sâmbătă, 9 noiembrie 2013

Trecerea de pietoni pe jumătate, cu decontare pe întreg! Marcă înregistrată Târgu-Mureș!

Trecerea de pietoni pe jumătate, cu decontare pe întreg! Marcă înregistrată Târgu-Mureș!
În orașul în care s-a inventat trecerea de pietoni la câte 10 metri distanță, atunci când se reabilitează străzi cu milioane de euro, și multele mii de indicatoare pentru firma abonată la bandiții din primărie, Kiss Unicum, cu sutele de mii de euro pe indicatoare rutiere de la gășcari, până și vopseaua se cumpără de către primărie și firma care trage linii primește pomana banditului. Cum lucrează băieții? Păi, fac trecerea pe jumătate, ca să le rămână vopseaua și probabil că decontează zebra pe de-a întregul.  Ca idee, zebra cu vechime de câteva luni e făcută pe jumătate și cum se vede și în poză pentru o jumătate de stradă (un sens) bandiții ăștia au tras o singură linie, suficient ca prostimea să se prindă că e zebră pe bune.


invitatia numarul 288727Autoritate contractanta

Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Cod de identificare fiscala: 4322823

Adresa: Piata Victoriei nr.3, Targu Mures

Telefon: 0265-268330

Fax: 0365-801856

Detaliu invitatie

Denumire invitatie: Achizitia de materiale pentru semnalizarea rutiera

Modalitate de desfasurare: Procedura offline

Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

CPV: 44811000-8 – Vopsea pentru marcaj rutier (Rev.2)

Tip contract: Furnizare

Obiectul contractului: Achizitia de materiale pentru semnalizarea rutiera orizontala necesare pentru siguranta circulatiei

Stare procedura: In Desfasurare

Data publicarii: 13.04.2011 11:44

Data limita de depunere a ofertelor: 26.04.2011 10:00

Adresa la care se transmit ofertele: Tirgu-Mures, P-ta Victoriei nr. 3, camera 13 (registratura)

Data si ora deschiderii ofertelor: 26.04.2011 12:00

Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Municipiul Tirgu-Mures, P-ta Victoriei nr. 3, camera 45

Limba de redactare a ofertei: Romana

Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu

Tip de finantare: Fonduri bugetare

Tip Autoritate: Sectorial: Nu

Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice

Valoare estimata: 120,000 RON

Criterii de calificare: Declaratia privind eligibilitatea, declaratia privind inexistenta starii de faliment, declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, certificat emis de ORC, certificate constatatoare de la Bugetul Local si Bugetul de Stat, cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani cu valoare egala sau mai mare de 240.000 lei.Experienta similara – finalizarea in totalitate sau a unor faze specifice in ultimii 3 ani a unui contract de furnizare de produse similare in valoare de 120.000 lei.ISO 9001 sau echivalent, ISO 14001 sau echivalent, autorizare pentru livrarea produselor.

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: Documentatia de atribuire este atasata anuntului de participare.Garantia de participare in cuantum de 2.400 lei.

Citeste mai mult: După mega-afacere „rutieră” de anul trecut, de 800.000 de euro, Primăria Târgu-Mureş vrea acum vopsea pentru marcaj rutier, de 120.000 de lei

Vreo 750.000 de euro prin pomana Primăriei Târgu-Mureş, pentru Trafic Serv!

Primăria care se chinuiește cu disperare să cheltuiască cât mai multe milioane de euro anul acesta pentru firme care se dovedesc abonate la licitațiile instituției, pentru că la anul sunt alegeri și e riscul ca târgumureșeanul să nu mai voteze etnic – iese în evidență cu o nouă afacere. Cum e an de criză, preelectoral și an de pregătit și viitoarele sponsorizări la partid (desigur, doar coincidențe, ca și sponsorii FCM din bani publici), se inventează noi sensuri unice , noi indicatoare rutiere inutile sau utile, dar  puse din 20 în 20 de metri de șmecheri și noi locuri de dat cu bidineaua pe șosea pentru așa-zise parcări și treceri de pietoni. O afacere de 3,2 milioane de lei (vreo 750.000 de euro) pentru un oraș prăpădit în care există interese economice de gașcă demne de o metropolă, orașul în care se fac afaceri până și din reparații mobilier la grădiniță, din baloane de acoperit bazine, din vaporizatoare de apă și alte prostii inventate de gașca cretină PDL pentru firmele apropiate!

 Anunt de atribuire numarul 115736/08.10.2011

Informatii anunt de participare asociat

Numar anunt: 120438 / 30.04.2011

Denumire contract: Achizitia de materiale pentru siguranta circulatiei

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: Maria-Magdalena Grama , Tel. 0265-268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: 0365-801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www. e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala

Activitate (activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Achizitia de materiale pentru siguranta circulatiei

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: Municipiul Tirgu Mures

Codul NUTS: RO125 – Mures

II.1.3) Anuntul implica

Incheierea unui acord-cadru

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Furnizare de materiale privind siguranta circulatiei si materiale optoelectronice

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

44811000-8 – Vopsea pentru marcaj rutier (Rev.2)

34928310-4 – Garduri de siguranta (Rev.2)

34992200-9 – Indicatoare rutiere (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

3,225,806 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Da

Anunt de participare

Numarul anuntului in JO: 2011/S86-140320 din 04.05.2011

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 222 Denumirea: Furnizarea de materiale privind siguranta circulatiei si materiale optoelectronice

V.1) Data atribuirii contractului 7/11/2011

V.2) Numarul de oferte primite 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

S.C. Trafic Serv S.R.L

Adresa postala: str. Horea nr. 20/2 , Localitatea: Tg. Mures , Cod postal: 540422 , Romania , Tel. 0265-210281 , Fax: 0265-210281

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 3225806.00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului

Valoarea: 3225806.00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Tribunalul Comercial Mures

Adresa postala: str Justitiei nr.1 , , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: 0265-311827

Organismul competent pentru procedurile de mediere

Tribunalul Comercial Mures

Adresa postala: str Justitiei nr.1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: 0265-311827

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Juridic si Contencios Administrativ

Adresa postala: P-ta Victoriei nr. 3 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. 0265-268330 , Fax: 0265-813

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

29.09.2011 11:47

Citeste mai mult: Vreo 750.000 de euro prin pomana Primăriei Târgu-Mureş, pentru Trafic Serv!
Mega-afacere de peste un milion de euro prin interesele unor șmecherași din Primăria Târgu-Mureș. Ce firme abonate mai vizează șmecherașii în an de criză și electoral?!

Orașul în care diferiți șmecherași stau în primărie și trasează sensuri unice, parcări, sensuri giratorii, chiar și fără studii de circulație, în ani de criză și pe bani publici și în care bandiții fac parcări cu plată sau nu în buza trecerii de pietoni (cineva să le spună prostalăilor din primărie că există lege care spune că înainte și după trecerea de pietoni nu se parchează la 25 m distanță, din motive de siguranță, dacă nu e deranjul cerebral prea mare pentru afaceriștii de partid), spre marea bucurie a firmelor abonate la pomana publică (de la Tracia Trade, Kiss Unicum și până la Senin) mai au de cheltuit peste un milion de euro! Până când șmecherașii își vor face planul la tocat banul public pe firmele dedicate, târgumureșenii pot să numere indicatoarele rutiere puse de pramatii cu miile, de genul Atenție, se ridică mașini! Telefon dispecerat ridicări mașini! Atenție…, pentru că firmele private care primesc șmecheriile de ridicat mașini nu își plătesc și indicatoarele, ele fiind plătite de prostime și din bani publici și pe diverse licitații și încredințări prin instituția afaceristului de partid ! Să trăiți bine, cu banii noștri, termite portocalii!

Anunt de participare numarul 139908/25.10.2012Detalii procedura

Tip legislatie: OG 34

Autoritate contractanta: Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Numar anunt de participare: 139908 / 25.10.2012

Denumire contract: Acord-cadru de furnizare de materiale pentru ” Siguran?a circula?iei necesare pe raza Municipiul Targu-Mures”

Stare procedura: In desfasurare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: DAN IOANA , Tel. +40 0265268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: +04 0365801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.roOfertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

Municipiul Targu-Mures

Adresa postala: Piata Victoriei, nr. 3 – camera 13 registratura institutiei , Localitatea: Targu-Mures , Cod postal: 540026 , Romania

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate Locala

Activitate (activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publiceAutoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

NuSectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUIII.1) Descriere

II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta

Acord-cadru de furnizare de materiale pentru ” Siguran?a circula?iei necesare pe raza Municipiul Targu-Mures”

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: Municipiul Targu-Mures

Codul NUTS: RO125 – MuresII.1.3) Anuntul implica

Incheierea unui acord-cadru

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru

Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu

Acord-cadru cu un singur agent economic

Durata acordului-cadru: 48 luni

Valoarea estimata fara TVA: 5,000,000 RONFrecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Cantitatile minime si maxime ale unui contract subsecvent: Conform Anexei 1 la Fisa de date, si conform Anexei 2 la Fisa de date. Cantitati maxime si minime ale acordului- cadru: conform Anexei 2 la fisa de date, si conforma Anexei 3 la fisa de date. Frecventa contractelor : 2 contracte subsecvente / an.

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Cantitati maxime estimate ale acordului -cadru : cantitatile maxime se vor stabilii in functie de necesitati , pe tipuri de materiale, iar valoarea totala a acestora pe intreaga durata a derularii contractului nu va fii mai mare de 5.000.000 lei fara T.V.A .

Cantitati minime estimate ale acordului-cadru: cantitatile minime se vor stabilii in functie de necesitati , pe tipuri de materiale, iar valoarea totala a acestora pe intreaga durata a derularii contractului nu va fi mai mica de 500.000 lei fara T.V.A .

Cantitati maxime estimate ale contractului subsecvent : cantitatile maxime estimate pentru a face obiectul unui singur contract subsecvent vor fi in suma de 2.000.000 lei fara TVA

Cantitati minime estimate ale contractului subsecvent : cantitatile minime estimate pentru a face obiectul unui singur contract subsecvent vor fi in suma de 500.000 lei fara TVA

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

44811000-8 – Vopsea pentru marcaj rutier (Rev.2)

34928500-3 – Echipament de iluminat stradal (Rev.2)

34992200-9 – Indicatoare rutiere (Rev.2)

44114200-4 – Produse din beton (Rev.2)II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Da

II.1.8) Impartire in loturi

NuII.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Cantitati maxime estimate ale acordului -cadru : cantitatile maxime se vor stabilii in functie de necesitati , pe tipuri de materiale, iar valoarea totala a acestora pe intreaga durata a derularii contractului nu va fii mai mare de 5.000.000 lei fara T.V.A .

Cantitati minime estimate ale acordului-cadru: cantitatile minime se vor stabilii in functie de necesitati , pe tipuri de materiale, iar valoarea totala a acestora pe intreaga durata a derularii contractului nu va fi mai mica de 500.000 lei fara T.V.A .

Cantitati maxime estimate ale contractului subsecvent : cantitatile maxime estimate pentru a face obiectul unui singur contract subsecvent vor fi in suma de 2.000.000 lei fara TVA

Cantitati minime estimate ale contractului subsecvent : cantitatile minime estimate pentru a face obiectul unui singur contract subsecvent vor fi in suma de 500.000 lei fara TVA

Valoarea estimata fara TVA: 5,000,000 RONII.2.2) Optiuni

Nu

II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare

48 luni incepand de la data atribuirii contractuluiSectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICEIII.1) Conditii referitoare la contract

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate

Garantia de participare in cuantum de 35.000 lei Modul de constituire a garantiei de participare -prin virament bancar in contul nr. RO92TREZ4765006XXX000221 deschis la Trezoreria Tg. Mures sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. In cazul in care ofertantul dovedeste ca este IMM va beneficia de o reducere de 50% din valoarea garantiei de participare conform Legii nr. 346/2004. In cazul in care oferta este depusa de catre o asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa faca dovada incadrarii in categoria IMM-urilor. Valabilitatea garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de lucrari: 5 % din valoarea contractului subsecvent fara TVA.Modul de constituire a garantiei de buna executie: – printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de osocietate de asigurari, prin retineri succesive din plata facturilor partiale. Retinerile succesive se vor efectua intr-un cont deschis conformprevederilor H.G. 1045/2011. Garantia de buna executie se va restitui conformitate cu art. 92, al. 1 din HGR 925/2006.In cazul in care ofertantul dovedeste ca este IMM va beneficia de o reducere de 50% din valoarea garantiei de buna executie conform Legii nr. 346/2004. In cazul in care oferta este depusa de catre o asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa faca dovada incadrarii in categoria IMM-urilor.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Bugetul Local

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) Conditii de participare

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare intocmita conform Formularului 8 din Sectiunea III Formulare. Personele care asigura sustinerea economico-financiara si tehnico-profesionala, a candidatului/ofertantului, trebuie sa faca dovada neincadrarii in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006. In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte.-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare conform Formularului 17 din Sectiunea III Formulare. Personele care asigura sustinerea economico-financiara si tehnico-profesionala, a candidatului/ofertantului, trebuie sa faca dovada neincadrarii in prevederile art. 181, lit. a,c^1 si d, din OUG nr. 34/2006, conform Formularului F17.1. din Sectiunea Formulare. In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte. (original).- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 conform Formularului 23 din Sectiunea III Formulare. Neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 trebuie demonstrata conform art 13 din Legea 279/2011 de catre ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul sau tertul sustinator.

In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte. (original).Precizam ca persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Primarul Municipiului Targu-Mures – Dorin Florea, Viceprimarii Municipiului Targu-Mures (Jozsa Tibor si Ionela Ciotlaus), Secretarul Municipiului Targu-Mures – Cioban Maria, Membrii Consiliului Local ai Municipiului Targu-Mures (Benedek Istvan, Gombos Geza Csaba, Peti Andrei, Jozsa Tibor (viceprimar), Karacsony Erdei Etel, Bakos Levente Attila, Torzsok Sandor Laszlo, Kikeli Pal Istvan, Soos Zoltan, Haller Bela, Maior Sergiu Claudiu, Roman Ioana Dana, Matei Dumitru, Puiac Ion Claudiu, Farcas Ioan, Gujan Herman Cosmin Lucian, Briscaru Gheorghita Ionel, Ciotlaus Ionela Claudia (viceprimar), Pui Sebastian Alexandru, Sabau Pop Aurelian Olimpiu, Loghin Lucian Mircea, Sampalean Dan Stefan), Directorul Economic al Municipiului Targu-Mures – Kiss Imola, Sef Serviciu Concesionari, Inchirieri, Vanzari si Respectarea Disciplinei Contractuale – Damian Alina, membrii comisiei de licitatie: Dan Ioana, Moldovan Florian, Lucian Liviu, Onitiu Sever, Gheorghita Ioan, Iernutan Oana, Damian Alina, Almasan Marius, Grama Darius.- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta – Formularul 22 din Sectiunea III Formulare. Sa indeplineasca conditiile prevazute in ordinul 314/12.10.2010 privind regulile de concurenta. IN CAZUL UNEI OFERTE COMUNE, ACEST CERTIFICAT TREBUIE DEPUS DE FIECARE DINTRE ASOCIATI IN PARTE. (ORIGINAL).–Declaratiile pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 180, privind neincadrarea in prevederile art. 181, privind neincadrarea in prevederile art. 69^1, certificatul la licitatie cu oferta indepenedenta – se depun doar in original conform prevederilor art. 5, alin. (3) din Ordinul 509/2011. Precizam faptul ca orice documente care nu sunt emise de ofertant in scopul participarii la procedura respectiva, se vor depune in oricare din formele: original, copie legalizata sau copie conform cu originalul.

- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata datorate catre Bugetul consolidat de Stat, si catre Bugetul Local de la sediul ofertantului, care sa reflecte indeplinirea obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei care se depun ofertele. Se accepta si datorii esalonate, conform legii. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.

Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare, pentru dovedirea eligibilitatii, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiile catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, la care se va alatura traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. Persoanele juridice straine pot prezenta documente edificatoare si din partea firmelor din grupul de firme pe care il controleaza in conformitate cu practica internationala. In cazul unei oferte comune, aceste certificate constatatoare trebuie depuse de fiecare dintre asociati in parte. Pentru persoanele juridice romane : – autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie de la sediul ofertantului, eliberat cu cel mult 90 de zile inainte de data depunerii ofertelor in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.

Pentru persoanele juridice straine – autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii a oricaror documente care dovedesc o forma de inregistrare /atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele vor fi prezentate sub forma unei traduceri legalizate.

In cazul unei oferte comune, acest certificat trebuie depus de catre fiecare dintre asociati in parte.

Ofertantul clasat pe primul loc (declarat castigator), va prezenta la cererea autoritatii contractante si inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, certificatul constatator (pentru persoanele juridice straine – documentele care dovedesc o forma de inregistrare /atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident) in original sau in copie legalizata.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Informatii privind cifra de afaceri – conform art. 185, al. (1), lit. c) din OUG nr. 34/2006 cu completarile ulterioare autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima realizarea unei cifre medii de afaceri globale anuale, aferente ultimilor trei ani (2009, 2010, 2011) cu o valoare cel putin egala cu 3.500.000 lei. (Formularului 5 din Sectiunea III Formulare).Dovada situatiei economice si financiare conform art. 185 din O.U.G. nr. 34/2006 cu completarile ulterioare Formularului 5 din Sectiunea III Formulare.

Informatii privind cifra de afaceri – conform art. 185, al. (1), lit. c) din OUG nr. 34/2006 cu completarile ulterioare autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima realizarea unei cifre medii de afaceri globale anuale, aferente ultimilor trei ani (2009, 2010,2011) cu o valoare ce putin egala cu 3.500.000 lei.continuare…

…continuare..Cifra de afaceri globala se va calcula la cursul Euro mediu anual BNR astfel:

- 4,2373 lei pentru anul 2009,

- 4,2099 pentru anul 2010,

- 4,2379 pentru anul 2011.

In cazul unei oferte comune cerinta privind cifra de afaceri, poate fi indeplinita prin cumul de catre asociati. La evaluarea situatiei economico-financiare nu se iau in considerare datele subcontractantilor. Sunt aplicabile prevederile art. 16 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.

III.2.3) Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Lista principalelor furnizari de produse din ultimii 3 ani. Se solicita declaratia pe propria raspundere a operatorului economic- Formularului 9 din Sectiunea III Formulare.Declaratia pe propria raspundere a operatorului economic- Formularului 9 din Sectiunea III Formulare. In cazul unei oferte comune, capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, cu mentiunea ca acele cerinte care vizeaza atributii in executarea viitorului contract trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii.

Experienta similara – autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima efectuarea in totalitate sau a unor faze specifice, in ultimi 3 ani (pana la data de depunere a ofertelor) a maxim un contr. de livrari de produse sim.in valoare de cel putin 1.500.000 lei fara TVA. Fisa privind experienta similara(Formularul B4 din Sectiunea Formulare)

Se solicita: copie dupa contractul / informatiile relevante din contract aduse ca referinta si o declaratie in original de la partenerii de asociere (daca este cazul) pentru autenticitatea procentului de participare.

Pentru contractele aduse pentru sustinerea experientei similare se vor prezenta anexat urmatoarele documente :

-fisa privind experienta similara

-copie dupa infomatiile relevante din contractul cu care se va face dovada experientei similare

- copie proces-verbal de receptie a produselor

- recomandare din partea beneficiarului

- documente doveditoare din care sa reiasa valoarea produselor (daca e cazul).contunuare..

..continuare..Nivelul experientei similare se va raporta la cursul euro de schimb pentru anul prestatiilor care se va calcula la cursul euro mediu anual BNR astfel:

- 4,2373 lei pentru anul 2009,

- 4,2099 pentru anul 2010,

- 4,2379 pentru anul 2011.

Valoarea mentionata trebuie sa reprezinte contributia proprie a ofertantului in furnizarea produselor prezentate ca experienta similara.

In cazul unei oferte comune, capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, cu mentiunea ca acele cerinte care vizeaza atributii in executarea viitorului contract trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii.

Recomandare din partea unui beneficiar.Prezentarea unei recomandari din partea unui

beneficiar autoritate contractante sau client privat care sa confirme furnizarea produselor similare, care vor face referire la contractul cu care ofertantul intelege sa-si demonstreze indeplinirea conditiei minime cu privire la experienta similara.

Certificate de conformitate.Se solicita prezentarea certificatului in copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.

Produsele pentru care se vor prezenta aceste certificari/agremente, sunt mentionate in Caietul de sarcini in cadrul documentului “Lista privind produsele pentru care se vor prezenta certificari si agremente”

Agremente tehnice.Se solicita prezentarea certificatului in copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.

Produsele pentru care se vor prezenta aceste certificari/agremente, sunt mentionate in Caietul de sarcini in cadrul documentului “Lista privind produsele pentru care se vor prezenta certificari si agremente”

ISO 9001 sau echivalent privind standardele de calitate.Se solicita prezentarea certificatului in copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.

In cazul unei oferte comune, standardele de asigurare a calitatii vor fi indeplinite prin cumul, cu mentiunea ca acele cerinte care vizeaza atributii in executarea viitorului contract trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii.

In ceea ce priveste certificarile ISO solicitate, autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima ca aceste proceduri sa fie implementate la data depunerii ofertei. In acest sens nu se accepta dovada faptului ca procedurile sunt in curs de implementare cu exceptia situatiei in care a avut loc auditul final.

III.2.4) Contracte rezervate

NuIII.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

NuIII.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

NuSECTIUNEA IV: PROCEDURAIV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.12.2012 10:00Documente de plata: NUIV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

10.12.2012 12:00

IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati

IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

RomanaIV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor

Data: 11.12.2012 11:00

Locul: Municipiul Targu-Mures, Piata Victoriei, nr. 3, camera 45

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

Membrii comisiei de licitatie, observatori UCVAP, reprezentanti imputerniciti ai ofertantilorSECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTAREVI.1) Contractul este periodic

Nu

VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

Tip de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) Alte informatii

Ofertantii vor depune proiect de acord-cadru semnat si stampilat. Se permite depunerea de amendamente. -Plata se va efectua in termen de 180 de zile de la data emiterii facturilor. Plata se va face pe baza creditelor de angajament in limita creditelor bugetare aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Targu-Mures, pentru anul 2012. -In cazul in care doua sau mai multe oferte obtin, acelasi pret/oferta totala, respectiv reprezinta pretul cel mai scazut/total oferta , atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului care intruneste, pretul cel mai scazut/total oferta.

VI.4) Cai de atac

VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.roOrganism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2, alin. (1) lit. a, din O.U.G. nr. 34/2006

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Juridic si Contencios Administrativ

Adresa postala: Piata Victoriei, nr. 3 , Localitatea: Targu-Mures , Cod postal: 540026 , Romania


În urmă cu un an, într-un ziar local pe atunci liber, dar şi pe acest blog, aţi citit de mega-afacerea de criză a Primăriei Târgu-Mureş. Anunţul de atribuire numărul 80.801, din 30 martie, de pe licitatiapublica.ro, privea „Lucrări pentru siguranţa circulaţiei”. Descrierea succintă: lucrări de marcaj rutier, lucrări de instalare de sisteme de iluminare şi semnalizare, instalare de echipamente de semnalizare, instalare echipamente de monitorizare a traficului rutier, servicii de elaborare studii etc. Contractul intra sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice, iar valoarea totală finală a contractului  era anunţată ca 3.361.345 RON (adică 33,61 miliarde de lei vechi). Dacă credeaţi că suma foarte mare a atras atenţia a „n” firme, vă înşelaţi întrucât conform site-ului amintit numărul de oferte primite a fost 1, iar criteriul de atribuire a fost preţul cel mai scăzut (sic). Şi ca informaţia să fie completă şi pentru a cunoaşte ce firme au primit banul public, dăm „cuvântul” site-ului www.licitatiapublica.ro: SC TRAFIC SERV SRL (în calitate de reprezentant al asocierii SC TRAFIC SERV SRL, SC KISS UNICUM SRL şi SC CONSULT CONSTRUCT SRL), cu adresa strada Horea nr.20/2 , Târgu-Mureş.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu