duminică, 27 aprilie 2014

Afacere pur și simplu financiară între UMF și Petru Maior Târgu-Mureș, universitățile care au dat liber la afacerile cu locuri cu taxăAfacere pur și simplu financiară între UMF și Petru Maior Târgu-Mureș, universitățile care au dat liber la afacerile cu locuri cu taxă
UMF și Petru Maior, adică o universitate de tradiție și alta înființată în 1990, ca Dimitrie Cantemir, au pus de un Contract de parteneriat privind constituirea consorţiului universitar. Ce prevede acesta: reduceri de costuri, care să asigure bani mai mulți universităților de stat și implicit angajaților, unii deja miliardari la o universitate de stat cu mai multe locuri cu taxă decât Dimitrie Cantemir (cazul Petru Maior), folosirea în comun a spațiilor de învățământ, ca amărâții de la Petru Maior să nu mai aibă 5-6 locuri în oraș în care să li se predea, începând de la cele 3 sedii, de la vreo două licee, de la cabanele de la Week-end sau unde au mai ajuns sărmanii studenți.

Doar ca idee despre industria pe banii dumneavoastră a diplomelor de la Târgu-Mureș:
Exemplul 2012: Așadar, mega-afacere cu taxe și locuri cu taxă la UMF Târgu-Mureș:
Facultatea de Medicină:domeniu Sănătate: 310 locuri fără taxă, 300 de locuri cu taxă!
Domeniul Educație fizică și sport: 40 locuri cu taxă
Facultatea de Medicină dentară: 70 fără taxă, 60 cu taxă
Facultatea de Farmacie: 70 fără taxă, 120 cu taxă
Total: 450 de locuri fără taxă, 520 de locuri cu taxă!
Dacă mai adăugăm că cel mai ieftin an universitar scoate din buzunarul amatorului de diplomă 4000 de lei, iar cel mai scump 5000 de euro sau 8000 de lei, aveți imaginea fabricii de doctori, diplome și bani. Gaudeamus Igitur!
P.S. Taxele au fost dubate, respectiv triplate acum 2 ani, fără să existe vreo motivație pentru care niște angajați ai statului român stabilesc după bunul plac valoarea muncii lor și a salariilor lor. Dacă nu vă prindeți de ce s-a făcut asta, căutați miliardarii angajați la statul român și pe statul de plată al UMF și comparați-le câștigurile cu cele dinainte de marea scumpire.
UMF și Petru Maior sunt și universitățile în care 40 la sută dintre studenți au abandonat studiile, cauzele fiind taxele imense, dar și prostia celor băgați în universitate și fără concurs (la Petru Maior), care se dovedesc mai proști ca noaptea și doar vaci de muls bani.


Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti: In 20 de universitati de stat, 40% dintre studentii promotiei 2013 au abandonat studiile. Vezi care sunt universitatile cu aceasta rata a abandonului
de R.P.     HotNews.ro
Marţi, 18 martie 2014, 16:34 Actualitate | Esenţial

La facultate
La facultate
Foto: Agerpres
Aproape 40% dintre studentii promotiei 2013 de la 20 de universitati de stat au abandonat studiile, anunta Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR). Organizatiile studentesti solicita in continuare alocarea a 6% din PIB pentru educatie si sustin ca aceste universitati au, in medie, un angajat specializat in consiliere in cariera sau consiliere psihologica la peste 8.000 de studenti.

Rata abandonului in cazul a 20 de universitati de stat, pentru promotia 2013, a fost de aproape 40%, anunta ANOSR printr-un comunicat de presa. Organizatiile studentesti anunta ca masurile luate de stat si de universitati pentru a diminua fenomenul sunt insuficente. "Bursa sociala are o valoare medie de aproape trei ori mai mica decat necesarul si universitatile respondente au, in medie, un angajat specializat in consiliere in cariera sau consiliere psihologica la peste 8000 de studenti", precizeaza Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania.

Potrivit Mediafax, universitatile unde s-a inregistrat, in medie, aceasta rata a abandonului sunt urmatoarele:

    Academia de Studii Economice Bucuresti
    Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA)
    Universitatea Bucuresti
    Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi
    Universitatea de Arte "George Enescu" Iasi
    Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" Iasi
    Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara "Ion Ionescu de la Brad" Iasi
    Universitatea de Arte "George Enescu" Iasi
    Universitatea "Vasile Alecsandri" Bacau
    Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
    Universitatea de Muzica "Gheorghe Dima" Cluj-Napoca
    Universitatea Tehnica Cluj-Napoca
    Universitatea "Eftimie Murgu" Resita
    Universitatea "Dunarea de Jos" Galati
    Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu
    Universitatea de Medicina si Farmacie Targu Mures
    Universitatea "Petru Maior" Targu Mures
    Universitatea din Oradea
    Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara
    Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava
CONTRACT  DE  PARTENERIAT  
1. PĂRȚILE: 1.1. Subscrisa Universitatea de Medicina si Farmacie din Tîrgu Mureș cu sediul in Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr.38, județul Mureș, telefon 0265-215551, e-mail recorat@umftgm.ro,  reprezentată legal prin Rector, Prof. univ. Dr. Leonard Azamfirei,  în calitate de  Partener 1, și 1.2. Subscrisa Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu Mureș cu sediul in Tîrgu Mureș, str. Nicolae Iorga, nr.1, județul Mureș, telefon 0265-262275, e-mail rectorat@upm.ro, reprezentată legal  prin Rector, Prof. univ. Dr. Călin Enăchescu, în calitate de Partener 2.   
2. SCOPUL CONTRACTULUI DE PARTENERIAT 2.1. Scopul prezentului contract de parteneriat este acela de a stabili cadrul legal al constituirii unui consorțiu universitar – persoană juridică de utilitate publică, în temeiul prevederilor Legii consorțiilor universitare nr.287/2004 (republicată în Monitorul Oficial al României nr.111 din 13 februarie 2014), de a pune bazele colaborării partenerilor din cadrul consorțiului și al stabilirii responsabilităţilor partenerilor în raport de activităţile care vor fi derulate în comun. 2.2. Prezentul contract de parteneriat reprezintă actul constitutiv al consorțiului.  
3. DOMENII DE ACTIVITATE  3.1. Asigurarea utilizării eficiente a resurselor materiale, financiare si umane ale instituțiilor partenere din cadrul consorțiului universitar; 3.2. Asigurarea principiilor de conlucrare si obiectivele strategice comune pentru instituțiile din cadrul consorțiului universitar;  3.3. Formularea de propuneri de reducere a costurilor prin utilizarea in comun a infrastructurii didactice si de cercetare, a Internetului, a spatiilor didactice și de cazare, a bazelor sportive si a altor facilități, printr-o politica unitara de dezvoltare, de achiziție a cărților si bazelor de date, printr-o mai buna folosire, in beneficiul studenților, a tuturor facilităților;  3.4. Promovarea unor programe academice comune;  3.5. Oferirea studenţilor a posibilităţii de a urma cursuri/specializări, pe baza acumulării şi transferului de credite, in cadrul consorțiului universitar;  3.6. Elaborarea unei strategii integrate de admitere comune la nivelul consorțiului universitar, in care să se menționeze toate cursurile si specializările pe care le poate urma, pe baza 
 
2  
acumulării si transferului de credite de studiu la oricare dintre universitățile din cadrul consorțiului universitar;  3.7. Identificarea domeniilor de excelenta in cercetare si susținerea logistică si financiară a centrelor de cercetare rezultate din conjugarea resurselor instituțiilor implicate;  3.8. Facilitarea mobilității cadrelor didactice in interiorul consorțiului universitar.   
4. MODUL DE COOPERARE 4.1. Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș și Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu Mureș, ca membre ale consorțiului universitar îşi păstrează identitatea si întreaga autonomie in gestionarea resurselor de care dispun și în politica de dezvoltare instituțională.  4.2. In cazul unor investiții comune realizate in cadrul consorțiului universitar, contractele de investiții vor prevedea, pentru fiecare partener: contribuția la realizarea investiției, drepturile de folosință, împărțirea timpului de acces, cota-parte din acoperirea cheltuielilor pentru întreținerea si funcționarea obiectivului, cota-parte din eventualele venituri care se obțin din utilizarea investiției.  4.3. Bunurile comune rezultate din activitățile desfășurate in cadrul consorțiului universitar se afla in indiviziune pe întreaga perioada a existentei consorțiului universitar.  4.4. Activitatea consorțiului universitar se desfășoară pe baza unui regulament elaborat de consiliul de administrație al consorțiului si aprobat de senatele universitare in termen de 90 de zile de la înființare.  4.5. La nivelul consorțiului universitar se pot constitui comisii pe domenii de activitate.   
5. CONDUCEREA CONSORȚIULUI UNIVERSITAR 5.1. Consorțiul universitar va fi condus de un Consiliu de Administrație care are un președinte și un vicepreședinte. 5.2. Consiliul de Administrație va avea următoarea componență :  o Rectorul  Universității de Medicina si Farmacie din Tîrgu Mureș o Rectorul Universității “Petru Maior” din Tîrgu Mureș o Prorectorii Universității de Medicina si Farmacie din Tîrgu Mureș o Prorectorii Universității “Petru Maior” din Tîrgu Mureș o Președintele Senatului Universității de Medicina si Farmacie din Tîrgu Mureș o Președintele Senatului Universității “Petru Maior” din Tîrgu Mureș o Directorul general administrativ al Universității de Medicina si Farmacie din Tîrgu Mureș o Directorul general administrativ al Universității “Petru Maior” din Tîrgu Mureș 5.3. Președintele și vicepreședintele consiliului de administrație sunt aleși prin vot secret dintre membrii acestuia și sunt validați de către fiecare senat universitar.  5.4. Funcția de președinte va reveni Universității de Medicină și Farmacie urmând ca funcția de vicepreședinte să revină Universității “Petru Maior” din Tîrgu Mureş.
 
3  
5.5. Mandatul Consiliului de Administrație este valabil pentru o perioadă identică cu ciclul de alegeri din universităţile partenere ale consorţiului. Membrii Consiliului de Administrație pot fi schimbaţi dacă aceştia nu mai îndeplinesc funcţiile manageriale într-una din universităţile partenere ale consorţiului. 5.6. Finanţarea consorţiului se va face din venituri proprii şi din venituri bugetare special atrase de la MEN , conform cu Art. 194 alin 2 din Legea Educaţiei Naţionale.  
6. COMPETENȚELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  6.1. Elaborează planurile de cooperare a instituțiilor din cadrul consorțiului universitar; 6.2. Consiliază universităţile partenere cu privire la organizarea programelor de studii; 6.3. Propune masuri de utilizare eficienta a resurselor existente in instituțiile care compun consorțiul universitar;  6.4. Propune programe educaționale si de cercetare comune pentru membrii consorțiului universitar;  6.5. Propune planuri de investiții realizate in comun de instituțiile din consorțiul universitar;  6.6. Sprijină activitatea de învăţământ şi cercetare ştiinţifică, formarea de asociații, dezvoltarea de programe comune naționale si europene;  6.7. Elaborează studii, prognoze si strategii care sa fundamenteze politicile educaționale ale consorțiului universitar si ale organismelor naționale care asigura managementul învățământului superior;  6.8. Formulează propuneri de includere in consorțiul universitar a altor universităţi sau unităţi de cercetare-dezvoltare.  6.9. Consiliul de administrație poate avea şi alte competenţe stabilite prin Regulamentul consorțiului universitar.   
7. PERIOADA DE DERULARE A CONTRACTULUI DE PARTENERIAT 7.1. Prezentul contract de parteneriat  se încheie pe durată nedeterminată și intră în vigoare la data semnării acestuia de părțile contractante. 7.2. Încetarea contractului de parteneriat se poate face fie prin acordul celor doi parteneri, care pot renunţa pe cale amiabilă la prezentul parteneriat; fie prin retragerea unilaterală a unuia dintre parteneri, printr-o informare prealabilă făcută în scris, cu minim 60 de zile înainte de data la care consorțiul urmează să fie desființat. Ieșirea din indiviză se va face prin stabilirea criteriilor proprii și compensări.  
8. DISPOZITII FINALE 8.1. Consorțiul universitar dispune de un sediu propriu cu dotările corespunzătoare, precum si de alte bunuri necesare funcționării sale. 8.2. Consorțiul universitar poate dispune de personal tehnic si administrativ permanent. 
 
4  
8.3. Consorțiul universitar dispune de un buget propriu, constituit din contribuția partenerilor în proporție care va fi negociată. 8.4. Prezentul document a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte un exemplar pentru  fiecare parte.            
Prezentul contract a fost aprobat în şedinţele de senat a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş, în data de 20.03.2014 şi respectiv a Universităţii Petru Maior din Tîrgu Mureş, în data de 02.04. 2014 şi a fost semnat în data de 24.04.2014, la Tîrgu Mureş.     
  
Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureş 
Universitatea ,,Petru Maior” din Tîrgu Mureş
RECTOR 
RECTOR
Prof. univ. Dr. Leonard Azamfirei 
Prof. univ. Dr. Călin Enăchescu 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu