatia numarul 326765

Detaliu invitatie
Tip legislatie: OG 34
Autoritate contractanta: Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Numar invitatie: 326765 / 14.05.2012
Denumire contract: Lucrari de reabilitare termica a blocurilor cuprinse in programul de masuri speciale de reabilitare termica pe anul 2012
Stare procedura: In Desfasurare

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Cod fiscal: 4322823, Adresa: Piata Victoriei nr.3, Targu Mures, Telefon: +40 0265268330, Fax: +04 0365801856
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
Piata Victoriei nr.3, Targu Mures, Romania, cod postal: 540026, telefon:+40 0265268330, fax:+04 0365801856, persoana de contact:IERNUTAN OANA
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
camera 45, Piata Victoriei nr.3, Targu Mures, Romania
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Lucrari de reabilitare termica a blocurilor cuprinse in programul de masuri speciale de reabilitare termica pe anul 2012
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Lucrari de reabilitare termica a blocurilor situate in str.Aleea Carpati nr.27, str.Parangului nr.2, Piata Teatrului nr.T 4, Piata Teatrului nr.T 5, Rodniciei nr.47(TR), B-dul Pandurilor nr.51, Aleea Savinesti nr.8-10, str.Infratirii nr.7, 9, 11, 13, 15, 17 si str.Armoniei nr.2, str.Ion Buteanu nr.22, str.Infratirii nr.6-8, B-dul 1848 nr.26 (TR), Calea Sighisoarei nr.5(TR), B-dul Pandurilor nr.10-12 cuprinse in programul de masuri speciale de reabilitare termica pe anul 2012
II.1.6) CPV: 45321000-3 - Lucrari de izolare termica (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 10,456,192 RON

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII

III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Garantia de participare in cuantum de 200.000 lei Modul de constituire a garantiei de participare - prin virament bancar in contul nr.RO92TREZ4765006XXX000221 deschis la Trezoreria Tg. Mures sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat sau neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Perioada de valabilitate a garantiei de participare - 60 de zile de la data limita de depunere a ofertei Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. In cazul in care ofertantul dovedeste ca este IMM va beneficia de o reducere de 50% din valoarea garantiei de participare conform Legii nr. 346/2004. In cazul in care oferta este depusa de catre o asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa faca dovada incadrarii in categoria IMM-urilor.
Garantie de buna executie GBE lucrari 10 %din val.contr.fara TVA.Mod.de const.a GBE a contr.de lucr.:prin instr.de gar.emis in cond. leg. de o soc. banc.,de o soc. de asig.prin dep.la cas.a unor sume in num sau prin ret.succ.din plata fact. part.Ret succ.se vor ef.in.cont desch.conform prev. H.G. 1045/2011.Gar.sa fie irev.Instr.de gar.sa prev daca plata gar.se va exec.cond.,resp.dupa const.culp.pers.garant.in conf.cu contr. gar. sau necond., resp. la prima cerere a benef., pe baza decl. cu priv. la culpa pers.gar.GBE se va restitui astfel:70% din valoarea gar., in ter.de 14 zile de la data inch. PV de rec. la term.lucr.,daca aut. ctr. nu a rid.pana la acea data pret. asupra ei, iar risc. pt. vicii asc. este min.restul de 30% din val. gar.,la exp.per.de gar. a lucr. exec., pe baza PV de rec. fin.In cazul in care of.dov. ca este IMM va benef. de o red. de 50% din val.GBE conf. Legii nr. 346/2004. In cazul in care of. este dep. de catre o asoc.fiecare memb. al asoc.tb.sa faca dovada incadr.in categoria IMM.


III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: Sa nu se afle in nici una din situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se solicita declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare intocmita conform Formularului 8 din Sectiunea III Formulare. Personele care asigura sustinerea economico-financiara si tehnico-profesionala, a candidatului/ofertantului, trebuie sa faca dovada neincadrarii in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006. In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte Sa nu se afle in nici una din situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Se solicita declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare conform Formularului 17 din Sectiunea III Formulare. Personele care asigura sustinerea economico-financiara si tehnico-profesionala, a candidatului/ofertantului, trebuie sa faca dovada neincadrarii in prevederile art. 181, lit. a,c^1 si d, din OUG nr. 34/2006. In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte Sa nu se afle in situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se solicita declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 conform Formularului 23 din Sectiunea III Formulare. Neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 trebuie demonstrata conform art 13 din Legea 279/2011 de catre ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul sau tertul sustinator. In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte. Precizam ca persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Kiss Imola, Iernutan Oana, Belean Dorin, Moga Gheorghe, Barothi Wilhelm, Dan Ioana, Mozes Alexandru, Lobont Horatiu Sa indeplineasca conditiile prevazute in ordinul 314/12.10.2010 privind regulile de concurenta. Se solicita certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Formularul 22 din Sectiunea III Formulare. In cazul unei oferte comune, acest certificat trebuie depus de fiecare dintre asociati in parte. Sa aiba indeplinite obligatiile exigibile de plata a impozitelor catre Bugetul Local si Bugetul de Stat consolidat in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau din tara in care este stabilit. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata datorate catre Bugetul consolidat de Stat, catre Bugetul Local de la sediul ofertantului, care sa reflecte situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei care se depun ofertele. Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare, pentru dovedirea eligibilitatii, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiile catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", la care se va alatura traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. Persoanele juridice straine pot prezenta documente edificatoare si din partea firmelor din grupul de firme pe care il controleaza in conformitate cu practica internationala. In cazul unei oferte comune, aceste certificate constatatoare trebuie depuse de fiecare dintre asociati in parte. Documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit. Pentru persoanele juridice romane : - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie de la sediul ofertantului, eliberat cu cel mult 90 de zile inainte de data deschiderii ofertelor in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". Pentru persoanele juridice straine - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii a oricaror documente care dovedesc o forma de inregistrare /atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele vor fi prezentate sub forma unei traduceri legalizate. In cazul unei oferte comune, acest certificat trebuie depus de catre fiecare dintre asociati in parte. Ofertantul clasat pe primul loc (declarat castigator), va prezenta la cererea autoritatii contractante si inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, certificatul constatator (pentru persoanele juridice straine - documentele care dovedesc o forma de inregistrare /atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident) in original sau in copie legalizata.
Capacitatea economica si financiara
Descriere: Informatii privind cifra de afaceri - conform art. 185, al. (1), lit. c) din OUG nr. 34/2006 cu completarile ulterioare autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima realizarea unei cifre medii de afaceri globale anuale, aferente ultimilor trei ani cu o valoare egala sau mai mare de 20.000.000 lei. Se solicita dovada situatiei economice si financiare conform art. 185 din O.U.G. nr. 34/2006 cu completarile ulterioare Cifra de afaceri globala se va calcula la cursul Euro mediu anual BNR astfel:3,6827 lei pentru anul 2008, 4,2373 lei pentru anul 2009, 4,2099 pentru anul 2010. In cazul unei oferte comune cerinta privind cifra de afaceri, poate fi indeplinita prin cumul de catre asociati. La evaluarea situatiei economico-financiare nu se iau in considerare datele subcontractantilor.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Lista principalelor contracte de lucrari din ultimii 5 ani.In cazul unei oferte comune, capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, cu mentiunea ca acele cerinte care vizeaza atributii in executarea viitorului contract trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii.,Experienta similara - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima finalizarea in totalitate sau a unor faze specifice, in ultimi 5 ani (pana la data limita de depunere a ofertelor) cel putin a urmatoarelor tipuri de lucrari similare: Lucrari izolare termica cu valoare egala sau mai mare de 10.000.000 lei fara TVA.Se accepta cumularea valorilor aferente din cel mult 3 contracte.Niv.exp. sim. se va raporta la cursul euro de schimb pentru anul prest. care se va calcula la cursul euro mediu anual BNR astfel: 3,3373 pentru anul 2007, 3,6827 lei pentru anul 2008, 4,2373 lei pentru anul 2009, 4,2099 pentru anul 2010, 4,2379 pentru anul 2011.Se accepta cumularea val. din cel mult trei contracte. Val. ment. trebuie sa reprezinte contr proprie a ofert. in execut. lucr. prezentate ca experienta similara.Continuare...,Continuare...In cazul unei oferte comune, capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, cu mentiunea ca acele cerinte care vizeaza atributii in executarea viitorului contract trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii.,Lista privind echipamentele tehnice, utilajele, instalatiile pentru indeplinirea contractului In cazul unei oferte comune, capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, cu mentiunea ca acele cerinte care vizeaza atributii in executarea viitorului contract trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii.,Lista privind efectivele medii anuale pe ultimii 3 ani ale personalului tehnic si de specialitate si asigurare a calitatii lucrarilor si ale personalului angajat si cadrelor de conducere, conform art. 188 alin. (3), lit.b si d din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima ca ofertantul sa faca dovada ca dispune sau, daca este cazul, sa obtina un angajament de participare pentru personalul solicitat in baza prevederilor art. 188, alin. (3), lit b din OUG nr. 34/2006 cu completarile ulterioate) din partea urmatorilor specialisti:Continuare...,continuare...minim 1 ingineri RTE (responsabil tehnic cu executia) specializati in constructii civile, atestati MDRT - minim 1 responsabili cu controlul calitatii, CQ Se solicita : declaratie/angajament de participare privind personalul tehnic, de specialitate si asigurare a calitatii lucrarilor si declaratie privind personalul angajat si cadrele de conducere, cu care ofertantul face dovada indeplinirii cerintei minime obligatorii.Continuare...,In acest sens se vor depune CV-uri, calificari ale personalului din care sa reiasa experienta in domeniul tehnic de specialitate si de asigurare a calitatii si atestatatele vizate la zi. Se solicita ca atestatele sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.Pentru CQ se admite si prezentarea deciziei interne de numire in aceasta functie, conform legislatiei in vigoare. In cazul unei oferte comune, capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, cu mentiunea ca acele cerinte care vizeaza atributii in executarea viitorului contract trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii.Continuare..,Continuare..In acest sens se vor depune CV-uri, calificari ale personalului din care sa reiasa experienta in domeniul tehnic de specialitate si de asigurare a calitatii si atestatatele vizate la zi. Se solicita ca atestatele sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.Pentru CQ se admite si prezentarea deciziei interne de numire in aceasta functie, conform legislatiei in vigoare. In cazul unei oferte comune, capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, cu mentiunea ca acele cerinte care vizeaza atributii in executarea viitorului contract trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii. Asigurarea respectarii legislatiei in vigoare cu privire la protectia mediului in ceea ce priveste modul de depunere a deseurilor inerte (moloz etc). In cazul unei oferte comune, standardele de asigurare a protectiei mediului vor fi indeplinite prin cumul, cu mentiunea ca acele cerinte care vizeaza atributii in executarea viitorului contract trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii,ISO 9001 sau echivalent privind standardele de asigurare a calitatii in constructii civile, industriale, inclusiv reparatii.In ceea ce priveste certificarile ISO solicitate, autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima ca aceste proceduri sa fie implementate la data depunerii ofertei. In acest sens nu se accepta dovada faptului ca procedurile sunt in curs de implementare cu exceptia situatiei in care a avut loc auditul final.,ISO 9001 sau echivalent privind standardele de asigurare a calitatii in instalarea de tamplarie PVC cu geam termopan.In cazul unei oferte comune, standardele de asigurare a calitatii vor fi indeplinite prin cumul, cu mentiunea ca acele cerinte care vizeaza atributii in executarea viitorului contract trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii.In ceea ce priveste certificarile ISO solicitate, autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima ca aceste proceduri sa fie implementate la data depunerii ofertei. In acest sens nu se accepta dovada faptului ca procedurile sunt in curs de implementare cu exceptia situatiei in care a avut loc auditul final.,ISO 14001 sau echivalent privind certificarea sistemului de managementul mediului calitatii in constructii civile, industriale, inclusiv reparatii.In cazul unei oferte comune, stand. de asig. a cal. vor fi indeplinite prin cumul, cu mentiunea ca acele cerinte care vizeaza atributii in executarea viitorului contract trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii.In ceea ce priveste certificarile ISO solicitate, autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima ca aceste proceduri sa fie implementate la data depunerii ofertei. In acest sens nu se accepta dovada faptului ca procedurile sunt in curs de implementare cu exceptia situatiei in care a avut loc auditul final.,ISO 14001 sau echivalent privind certificarea sistemului de managementul mediului calitatii in instalarea de tamplarie PVC cu geam termopan.In cazul unei oferte comune, standardele de asigurare a calitatii vor fi indeplinite prin cumul, cu mentiunea ca acele cerinte care vizeaza atributii in executarea viitorului contract trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii.In ceea ce priveste certificarile ISO solicitate, autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima ca aceste proceduri sa fie implementate la data depunerii ofertei. In acest sens nu se accepta dovada faptului ca procedurile sunt in curs de implementare cu exceptia situatiei in care a avut loc auditul final.SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
Documentatia de atribuire este atasata prezentei invitatii de participare
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: -
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 30.05.2012 10:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 30.05.2012 11:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: -

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Cofinantare

Data expedierii prezentei invitatii: 14.05.2012 14:58


Șmecherașii din Primăria Târgu-Mureș: blocurile voastre, reabilitările noastre. Pe Bența, Borșan și alții abonați la afaceri cu duhoare de partid

Bența, Borșan și alți abonați din PDL și camarilă sunt beneficiarii afacerilor cu reabilitarea termică. Proștii sunt îndrumați să ceară reabilitare, după ce bandiții din primărie și consiliul local i-au lăsat fără centrale de cartier, pentru a crea piață pentru jegurile cu interese puțind mai mult a…portocaliu. Cum șmecherașii ăștia din primărie nu anunță decât marile realizări, fără să anunțe interesele  de partid și pe banii publici sau pe banii târgumureșenilor pentru care bandiții duc campanii, poate aflați acum cine beneficiază de afacerile cu autoritate contractantă primăria Târgu-Mureș. Iar dacă mai căutați ce  afaceri au mai făcut bandiții luând credite de milioane de euro pentru a mai plasa 2000 de centrale pentru târgumureșenii fără posibilități aveți imaginea afacerilor etnice în orașul bolnav etnic, în care se votează ca să nu fure maghiarul mâine ce pot fura românii azi.

Potrivit datelor furnizate de serviciul de specialitate din cadrul primăriei, în anul 2012 s-au finalizat lucrări la 8 blocuri contractate în anul 2011, s-au efectuat lucrări de remedieri în perioada de garanţie şi s-a făcut recepţia finală la 22 de blocuri. Nu s-au putut contracta lucrările pentru cele 20 de blocuri propuse pentru reabilitare din cauza neasigurării cofinanţării de 50 % de la bugetul de stat.

De la începerea programului de reabilitare termică, în perioada 2008-2012, în municipiu au fost reabilitate 75 de blocuri (2.310 apartamente). Costurile totale sunt de cca 33.438.634 lei ( 50 % de la bugetul de stat - 16.719.317 lei, cofinanţarea din bugetul local fiind de 12.358.496lei), reuşindu-se utilizarea integrală a sumei disponibilizate din bugetul de stat.

Pe lista de aşteptare se află 200 de blocuri.

Pentru toate blocurile reabilitate termic prin programul guvernamental, coordonat de primarul municipiului, se înmânează asociaţiilor de proprietari, gratuit, certificatul de performanţă energetică a clădirii reabilitată termic.

Pentru anul 2013, Municipiul Târgu-Mureş şi-a propus să reabiliteze 48 de blocuri cu 2.042 apartamente, pentru care s-a întocmit auditul energetic şi proiectele de execuţie.
Întrucât în anul 2012 nu s-a mai asigurat susţinerea programului de reabilitare termică, neasigurându-se de la bugetul de stat cofinanţarea a 50 % din costurile lucrărilor, autoritatea administraţiei publice locale a căutat soluţii alternative de finanţare. Astfel, au demarat procedurile pentru depunerea cererilor de finanţare din fonduri europene, pentru finanţarea a 60 % din costurile lucrărilor. În acest sens, s-a întocmit documentaţia de execuţie şi auditul energetic şi s-a actualizat documentaţia elaborată anterior, la exigenţele metodologice ale acestui program, pentru cele 48 de blocuri de locuinţe .

1)Anunt de atribuire numarul 129317/05.10.2012. Afacerea Bența-Borșan. Un pedelist și un fan.

Tip legislatie: OG 34


Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: NICOLETA ALINA DAMIAN , Tel. +40 0265268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: +04 0365801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro


I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou regional sau local
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu


Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
lucrari de reabilitare termica a blocurilor situate in Tg.Mures cuprinse in programul de masuri speciale de reabilitare termica pe anul 2011
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Tg.Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari suplimentare de reabilitare termica a blocurilor situate pe str. Pandurilor nr. 6 , str. 22 Decembrie 1989 nr. 38, B-dul Pandurilor nr. 2, str. Gheorghe Marinescu nr. 45, str. Ion Buteanu nr. 21-23, str. Moldovei nr. 16, B-dul 1848 nr. 46, B- dul 1848 nr.48, str.Aleea Carpati nr. 35, str.Petru Dobra nr.55, str.Sirguintei nr. 28 cuprinse in programul de masuri speciale de reabilitare termica pe anul 2011.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45321000-3 - Lucrari de izolare termica (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
170,305 RONSECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
* Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut


IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu


SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI


Contract nr: 295 Denumirea: lucrari de reabilitare termica a blocurilor situate cuprinse in programul de masuri speciale de reab
V.1) Data atribuirii contractului 12.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONTRANSCOM BENTA SA, lider al asocierii dintre SC CONTRANSCOM BENTA SA si SC ENERGOLPUS SRL
Adresa postala: str. Muresului, nr. 1 , Localitatea: Nazna , Cod postal: 547529 , Romania , Tel. +40265-320032 , Fax: +40265-320032


V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 170305.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 170305.00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. +40 265-262010 , Email: mures-comercial@just.ro , Fax: +40 265-311827

Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. +40 265-262010 , Email: mures-comercial@just.ro , Fax: +40 265-311827

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios administrativ
Adresa postala: P-ta Victoriei nr.3 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. +40 265-268330 , Fax: +40 265-260813

VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.10.2012 10:17

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu