vineri, 30 mai 2014

Mai bine de jumătate dintre firmele care au asfaltat și pișcotat pe bani europeni (românești, în parte) – simt nevoia să fie sponsorii FCM-ului subordonatului pedelist Maior! DNA, te simți?Mai bine de jumătate dintre firmele care au asfaltat și pișcotat pe bani europeni (românești, în parte) – simt nevoia să  fie sponsorii FCM-ului subordonatului pedelist Maior! DNA, te simți?
Poate DNA Mureș fără Curcă va verifica dacă nu  se primesc banii negri, dacă nu se spală banii pe motiv de sponsorizare echipa pedelistului Maior! Faptele sunt: firmele care lucrează cu primăria și câștigă afaceri la pachet  simt nevoia să sponsorizeze clubul pedelistul Maior, club aflat deja pe milioane de euro din banii publici prin porcul pedelist cunoscut! Cum sună asta, legal? Curtea de conturi, aveți curaj să verificați ce învârt bandiții de partid și primărie sau e mafia PDL Mureș prea mare și interesele sereiste și ale leprelor date afară din SRI prea pe față, pentru apărarea ….românismului hoțesc?!
Ca idee, dintre prestatorii la pachet ai lucrărilor recepționate de retardatul ilegal al lui Florea, băgat de borfaș în față pentru a i se face imagine bună în vederea alegerilor și pentru că potlogarul spera să ajungă în Parlamentul hoților lui europeni, doar Astor, Asphadrum și Lasprom nu au simțit nevoia să sponsorizeze pupilul pedelist al lui Florea, cu club FCM/ASA deja pe banii publici aranjați de porcul pedelist(1,7 milioane de euro luați de la proștii care au votat etnic, ca să nu vină maghiarul și să fure ce fură și poate fura porcul jegos etnic).

7 firme umflă 27 de milioane de lei la Târgu-Mureș. Numărați firmele găștii PDL, abonații și pe cei care au făcut denunțuri la DNA și aveți secretul lui Polichinelle
Hotărât lucru, dacă ești abonat la primăria șmecherului de partid poți trăi până acela e scos la pensie. Iar dacă îl mai și denunți pe mocofan la DNA poți primi bani. E o teorie valabilă oriunde, deci merge și la Târgu-Mureș. Acolo unde firme abonate la afacerile pe p primăria lui Florea (gen Astor, Lasprom) își dau mâna grațios cu Citadin, mare pe vremea când  primăria lui Florea nu dădea afaceri brașoveanului Țerbea (apropo, gașca din primăria Târgu-Mureș are cam multe afaceri pe foști pușcăriași, pe grațiați, pe cercetați la DNA, pe pungași dați afară din servicii, oare e o calitate să ai bube în cap, legal vorbind?!), cu Life Construct SRL a unuia, Ioan Ludușan.

Anunt de atribuire numarul 133131/23.01.2013
Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 138472 / 29.08.2012
Denumire contract: Lucrari de modernizare retea stradala la nivelul Municipiului TG. Mures -transa II, cuprinse in Planul Integrat de Dezvoltare urbana a Municipiului Tg. Mures, finanantat prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 - “Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere”, Domeniul major de interventie 1.1.-Planuri integrate de dezvoltare, sub-domeniul-Poli de dezvoltare urbana

Tip legislatie: OUG nr.34/2006


Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: NICOLETA ALINA DAMIAN , Tel. +40 0265268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: +04 0365801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro


I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu


Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de modernizare retea stradala la nivelul Municipiului TG. Mures -transa II, cuprinse in Planul Integrat de Dezvoltare urbana a Municipiului Tg. Mures, finanantat prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 - “Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere”, Domeniul major de interventie 1.1.-Planuri integrate de dezvoltare, sub-domeniul-Poli de dezvoltare urbana
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Targu Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de modernizare retea stradala la nivelul Municipiului TG. Mures -transa II, cuprinse in Planul Integrat de Dezvoltare urbana a Municipiului Tg. Mures, finanantat prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 - “Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere”, Domeniul major de interventie 1.1.-Planuri integrate de dezvoltare, sub-domeniul-Poli de dezvoltare urbana
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
45223100-7 - Ansamblu de structuri metalice (Rev.2)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
27,781,082.22 RONSECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut


IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S166-275462 din 30.08.2012SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI


Contract nr: 11 Denumirea: lucrari de modernizare a unui numar de 32 de strazi din Municipiul Targu-Mures si a retelei de alim
V.1) Data atribuirii contractului 18.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC GEIGER TRANSILVANIA SRL, (lider al asocierii dintre SC GEIGER TRANSILVANIA SRL, SC ASTOR COM SRL, SC ASPHAROM SRL, SC ASPHADRUM SRL, SC LASPROM SRL, SC CITADIN PREST SA, SC KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL),
Adresa postala: jud.Mures, Comuna Cristesti, str.Geiger, nr.1/E , Localitatea: Cristesti , Cod postal: 547185 , Romania , Tel. 0265-306420 , Fax: 0265-306420


V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 28578686.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 27781082.22 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere , Domeniul major de interventie 1.1 -Planuri integrate de dezvoltare , sub-domeniul Poli de dezvoltare urbana
VI.2) Alte informatii
Ofertantii vor depune proiect de contract semnat si stampilat. Se permite depunerea de amendamente. -In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret minim/total oferta, respectiv exista mai multi ofertanti clasati pe primul loc si avand preturi egala/total oferta , atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut/total oferta. - Durata contractului de lucrari: pana la finalizarea contractului de finantare, respectiv 06.01.2015 - Termenul de realizare a lucrarilor: pana la data de 06.10.2014 -Termenul de garantie al lucrarilor : 36 de luni de la data semnarii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor. -Plata se va efectua in termen de 180 de zile de la data emiterii facturilor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic si Contencios Administrativ
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. +40 265268330 , Fax: +40 265260813

VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.01.2013 12:08

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu